ыр текстлары


“Бәйрәм бүген!

Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ямь бүген.

Нәрсәдән бу?—Мин беләм: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын,

Ул киенгәндер дидем: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын:

Сөйләшәләр үзара: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

Тыңладым акрын гына искәндә бәйрәм көн җилен.

Анысы да сөйли тагын: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

“Бәйрәм бүген!

Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ямь бүген.

Нәрсәдән бу?—Мин беләм: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын,

Ул киенгәндер дидем: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын:

Сөйләшәләр үзара: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

Тыңладым акрын гына искәндә бәйрәм көн җилен.

Анысы да сөйли тагын: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

“Бәйрәм бүген!

Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ямь бүген.

Нәрсәдән бу?—Мин беләм: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын,

Ул киенгәндер дидем: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын:

Сөйләшәләр үзара: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!

Тыңладым акрын гына искәндә бәйрәм көн җилен.

Анысы да сөйли тагын: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!


See also:
Яндекс.Метрика