все ответы по тестам 1 файл


Найбільш повне і правильне з наведених визначення науки «Агрохімія»:

наука про визначення доз, норм добрив, про строки, способи і прийоми їх внесення;

наука про живлення рослин і застосування добрив та інших засобів хімізації;

наука про взаємодію добрив, ґрунту, рослин і клімату, кругообіг речовин у землеробстві і раціональне застосування добрив;

наука про взаємодію добрив, пестицидів, грунту, рослин і клімату, кругообіг води, мінеральних речовин і пестицидів у землеробстві та раціональне використання агрохімікатів.

Який метод використовують для дослідження міграції і трансформації поживних речовин у ґрунті ?

Вегетаційний дослід.

Фотометрія.

Лізиметричний дослід.

Дрібноділянковий дослід.

Дослідження у фітотронах.

Що таке біологічний винос елементів живлення?

Винос елементів живлення врожаєм, який збирається з поля з основною і нетоварною частиною врожаю.

Це елементи живлення, що споживаються рослинами для формування біологічної маси врожаю (зерно + солома + пожнивно-кореневі залишки).

Різниця між надходженням і біологічним поглинанням елементів живлення у ґрунті за певний проміжок часу.

Винос елементів живлення врожаєм, що збирається з поля основною господарсько цінною частиною біологічного врожаю.

Що таке мікроелементи ?

Елементи (N, Р, К, Са, Мg, S), які містяться в рослинах і ґрунтах від кількох цілих до сотих часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи ( В, Мn, Cu, Zn, Co та ін.), які містяться в рослинах і ґрунтах не більше тисячних часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи рослин, що входять до складу їх золи.

Елементи (С, О, Н, N), які входять до складу органічних речовин рослин і втрачаються під час їх озолення.

Елементи (N, Р, К), які мають головне значення в живленні рослин.

Це необхідні (20 елементів) і умовно необхідні (12 елементів) елементи.

Що таке «реутилізація»?

Закріплення елементів живлення в окремих органах рослин.

Виділення кореневими системами рослин елементів живлення в грунт.

Повторне використання елементів живлення рослинами для синтезу нових органічних речовин.

Перехід малорозчинних сполук у розчинні.

Що таке макроелементи?

Елементи (N, Р, К, Са, Мg, S), які містяться в рослинах і ґрунтах від кількох цілих до сотих часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи ( В, Мn, Cu, Zn, Co та ін.), які містяться в рослинах і ґрунтах не більше тисячних часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи рослин, що входять до складу їх золи.

Елементи (С, О, Н, N), які входять до складу органічних речовин рослин і втрачаються під час їх озолення.

Елементи (N, Р, К), які мають головне значення в живленні рослин.

Це необхідні (20 елементів) і умовно необхідні (12 елементів) елементи.

Що таке господарський винос елементів живлення?

Це частина біологічного виносу елементів живлення врожаєм, який збирається з поля з основною і нетоварною частиною врожаю.

Витрати елементів живлення не лише на формування врожаю, але і на пожнивні і кореневі залишки.

Різниця між надходженням і витратами елементів живлення у ґрунті за певний проміжок часу.

Винос елементів живлення нетоварною частиною врожаю.

Який калій найлегше засвоюється рослинами?

Обмінний.

Водорозчинний.

Адсорбційний.

Калій, що входить до складу безводних силікатів.

Калій, що входить до польового шпату.

Нестача якого макроелемента в ранній період росту призводить до небажаних явищ у всіх наступних фазах росту і розвитку рослин?

Калію.

Фосфору.

Кальцію.

Марганцю.

Цинку.

Як називається біологічний синтез органічних сполук із простих мінеральних речовин СО2 і Н2О з використанням сонячної енергії?

Піноцитоз.

Фотосинтез.

Асиміляція.

Екзоосмос.

Адсорбція.

Для якої із зазначених груп сільськогосподарських культур характерний найменший термін поглинання елементів живлення?

Зернових (кукурудза).

Бобових.

Ярих (ячмінь).

Озимих злаків.

Буряку цукрового.

В який період росту рослин пшениці озимої надходження елементів живлення найінтенсивніше?

У фазу трубкування – початок цвітіння

Під час старіння рослин

Під час проростання зерна

У період росту проростків

До початку кущіння

Культура здатна завдяки симбіозу з мікроорганізмами використовувати азот атмосфери:

кукурудза;

горох;

пшениця озима;

ячмінь;

буряк цукровий.

Яка із зазначених культур найбільше потребує калію для живлення ?

Ячмінь.

Горох.

Овес.

Картопля.

Жито.

У багатосольовому розчині кожний іон взаємно перешкоджає надлишковому надходженню іншого іона в клітини кореня. Як це називається?

Синергізм іонів.

Антогонізм іонів.

Піноцитоз.

Іммобілізація.

Асиміляція іонів.

В яких рослинах найбільший вміст білка?

У злакових культурах.

У бобових рослинах.

В овочах.

У бульбах.

У коренеплодах.

Як називається здатність рослин використовувати і накопичувати одні речовини у великій кількості, а інші в меншій?

Піноцитоз.

Антагонізм.

Синергізм.

Вибіркова здатність.

Асиміляція.

В якій із зазначених рослин найбільший вміст сахарози?

У моркві.

У цибулі.

У буряку цукровому.

У сливах.

У пшениці.

У насінні яких із зазначених культур найбільший вміст жиру?

У соняшнику.

У коноплі.

У гірчиці.

У сої.

У льоні.

Який хімічний елемент відносять до макроелементів?

Цинк.

Йод.

Мідь.

Молібден.

Азот.

Хімічний елемент, що міститься в рослинах і ґрунті в незначній кількості?

Цинк.

Азот.

Сірка.

Вуглець.

Кисень.

Як називається період найбільшого засвоєння елементів живлення?

Критичний період.

Період максимального поглинання.

Вегетаційний.

Період дозрівання.

Період пророщення.

Як називається період, за якого різка нестача, порушення співвідношення чи надлишок елементів живлення призводять до небажаних явищ у всіх наступних фазах росту і розвитку рослини?

Критичний період.

Період максимального поглинання.

Період дозрівання.

Вегетаційний.

Період росту.

Як засвоюють рослини основну кількість азоту, води і зольних елементів?

Через листя.

Позакореневим живленням із водних розчинів.

Через кореневу систему.

Через стебла.

За фотосинтезу із атмосфери.

Які із вказаних хімічних елементів відносять до необхідних елементів живлення?

Hg.

As.

P.

Pb.

Які із вказаних хімічних елементів відносять до необхідних елементів живлення?

Ru.

Po.

K.

Hg.

Елемент, що концентрують бобові:

хлор;

йод;

молібден;

цинк.

Нестача якого хімічного елемента проявляється переважно у плодово-ягідних культур у вигляді хлорозу листя ?

Кальцію.

Молібдену.

Калію.

Заліза.

Фосфору

Що означає вбирна здатність ґрунту ?

Це здатність ґрунту переводити доступні речовини в недоступні.

Це властивість ґрунту затримувати з рідин, що просочуються крізь нього тверді часточки.

Це сукупність органічних та мінеральних колоїдів ґрунту.

Це властивість ґрунту вбирати і утримувати різні тверді, рідкі та газоподібні речовини.

Що означає поняття буферності ґрунту?

Це виражена у відсотках частина загальної обмінної ємності, що припадає на обмінні основи.

Це здатність найдрібніших часточок вбирати різні іони з розчину.

Це здатність грунту протистояти зміні реакції ґрунтового розчину в бік підкислення або підлуговування.

Це частка в загальній ємності вбирання, що припадає на ввібрані основи.

Які з перелічених ґрунтів характеризуються найбільш високою буферністю?

Сірі опідзолені.

Чорноземні.

Солонці.

Дерново-підзолисті.

Що таке кислотність ґрунту?

Це властивість грунту обумовлена наявністю іонів водню в ґрунтовому розчині.

Це загальна кількість усіх катіонів основ – Са2+, Mg2+, Nа+, NH4+, K+, увібраних ґрунтово-вбирним комплексом без водню і алюмінію.

Це властивість грунту обумовлена наявністю іонів водню, алюмінію і заліза в ґрунтовому розчині або грунтово-вбирному комплексі.

Це властивість грунту обумовлена наявністю іонів алюмінію і заліза в ґрунтовому розчині або ґрунтово-вбирному комплексі.

Яка кислотність включає суму всіх видів кислотності?

Активна.

Гідролітична.

Обмінна.

Актуальна.

За яким показником визначають потребу у вапнуванні?

Ємністю вбирання.

Вміст натрію.

За обмінною кислотністю.

За гранулометричним складом.

Шлях поліпшення кислих ґрунтів?

Гіпсування.

Вапнування.

Бонітування.

Зрошення.

Які з вказаних ґрунтів необхідно гіпсувати?

Дерново-підзолистий.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика