відповіді на тести 1-30


Спосіб платежу у міжнародних розрахунках, при якому оплата здійснюється через банк під час передачі продавцем товаророзпорядчих документів або самого товару покупцеві (імпортеру), тобто, товар повністю оплачується в період від моменту його готовності до експорту до моменту його переходу в розпорядження покупця:

платіж у кредит;

готівковий платіж;

авансовий платіж;

змішаний платіж.

Авансові платежі як форма міжнародних розрахунків можуть обиратись контрагентами у таких випадках:

експортер не впевнений у платоспроможності імпортера;

імпортер не впевнений у платоспроможності експортера;

при поставках дорогого обладнання, яке виконане за індивідуальним замовленням;

для страхування ризику непоставки;

при поставках рідкісних, дефіцитних товарів, а також товарів стратегічного призначення;

при тривалих строках дії контракту.

Різновид міжнародного кредиту, який дає змогу здійснювати купівлю товарів на будь-якому ринку, через що виникають умови для вибору варіантів комерційних угод; часто взагалі не пов’язаний з товарними поставками:

товарний кредит;

експортний кредит;

фінансовий кредит;

фірмовий кредит.

Кредит, який надається комерційним банком у формі згоди на оплату переказного векселя (тратти), що виставляється на банк експортерами та імпортерами:

вексельний кредит;

акцептний кредит;

комерційний кредит;

кредит за відкритим рахунком.

Купівля-продаж іноземної валюти з наступною зворотною угодою з метою одержання прибутку від різниці валютних курсів у часі чи за рахунок розходжень валютних курсів на різних валютних ринках:

акцептна операція;

валютний арбітраж;

валютний опціон;

процентний арбітраж.

При непрямій котировці за одиницю приймається:

національний валюта;

світова валюта;

іноземна валюта;

колективна валюта.

ІНКОТЕРМС -2000 – це:

обов’язки продавця поставити товар у розпорядження покупця;

обов’язки щодо розподілу ризику між сторонами контракту;

визначення обсягів ризику під час здійснення зовнішньоторговельних операцій;

офіційні правила тлумачення міжнародних торговельних термінів, міжнародний стандарт, метою якого є забезпечення єдиного набору міжнародних правил для тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у зовнішній торгівлі.

До документарних форм міжнародних розрахунків відносяться:

документарний акредитив;

авансова форма розрахунків;

вексельна форма;

документарне інкасо.

Іноземні валюти, в яких комерційні банки здійснюють безготівкові депозитно-позичкові операції на міжбанківському ринку, як правило, за межами країн-емітентів цих валют:

електронні гроші;

євровалюти;

резервні валюти;

валюти європейських країн.

Яка модель кореспондентських відносин між комерційними банками передбачає обов’язкове відкриття кореспондентських рахунків?

модель А-кореспонденти;

модель кореспондентських відносин;

модель Б-кореспонденти;

модель агентських відносин.

При непрямій котировці за одиницю приймається:

національний валюта;

світова валюта;

іноземна валюта;

колективна валюта.

Активний учасник валютного ринку, який зводить покупців з продавцями, виставляє курси валют і диктує свої умови:

фізичні особи;

резидент;

маркет-мейкер;

маркет-тейкер;

корпорації.

До документарних форм міжнародних розрахунків відносяться:

документарний акредитив;

авансова форма розрахунків;

вексельна форма;

документарне інкасо.

Іноземні валюти, в яких комерційні банки здійснюють безготівкові депозитно-позичкові операції на міжбанківському ринку, як правило, за межами країн-емітентів цих валют:

електронні гроші;

євровалюти;

резервні валюти;

валюти європейських країн.

Вексель, виставлений банком чи на банк, вважається надійним і ліквідним фінансовим інструментом, обліковується з меншим дисконтом порівняно з іншими векселями:

банківський акцепт;

комерційна тратта;

банківська тратта;

бронзовий вексель.

Що таке ставка ЛІБОР (LIBOR)?

середня процентна ставка, за якою британські банки кредитують першокласних позичальників на міжбанківському ринку;

ставка залучення коштів першокласними банками;

процентна ставка в англійських фунтах стерлінгів;

процентна ставка ЄЦБ.

Акредитив, який у будь-який час може бути змінений або анульований банком-емітентом за вказівкою сторони, яка дала наказ на відкриття акредитива навіть без попереднього повідомлення бенефіціара:

ролловерний акредитив;

непокритий акредитив;

відкличний акредитив;

безвідкличний акредитив;

підтверджений акредитив.

Розрахунки за допомогою відкритого рахунку доцільно використовувати, як правило, у разі, якщо:

між покупцем і продавцем існують надійні, стійкі і довгострокові ділові стосунки;

торгівля між країнами відносно вільна від державних обмежень і міжнародного регламентування;

якщо між контрагентами існує недовіра щодо фінансового стану;

якщо існує ризик непоставки товару;

якщо угода носить одноразовий характер.

Які з перелічених документів належать до комерційних?

простий вексель;

розрахунковий чек;

рахунок-фактура;

комерційний рахунок (інвойс);

коносамент.

При якій формі міжнародних розрахунків участь банків у їх проведенні є максимальною:

банківський переказ;

інкасова форма;

акредитивна форма;

платіж на відкритий рахунок.;

вексельна форма.

Найменш ризикованою для імпортера є така форма розрахунків:

авансовий платіж;

акредитивна форма розрахунків;

документарне інкасо;

розрахунки по відкритому рахунку.

Акредитив, при відкритті якого банк-емітент попередньо надає в розпорядження виконуючого банку валютні кошти, що належать імпортеру, на суму акредитиву на термін дії зобов’язання банку-емітента з умовою можливості їх використання для платежів за акредитивом:

документарний акредитив;

непокритий акредитив;

відкличний акредитив;

підтверджений акредитив;

покритий акредитив.

Види документів при міжнародних поставках, які виписуються вантажоперевізником і свідчать, що товар прийнятий ним до перевезення:

комерційні документи;

договір з нерезидентом;

страхові документи;

вантажна митна декларація;

транспортні документи/

Спосіб платежу у міжнародних розрахунках, при якому покупець оплачує обумовлену в контракті суму до передачі товаророзпорядчих документів і самого товару в розпорядження покупця:

платіж у кредит;

готівковий платіж;

платіж з відстрочкою платежу;

авансовий платіж;

змішаний платіж.

Яка модель кореспондентських відносин між комерційними банками передбачає обов’язкове відкриття кореспондентських рахунків?

модель А-кореспонденти;

модель кореспондентських відносин;

модель Б-кореспонденти;

модель агентських відносин.

Різновид фінансово-кредитної послуги банку або спеціалізованої установи, який включає інкасацію дебіторської заборгованості клієнта, кредитування і гарантію від кредитних і валютних ризиків:

факторинг;

опціонна угода;

форвардний контракт;

ф’ючерс;

фіксинг.

Недокументарні форми розрахунків переважають між країнами з розвинутою ринкової економікою, оскільки:

вони є низькоризикованими для експортерів та імпортерів;

вони гарантують виконання сторонами зобов’язань;

держави гарантують за цими формами вільний рух коштів з країни в країну;

механізм їх здійснення є простим і дешевим.

Акредитив переказний (трансферабельний):

акредитив, відкритий на частину суми платежів, який автоматично поновлюється після оплати чергової партії товару

акредитив, що може бути в будь-який час змінений або відкликаний (анульований) банком-емітентом за дорученням імпортера без обов’язкового повідомлення бенефіціара;

акредитив, що дає змогу бенефіціарові (експортеру) передати повністю чи частково свої права за акредитивом іншій стороні, яка повинна дотримуватись термінів та умов акредитива для отримання платежу;

акредитив, що не може бути анульований до завершення терміну, на який він виданий.

Світові фінансові центри, де кредитні установи здійснюють операції в основному з нерезидентами в іноземній для даної країни валюті; у цих центрах практично відсутні валютні обмеження та операції не оподатковуються місцевими податками:

зони вільної торгівлі;

офшорні зони;

валютні зони і блоки;

ринки країн, що розвиваються.

Просте доручення комерційного банку своєму банку-кореспонденту сплатити відповідну суму грошей на прохання і за рахунок переказника іноземному отримувачу-бенефіціару із зазначенням способу відшкодування банку-платнику сплаченої ним суми:

інкасова операція;

туристичний чек;

банківський переказ;

банківський вексель.


See also:
Яндекс.Метрика