уку эш программасы 2 класс


Татарстан Республикасы Яр Чаллы шәһәре

Башкарма комитеты мәгариф идарәсе

Муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе

«58 нче номерлы гомуми урта белем бирү мәктәбе»

РАСЛАНДЫ:

Педагогик совет беркетмәсе

№ август 2011ел

Мәктәп директоры

__________________

номерлы приказ белән

гамәлгә кертелде

_______________2011ел

2 нче сыйныф өчен уку буенча белем бирү программасы

(сәгатьләр күләме атнага 0.5сәгать)

Төзүчеләр: Башлангыч класс укытучысы:

Хакимова Фирдания Фирдал кызы

КИЛЕШЕНДЕ: КАРАЛДЫ:

Директор урынбасары МБ утырышы беркетмәсе

______ № август 2012ел

МБ җитәкчесе

Аңлатма язуы

Эш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелә:

1. РФның “Мәгариф турында” законы;

2. ТРның “Мәгариф турында” законы;

3. ТРсы Мәгариф Министрлыгының 478 номерлы боерыгы.05.07.2000 ел.

4. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбиятын укыту буенча сынап карау программалары. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы, Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2003.

5. Дәреслек: Р. З. Хәйдәрова, Казан “Мәгариф” нәшрияты, 2009

1992нче елның 8нче июлендә”Татарстан Республикасы халыклары турында”гы Татарстан Республикасы Законы кабул ителде. Аның нигезендә татар, рус телләре тигез хокуклы дәүләт телләре булып расланды. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле Мәгариф министрлыгында расланган махсус программа буенча укытыла. 3 нче сыйныфларда татар теле шушы программага нигезләнеп төзелгән. Татар теле атнага 3 тапкыр, уку 3 тапкыр үткәрелә .(Өйдә укыту атнага 0.5 сәгать). Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теленә өйрәтүнең төп максаты – гамәли максат: телне аралашу чарасы буларак үзләштерү өчен, укучыларга гаилә-көнкүрешкә, уку хезмәтенә бәйле ситуацияләре кысаларында белем бирү, күнекмәләр формалаштыру.

ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ максаты: укучыларның акыл эшчәнлеген активлаштыру, логик фикерләү сәләтен үстерү, сөйләм культурасын үстерү.

ТӘРБИЯВИ максат: балаларның рухи дөньяларын баету, татар халкының мәдәнияте, сәнгате белән таныштыру, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык hәм хөрмәт хисе тәрбияләү. БУРЫЧЛАР:

1) Өйрәнелгән материалга нигезләнгән татар сөйләмен укытучыдан яки башка укучылардан ишетеп аңлау;

2) Диалогик, монологик сөйләм күнекмәләрен формалаштыру;

3) Текстларны сәнгатьле итеп, аңлап укый белү күнекмәләрен булдыру;

4) Татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү; Укыту эшчәнлеген оештыру гадидән катлаулыга таба юнәлтелә, балалар бакчасында өйрәнелгән грамматик конструкцияне системалаштыру, ныгыту, тирәнәйтү бурычы күздә тотыла, укыту балаларның шәхси –психологик үзенчәлекләрен исәпкә алып оештырыла.

Укуга өйрәткәндә, рус телле балалар татар хәрефләрен танып, алар белдергән авазларны дөрес әйтергә, тартыкны сузыкка ияртеп, кыска сүзләрне бөтен килеш, озын сүзләрне иҗекләп укырга, алга таба сәнгатьле итеп, йөгерек һәм аңлап укырга; укылганның эчтәлегенә төшенеп барырга, яңа сүзләрнең мәгънәләрен контекстан чыгып күзалларга яки сүзлектән таба белергә тиешләр; кычкырып уку, эчтән уку төрләре кулланыла.

РАСЛЫЙМ 58 нче урта

мәктәп директоры

___________ Набиуллина Л.Р.

Башлангыч класс укытучысы:

Хакимова Фирдания Фирдания

Әдәби укудан 2011-2012 нче уку елына

Календарь-тематик планы

План Татарстан Республикасы Мәгариф Министрлыгының «Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы» (рус телендә сөйләшүче балалар өчен 1-11 нче сыйныфлар) нигезендә төзелде. Казан, «Мәгариф»нәшрияты, 2011 .

Предмет

Сыйныф

Барлык сәгатьләр саны

Атнага сәгатьләр саны

Язма сөйләм

Телдән сөйләм

БСҮ дәресләре саны

Дәреслекнең авторы, елы

Уку

18

I-

II-

III-

IV-

0.5

Диалог – 1

Монолог – 1

Шигырь ятлау – 4

Кон.мон.-1, шигырь-2

Кон.диал.-1,шигырь-1

Кон. мон.-1, сочин.-

Кон. диал.-1, шигырь-1

Барлыгы —

Р. З. Хәйдәрова,Р. Һ. Рангулова. Татар теле һәм уку китабы. Казан, “Мәгариф”нәшрияты, 2009

2011-2012 уку елына методик тема

Шәһәр темасы

Мәктәп темасы

Укытучының темасы

Календарь план

Өйрәнелә торган бүлек, уку материалының темасы

Үткәрү

вакыты

Көтелгән нәтиҗәләр

КИМ

программа

фактик

Махсус белем һәм күнекмәләр

Гомумкүнекмәләр

hәм уку эшчәнлеге ысуллары

1.б.

Яңа уку елы белән! 11 сәг

Эшчәнлек өчен урын әзерли белү

1.

Яңа уку елы белән!

09.09

Предметларның исемнәрен атый

Укый, тәрҗемә итә, сөйләмдә куллана

Эшчәнлеккә үз бәя куя белү

Бүген беренче сентябрь

Текстның төп фикерен аңлый, дөрес укый

Тәрҗемә белән укый

Сүзләрне дөрес басым белән укый белү

.

Б.Рәхмәтнең ”Сара мәктәпкә бара” шигырен тәрҗемә белән уку

Шигырьне аңлый

Шигырьне сәнгатьле укый белә

Сәнгатьле укый белү

Эчтәлеген аңлый

Сәнгатьле укый белә

.2

“Безнең сыйныфта” тексты . Тәрҗемә итү

23.09

Текстны аңлый, өлешләргә бүлә

Тәрҗемә белән укый

Сәнгатьле уку

.

Б.Рәхмәт “Мәктәпкә”. Шиг.ятлау

Шигырьне аңлый

Тәрҗемә белән укый

Тәкъдим ителгән текстны кычкырып, эчтән генә аңлап укый белү, ятлау

Шиг.ятлау №1

“Мәктәптә зур бәйрәм” тексты өстендә эш

Сорау алмашлыкларында басымны дөрес куя белә, аңлый

Текст буенча сорау җөмләләр төзи, тәрҗемә итә

Рольләп укый

2 б..

Ел фасыллары. Көз.

3.

Көз җитте

07.10

Аңлап укый

Сорауларга дөрес җавап бирә

Аңлап йөгерек ,чиста укый белү

Көз нинди була

Эчтәлеген аңлый, раслый һәм инкарь итә белә

Эчтән укый белә

Җәйге һәм көзге билгеләрне аера

Мин көз турында сөйлим

Аңлап укый

Аерым сүзләрдән җөмләләр төзи, сорауларга дөрес җавап бирә

Парлап эшли белү, үз-үзеңне һәм башкаларны бәяләү

4.

“Базарда” тексты

21.10

Аңлый, тәрҗемә итә

Лексик берәмлекләрне үзләштерә

Башкаларны тыңлый белү

Г. Гәрәева “Көз һәм балалар җыры”

Эчтәлеген аңлый

Көйгә салып җырлый

Җырлау

3 б.

Көндәлек режим

5.

Минем режимым

11.11

Сорауларны ишетә,аңлый, үтк.з.х.ф.кушымчаларын таный

Кушымчаларны сүзләргә дөрес ялгый

Дидактик уен

Мин вакытны беләм

Көндәлек режим турында сөйли

Вакытны әйтә белә

Вакытны әйтә белү, режим тоту

М. Җәлил “Сәгать” шигыре

Шигырьне аңлый

Тәрҗемә белән укый

Сәнгатьле уку

.

Минем бер көнем

Җөмләләр төзи, хәзерге заман фиг.үткән заманга үзгәртә

Саннарны дөрес итеп әйтә

Көндәлек режим тоту

4 бүлек

Чисталык һәм сәламәтлек

6.

“Алсу – пөхтә кыз” хикәясе

25.11

Укый, аңлый

Тәрҗемә итә

Парлап эшләү

.

“Акыллы малай” хикәясе . Тәрҗемә итү

Төп фикерне аңлый

Сәнгатьле укый

Аңлап сәнгатьле укый белү

7.

Тән әгъзалары исемнәре

09.12

Лексик берәмлекләрне үзләштерә

Диалог төзи

Бирелгән үрнәк диалогка охшаш диалог төзи белү

Табиб янында

Лексик берәмлекләрне үзләштерә

Рольләп укый, сәхнәләштерә

Рольләп уку, сәхнәләштерү

5 бүлек

Безнең гаилә

8.

Ә. Бикчәнтәева “Дәү әнием” ятлау

23.12

Аңлый, ятлый

Шигырьне сәнгатьле укыйСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика