тмм тест №2


Механізм, що замінює початковий механізм та містить в собі лише кінематичні пари п’ятого класу, не маючий зайвих ступенів свободи та пасивних зв’язків та забезпечує однаковий з заданим механізмом закон руху вихідної ланки називається:

Відповідь — Еквівалентний механізм.

Геометрично замкнена кінематична пара називається:

Відповідь — Закритою кінематичною парою.

Кінематична пара, що забезпечує поступовий відносний рух ланок називається?

Відповідь — Поступальною кінематично парою.

Яка ланка є веденою у кривошипно-повзунному механізмі компрессора?

Відповідь — Повзун.

Що називається структурним синтезом?

Відповідь — Утворення структурної схеми механізму.

Кількість ступенів свободи кінематичного ланцюга чи механізму відносно будь якої ланки називається:

Відповідь — Ступенем рухомості.

Механічні обмеження, що накладені на положення у просторі ланок механізму, що теоретично не надають впливу на закон руху вихідної ланки називаються:

Відповідь — Надлишковими зв’язками

Структурна схема будь якого механізму утворюється шляхом послідовного приєднання до дволанкового механізму:

Відповідь — Структурної групи Ассура.

Геометрично незамкнута кінематична пара називається:

Відповідь — Відкритою кінематичною парою.

Кінематичний ланцюг, в якому є ланки, що входять лише в одну з кінематичних пар називається:

Відповідь — Незамкнутий кінематичний ланцюг.

Кінематичний ланцюг, в якому траекторії руху точок всіх ланок знаходяться в паралельних площинах називається:

Відповідь — Плоский кінематичний ланцюг.

Кінематичний ланцюг з хочаб однією нерухомою ланкою це:

Відповідь – механізм

Схема, що накреслена в масштабі з урахуванням форми, розмірів та взаємного розташування ланок та кінематичних пар при заданному положенні та законі руху вхідної ланки називається:

Відповідь — Кінематичною схемою.

При заміні в плоских механізмах вищих кінематичних пар нижчими повинні бути задовільнені наступні умови:

Відповідь — Механізм, отриманий після заміни, повинен володіти попереднім ступенем рухомості та у еквівалентного механізму повинні зберігатися відносні рухи всіх його ланок у положенні, що розглядається.

Які механізми належать до першої групи?

Відповідь — Механізми, що перетворюють вид руху.

Порядок групи Ассура визначається:

Відповідь — Кількістю поводків чи кількістю вільних елементів

Діаду якого виду зображено на рисунку?

Ответы на тест тмм тандер

Відповідь — V виду (ППО).

Діаду якого виду зображено на рисунку?

Тесты тмм магнит

Відповідь — III виду (ОПО)

Механізм, що замінює початковий механізм та містить в собі лише кінематичні пари п’ятого класу, не маючий зайвих ступенів свободи та пасивних зв’язків та забезпечує однаковий з заданим механізмом закон руху вихідної ланки називається:

Відповідь — Еквівалентний механізм.

Кінематична пара, форма траекторії точок елементів якої не змінюється при зміні руху називається:

Відповідь — Зворотня кінематична пара.

Кінематична пара, форма траекторії точок елементів якої змінюється при зміні руху називається:

Відповідь — Незворотня кінематична пара

До якого класу належить дворухома кінематична пара?

Відповідь – IV

Геометрично незамкнута кінематична пара називається:

Відповідь — Відкритою кінематичною парою.

Яка кількість надлишкових зв’язків у наведеної кінематичної пари?

Ответы на тест тмм тандер

Відповідь — Тесты тмм магнитТри.

Приєднуючи до механізмів першого класу групи Ассура:

Відповідь — Ступінь рухомості механізму не змінюється.

Яка ланка є ведучою у кривошипно-повзунному механізмі двигуна внутрішнього згоряння?

Відповідь – повзун

Кінематична пара, що забезпечує обертальний відносний рух ланок називається:

Відповідь — Обертальною кінематичною парою.

Що складають при вивченні руху ланок механізму?

Відповідь — Кінематичну схему.

Принципова схема механізму, що виконується без дотримання масштабу при довільному положенні вхідної ланки називається:

Відповідь — Ответы на тест тмм тандерСтруктурною схемою механізму.

Точка, лінія чи поверхня, по яким відбувається стикання двох ланок називається:

Відповідь — Елемент кінематичної пари.

Надлишкові зв’язки виключаються за рахунок:

Відповідь — Зниження класу кінематичних пар.

Кількість ступенів свободи кінематичного ланцюга чи механізму відносно будь якої ланки називається:

Відповідь — Ступенем рухомості.

Ланки механізму можуть бути:

Відповідь — Тверді, гнучкі, рідкі

Кінематичний ланцюг, в якому є ланки, що входять більш ніж в дві кінематичні пари називається:

Відповідь — Складний кінематичний ланцюг.

Кінематична пара, що забезпечує поступовий відносний рух ланок називається?

Відповідь — Поступальною кінематично парою.

Кінематична пара, в якій елементом стикання є площина або поверхня називається:

Відповідь — Нижчою кінематичною парою.

Кінематичний ланцюг, в якому є ланки, що входять лише в одну з кінематичних пар називається:

Відповідь — Незамкнутий кінематичний ланцюг.

Принципова схема механізму, що виконується без дотримання масштабу при довільному положенні вхідної ланки називається:

Відповідь — Структурною схемою механізму

Які механізми належать до першої групи?

Відповідь — Механізми, що перетворюють вид руху.

На скільки класів діляться механізми за функціональним призначенням?

Відповідь — Чотири.

Механізми другої групи це:

Відповідь — Зубчасті передачі.

Які механізми відносяться до другої групи?

Відповідь — Механізми, що змінюють параметри руху.

Скільки існує класів кінематичних пар?

Відповідь — П’ять.

Що вивчається при кінематичному аналізі механізму?

Відповідь — Рух ланок.

Кінематичний ланцюг, в якому є ланки, що входять більш ніж в дві кінематичні пари називається:

Відповідь — Складний кінематичний ланцюг

Процес визначення ступеню рухомості механізму та розкладання його схеми на структурні групи і механізм I класу називається:

Відповідь — Структурний аналіз.

При яких умовах може бути здійснений структурний аналіз?

Відповідь — Необхідно побудувати плани швидкостей, прискорень та виконати силовий аналіз.

Яка ланка є веденою у кривошипно-повзунному механізмі компрессора?

Відповідь — Повзун.

Діаду якого виду зображено на рисунку?

Тесты тмм магнит

Відповідь — IV виду (ПОП).

Кількість ступенів свободи кінематичного ланцюга чи механізму відносно будь якої ланки називається:

Відповідь — Ступенем рухомості.

Принципова схема механізму, що виконується без дотримання масштабу при довільному положенні вхідної ланки називається:

Відповідь — Ответы на тест тмм тандерСтруктурною схемою механізму.

Схема, що накреслена в масштабі з урахуванням форми, розмірів та взаємного розташування ланок та кінематичних пар при заданному положенні та законі руху вхідної ланки називається:

Відповідь — Кінематичною схемою.

Механізм, що замінює початковий механізм та містить в собі лише кінематичні пари п’ятого класу, не маючий зайвих ступенів свободи та пасивних зв’язків та забезпечує однаковий з заданим механізмом закон руху вихідної ланки називається:

Відповідь — Еквівалентний механізм.

Скільки умов зв’язку накладено на ланки кінематичної пари, якщо вони втратили відносний рух?

Відповідь — Шість.

Що складають при вивченні руху ланок механізму?

Відповідь — Кінематичну схему.

Яка ланка є веденою у кривошипно-повзунному механізмі двигуна внутрішнього згоряння?

Відповідь — Кривошип.

Яка ланка є ведучою у кривошипно-повзунному механізмі компрессора?

Відповідь — Кривошип.

Що називається структурним синтезом?

Відповідь — Утворення структурної схеми механізму.

На скільки груп діляться механізми за конструктивними особливостями?

Відповідь — Дві.

Кількість умов зв’язку, що накладуються кінематичною парою на відносний рух ланок називається:

Відповідь — Класом кінематичної пари.

Механізм, що замінює початковий механізм та містить в собі лише кінематичні пари п’ятого класу, не маючий зайвих ступенів свободи та пасивних зв’язків та забезпечує однаковий з заданим механізмом закон руху вихідної ланки називається:

Відповідь — Еквівалентний механізм.

Скільки ступенів свободи має абсолютно жорстке тіло, що вільно рухається у просторі?

Відповідь — Тесты тмм магнитШість.

Яка ланка є веденою у кривошипно-повзунному механізмі компрессора?

Відповідь — Повзун.

Кількість ступенів свободи кінематичного ланцюга чи механізму відносно будь якої ланки називається:

Відповідь — Ступенем рухомості

Процес визначення ступеню рухомості механізму та розкладання його схеми на структурні групи і механізм I класу називається:

Відповідь — Структурний аналіз.

Діаду якого виду зображено на рисунку?

Ответы на тест тмм тандер

Відповідь — V виду (ППО).

Діаду якого виду зображено на рисунку?

Тесты тмм магнит

Відповідь — II виду (ООП).

Скільки існує класів кінематичних пар?

Відповідь — П’ять.

Механізми першої групи це:

Відповідь — Важільні механізми.

Механічні обмеження, що накладені на положення у просторі ланок механізму, що теоретично не надають впливу на закон руху вихідної ланки називаються:

Відповідь — Надлишковими зв’язками.

Кінематичний ланцюг з хочаб однією нерухомою ланкою це:

Відповідь — Механізм.

Приєднуючи до механізмів першого класу групи Ассура:

Відповідь — Ступінь рухомості механізму не змінюється.


See also:
Яндекс.Метрика