тесты ОС-З -КАЗ


Келісілді

ҚДС ОБК төрағасы

Алимова Н.Е.__________________

«_________»______________2013 ж.

«Бекітемін»

ҚДС ОД директоры

Камалиев М.А.______________

«_______»____________2013 ж.

2013-2014 оқу жылындағы «Қоршаған орта және денсаулық» пәні бойынша

051102 — «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығынның 3 курс студенттеріне арналған

емтихан тесттері

Жалпы гигиена және экология кафедрасы мәжілісінде талқыланып бекітілді,

Хаттама №___________ «______»___________2013 ж.

Кафедра меңгерушісі,

м.ғ.д., профессор Ү.И. Кенесариев

Алматы, 2013

Кіріспе бөлімі. «Қоршаған орта және денсаулық» пәні, негізгі түсініктер, мақсаты, міндеттері, зерттеу нысандары.

1. Химиялық заттардың топырақтан адам организміне түсу жолдары:

1. ауалы-тамшылы

2. тікелей жанасу арқылы

3.+ транслокациялық

4. аспирациялық

5. ингаляциялық

2. Гумус деген – бұл:

1. топырақтың аналық қазбалары

2. топырақтың минералдық құрамы

3.+ топырақтың коллоидты органикалық фракциясы

4. топырақ микроорганизмдері

5. топырақтың макроорганизмдері

3. Биогеохимиялық провинция дегеніміз – бұл:

1. жануарлардың белгілі бір түрі мекен ететін жер шарының белгілі бір климаттық ауданы

+ 2. судың немесе топырақтың құрамында микроэлементтердің жоғары немесе төмен болатын территориялар

3. ауылшаруашылығында қолдануға болматын аймақтар

4. санаториларды орналастыруға болатын аймақтар

5. антропогенді ластаушылардың салдарынан территориядағы топырақтың құрамындағы микроэлементтердің аз болуы

4. Жасанды биогеохимиялық провинцияларға жатады:

1. жұқпалы аурулар таралатын табиғи – географиялық аймақтар

2. территориядағы өнеркәсіптік тастандылармен және ағынды сулармен ұзақ уақыт ластанған топырақ

3. вирусты аурулар таралған аймақ

4. гельминттер таралған аймақтар

+ 5. антропогенді ластаушылардың салдарынан территориядағы топырақтың құрамындағы микроэлементтердің аз болуы

5. Биосфераның химиялық заттармен ластануы әкеледі:

1. тұрғындар арасындағы жұқпалы ауруларға

+2. эндемиялық ауруларға

3. паразитарлық ауруларға

4. өндірістік жарақаттардың жиілеуіне

5.гастрит және асқазан ойық жарасы ауруларының төмендеуі

6. Топырақтың микроорганизмдермен және гельминттермен ластану көздері:

1. өнеркәсіптік кәсіпорындар

2. жылуэнергетика кәсіпорындары

3. атмосфералық тұнбала

4.+ тұрмыстық ағынды сулар

5. автокөлік

7. Топырақтың микроорганизмдермен және гельминттермен ластану көздері болып табылады:

1. өнеркәсіптік кәсіпорындар

2. жылуэнергетика кәсіпорындары

3. атмосфералық тұнбала

4. автокөлік

5.+ малшаруашылықта пайдаланған ағынды сулар

8. Медициналық экология түсінігі:

1. ҚО және тұрғындар денсаулығын зерттейтін ғылым

+2. адамның көп компонентті қоршаған әлемнің биологиялық және әлеуметтік заттармен,үнемі күрделеніп отыратын қоршаған ортамен байланысы

3. тірі ағзалардың сонымен қатар адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін ғылым

4. тұрғындар денсаулығын зерттейтін ғылым

5. ҚО сапасын зерттейтін ғылым

9. Топырақтың құрамындағы химиялық ластаушыларды не үшін регламенттеу үшін қажет:

1. топырақтың химиялық құрамын жақсарту үшін

+2. топырақтағы өсіп келе жатқан өсімдіктердің қауіпсіздігіне және тағамдық құндылығына кепілдік беру

3. судың химиялық құрамын жақсарту үшін

4. болжамдау үшін және топырақ пен өсімдіктердің сапасын жақсарту мақсатында

5. адам үшін атмосфералық ауаның, жабық және ашық су көздерінің қауіпсіздігіне кепілдік беру үшін

10. Экология бұл:

1. тірі ағзалардың бір – бірімен қарым қатынасын зерттейтін ғылым

+2. барлық тірі организмдердің (сонымен қатар адамның) өзаражәнеқоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттеейтін ғылым

3. барлық тірі организмдердің бір-бірімен қарым-қатынасын және бір – біріменөзара байланысын және олардың мекен ететін орта жүйесінің заңдылықтарын зерттейтін ғылым

4. қоршаған ортаның өсімдік әлеміне әсерін зерттейтін ғылым

5. ҚО жануарлар әлеміне әсерін зерттейтін ғылым

11. Биосфера бұл:

1. топырақтағы тірі организмдерініңбелсенді өмір аймағы

2. ауыз судағы тірі организмдердіңбелсенді өмір аймағы

3.+ жердегі, судағы және атмосферадағы тірі организмдердің белсенді өмір аймағы

4. қоршаған ортаның өсімдік әлеміне әсерін зерттейтін ғылым

5. Тау қазбаларындағы белсенді өмір аймағы

12. «Биогеоценоз» бұл:

1. мұхиттардағы тірі организмдердің жиынтығы

+ 2. өсімдіктердің, жануарлар әлемінің, микроорганизмдердің және олардың мекен ететін ортасының жиынтығы

3. өзен суларындағы организмдер жиынтығы

4. қалалардағы топырақтың құрамындағы тірі организмдер жиынтығы

5. ауылдардағы топырақтың құрамындағы тірі организмдер жиынтығы

13. Атмосфералық ауаның антропогенді ластануы дегеніміз бұл:

1. табиғи биологиялық факторлардың әсерінен атмосфера сапасының өзгеруі

+2. адамның шаруашылық іс-әрекеті нәтижесінде атмосфера сапасының өзгеруі

3. тірі емес табиғаттың табиғи факторлардың әсерінен атмосфераның ластануы

4.тірі емес табиғаттың табиғи факторлардың әсерінен атмосфера сапасының өзгеруі

5. жанартау белсенділігі нәтижесінде атмосфералық ауа сапасының өзгеруі

14. Минимата ауруының себебі:

1. судың құрамында фтордың көп болуы

+2. судың құрамында сынаптың көп болуы

3. судың құрамында темірдің көп болуы

4. судың құрамында темірдің аз болуы

5. судың құрамында фтордың аз болуы

15. Ауыз су құрамында фтордың көп болуы қандай ауруға әкеледі:

1. тіс жегісі

+ 2. флюороз

3. метгемоглобинемия

4. эндемиялық зоб

5. Минимата ауруына

16. Ауыз су құрамында фтордың аз болуы қандай ауруға әкеледі:

1.+ тіс жегісі

2. флюороз

3. метгемоглобинемия

4. эндемиялық зоб

5. Минимата ауруына

7. Автотрасса маңындағы топырақты қауіпті химиялық ластаушы затты көрсетіңіз:

1. темір

2. кадмий

+ 3. қорғасын

4. магний

5. хром

18.Транслокациялық жолмен ластанудегеніміз:

1. ластаушы заттардың топырақтан суға миграцияланулануы

2. ластаушы заттардың топырақтан атмосфералық ауаға миграцияланулануы

+ 3. ластаушы заттардың топырақтан өсімдіктерге түбірлік жүйесі арқылы

миграцияланулануы

4. ластаушы заттардың ауадан топыраққа миграцияланулануы

5. ластаушы заттардың судан топыраққа миграцияланулануы

19. Антропогенді ластануға жатады:

1.+ өнеркәсіптік кәсіпорындардан шығатын ластаушылар

2. жанартау белсенділігі нәтижесінде ауада кадмий концентрациясының болуы

3. атмосфералық ауаның табиғи химиялық құрамы

4. күн радиациясы

5. жер қыртысынан және әлемдік мұхиттан сынаптың булануы

20. Фондық ластануға жатады:

1. өнеркәсіптік кәсіпорындардан шығатын ластаушылар

+2. жанартау белсенділігі нәтижесінде ауада кадмий концентрациясының болуы

3. атмосфералық ауаның табиғи химиялық құрамы

4. күн радиациясы

5. автокөліктен шығатын ластаушылар

21. Ұйымдастырылған шығарындыларға жатады:

1. герметизацияның және орталықтандырылған сорып – шығару жүйесінің болмауынан пайда болатын шығарындылар

2. санитарлық қызметте қарастырылған және келісімделген шығарындылар саны

3.+ шаң-газ тазарту жүйесінен өткен шығарындылар

4. жағдайларда пайда болатын шығарындылар

5. өндірістік үрдіске сайкелетін шығарындылар

22. Ұйымдастырылмаған шығарындыларға жатады:

1.+ герметизацияның және орталықтандырылған сорып – шығару жүйесінің болмауынан пайда болатын шығарындылар

2. санитарлық қызметте қарастырылған және келісімделген шығарындылар саны

3. шаң-газ тазарту жүйесінен өткен шығарындылар

4. жағдайларда пайда болатын шығарындылар

5. өндірістік үрдіске сайкелетін шығарындылар

23. Қордалы шығарындылар бұл:

1. герметизацияның және орталықтандырылған сорып – шығару жүйесінің болмауынан пайда болатын шығарындылар

+2. санитарлық қызметте қарастырылған және келісімделген шығарындылар саны

3. шаң-газ тазарту жүйесінен өткен шығарындылар

4. жағдайларда пайда шығарындылар

5. өндірістік үрдіске сайкелетін шығарындылар

24. Дүркін шығарындылар бұл:

1. герметизацияның және орталықтандырылған сорып – шығару жүйесінің болмауынан пайда болатын шығарындылар

2. санитарлық қызметте қарастырылған және келісімделген шығарындылар саны

3. шаң-газ тазарту жүйесінен өткен шығарындылар

4.+ жағдайларда пайда болатын шығарындылар

5. өндірістік үрдіске сайкелетін шығарындылар

25. Атмосфералық ауаның ластануына жатады:

1.+ фондық жәнеантропогендік

2. коммуналдық және тұрмыстық

3. қалалық және ауылдық

4. биотикалық және абиотикалық

5. ықшам аудандық және аймақтық

26. Смогтардың типтеріне жатады:

1. Лос-Анжелестік және Лондондық

2. Нью-Йорктік және Техастық

3. Париждік және Гаагтық

4. Доновандық және Ливерпульдік

5. Римдік және Канзастық

1. А, В

+ 2. А, Д

3. В, Д

4. В, Е

5. Д,Е

27. Фотохимиялық смогтың негізгі компоненттеріне жататыны:

1.+ озон, азота және көміртегі тотықтары

2. көмірқышқыл газы және аммиак

3. су, күкірт және азот тотықтары

4. ауыр метал тұздары

5. шаң

28. Атмосфералық ластану кезінде ерекше токсикалық заттарға не жатады:

1.+ органикалық асқын тотықтар және озон

2. аммиак

3. аргон

4. азот

5. көмірқышқыл газы

29. Атмосфералық ауаның канцерогенді ластаушыларына не жатады:

1.+ көмірқышқыл газы және инертті газдар

2. радионуклидтер және бенз(1.пирен

3. аргон және озон

4. азот тотықтары

5. күкірт тотықтарыСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика