Тесты КГ_ 2013 каз.3 кредита оконч


$$$1 Автокад дегеніміз не?

$$Графикалық редактор

$Электронды кесте

$Мәліметтер базасы

$Мәтіндік редактор

$$$2 Сызба шаблоны файлының форматы қалай сақталады?

$$.dwt

$.dxf

$.dwg

$.dws

$$$3 Қандай меню көмегімен бет параметрлерін орнатуға болады?

$$Формат менюі көмегімен

$Инструменты менюі көмегімен

$Вид менюі көмегімен

$Контекстік меню көмегімен

$$$4 AutoCAD жүйесінде доға салудың қанша әдісі бар?

$$11

$10

$1

$6

$$$5 Доға салудың қандай әдісі үнсіз келісім бойынша қабылданады?

$$3-точки опцияның функциясы

$начало, центр, конец опцияның функциясы

$начало, центр, угол опцияның функциясы

$продолжить опцияның функциясы

$$$6 ҚКЖ (ПСК) – бұл … координаталар жүйесін білдіретін аббревиатура

$$қолданушы

$тікбұрышты

$таңдалынған

$көбейтілген

$$$7 Жанама байлау режимі қандай нүктелерді табады?

$$Жанама нүктелер

$Соңғы нүктелер

$Орта нүктелер

$Ілмек нүктелерде

$$$8 «Массив» командасында қай опцияның көмегімен тіктөртбұрышты массивті орындауға болады?

$$тіктөртбұрышты массив

$дөңгелек массив

$полярное отслеживание

$объектное отслеживание

$$$9 AutoCAD жүйесінде «Блок» командасының мағынасы?

$$Типтік графикалық элементтердің кітапханасын жасап, оларды сызбаларда пайдалану үшін

$Объектілерді түзету үшін

$Объектілерді масштабтау үшін

$Берілгендердің базасын жасау үшін

$$$10 «Обрезать» командасы қандай графикалық примитивтерге қолданылмайды?

$$Блоктағы объектілерге

$Шеңберге

$Қисыққа

$Сплайнға

$$$11 Фаска командасы қандай функцияны орындайды?

$$Қиылысу нүктесінен берілген қашықтықта қиылысқан екі түзуді қияды және кескінделген бөліктерін біріктіреді

$Радиусы берілген екі кесіндінің түйіндесуін (сопряжение) орындайды

$Объекттің таңдаған облысын созады

$Объектіні жояды

$$$12 AutoCAD жүйесінде шеңбер салудың қанша әдісі бар?

$$12

$3

$9

$10

$$$13 AutoCAD жүйесінде үнсіз келісім бойынша шеңбер қалай салынады?

$$Радиусты қолданып

$Диаметрді пайдаланып

$Үш нүктемен

$ККК

$$$14 Көшіру командасының функциясы қандай?

$$Таңдалған объектілердің көшірмесін жасау

$Таңдалған объектілердің орнын ауыстыру

$Массив құру

$Таңдаған объектілерді созу

$$$15 Жаңадан жасап жатқан примитивтерге түс орнатуға бола ма?

$$Иә

$Қатты денелер командасы орындалған кезде

$Кесінді командасы орындалған кезде

$Полилиния командасы орындалған кезде

$$$16 AutoCAD жүйесіндегі жалғау командасы қандай қызмет атқарады?

$$Кесінділерді, тұйықталмаған полилинияларды және доғаларды көрсетілген шегімен жалғайды

$Объектінің қасиеттерін өзгертеді

$Екі кесіндінің түйісуін орындайды

$Шеңберді жалғайды

$$$17 Түйісу командасы қандай функцияны орындайды?

$$Екі кесіндінің түйісуін орындайды

$Берілген қашақтықта екі қиылысқан түзуді кеседі

$Сызбаның объектілерінің конфигурациясын ауыстырады

$Тек он кесіндінің түйісуін орындайды

$$$18 «Cетка» және «Шаг» қадамдары әрқашан да тең бола ма?

$$Барлық жағдайда емес

$Әрқашан

$Координаттар есептеуішінің параметрлеріне байланысты

$Монитордың мүмкіндігіне байланысты

$$$19 Координаталық тор плоттерге немесе принтерге шыға ма?

$$Шықпайды

$Тек принтерге шығады

$Тек плоттерге шығады

$Егер қосылып тұрған болса

$$$20 Қандай команда арқылы жарық сәулесін беруге болады?

$$Визуализация

$Главная

$Вид

$Аннотация

$$$21 Штрихтеу команданың функциясы қандай?

$$Штрихтау

$Бояу

$Примитивтің түсін өзгерту

$Сызықтың типін өзгерту

$$$22 Штрихтеу командасының көмегімен қандай аймақты штрихтауға болады?

$$Тұйықталған аймақты

$Тұйықталмаған аймақты

$Қосылған аймақты

$Барлық аймақты

$$$23 «Вставить» командасымен блоктар тізбесінен блокты түзеуге болатындай етіп енгізуге бола ма?

$$Иә

$Жоқ

$»?» опцияны қолданған жағдайда ғана

$»у»опцияны қолданған жағдайда ғана

$$$24 «Вставить» командасында бұрылу бұрышының үнсіз келісім бойынша мәні неге тең?

$$0

$90

$180

$45

$$$25 «Вставить» командасында Х өсі масштабты коэффициентінің өзгеруіне байланысты У өсінің масштабты коэффициенті өзгере ме?

$$Иә өзгереді, бір-біріне тең болады

$Өзгермей қалады

$Егер SCALE командасын енгізсе

$Жоқ

$$$26 Бірінші кесіндінің бастапқы нүктесімен кесіндінің көрсетілген нүктесін автоматты түрде қосу қай командамен орындалады?

$$Замкнуть

$Алып тастау

$Өшіру

$Қайталау

$$$27 «Отрезок» командасында кейінгі орындалған кесіндіні алып тастау командасы

$$Отменить

$Қайталау

$Өшіру

$Жабу

$$$28 «Сызықтардың типтері» командасында сызықтардың библиотекалық типтерін қалай көрсетуге болады?

$$Формат – Типы линии

$Формат – Веса линии

$Формат – Слои

$Формат – Стили мультилинии

$$$29 «Масштаб тізімдері» командасының функциясы қандай?

$$Сызықтардың масштабтық коэффициентін өзгерту

$Түзулердің типін өзгерту

$Сызықтардың жаңа типін жасау

$Сызықтарды көшіру

$$$30 Қандай команданың көмегімен таңдалған объектінің бөлігін созуға болады?

$$Растянуть

$Перенести

$Копировать

$Расчленить

$$$31 «Зеркало» командасының қызметі қандай?

$$Берілген симметрия өсіне қатысты объектілердің симметриялық көрінісін салады

$Таңдалған объектіні көшіреді

$Таңдалған объектің орнын айырбастайды

$Сызықтардың түсін өзгертеді

$$$32 «Перенести» командасының көмегімен қанша объектілердің орнын ауыстыруға болады?

$$Барлық таңдалынған объектілерді

$Бір объекті ғана

$Бес объекті ғана

$Екі объекті ғана

$$$33 Массив командасы орындалуында үнсіз келісім бойынша қатарлар мен бағаналардың саны неге тең болады?

$$4 қатар, 4 бағана

$1 бағана, 2 қатар

$2 бағана, 2 қатар

$2 қатар, 1 бағана

$$$34 «Режим ОРТО» командасында ON опциясы қосылған болса, кесінділер қалай сызылады?

$$Тек горизонталды немесе вертикалды, координат өстеріне параллель

$Координат өстерімен кез-келген бұрыш жасайды

$Х өсіне параллель

$Бұрышты 45 градус жасайды

$$$35 «Панорамирование» командасының функциясы?

$$Сызба облысының барлық жерінде ағымды терезенің орын ауыстыруы

$Сызбаның облысын үлкейту үшін

$Сызбаның облысын кішірейту үшін

$Объектіні көшіру

$$$36 Полилиния командасында үнсіз келісім бойынша қандай ен қабылданған?

$$0

$3

$4

$0,5

$$$37 Мәтінді теріп болғаннан кейін мәтінді (текст) режимнен қалай шығады?

$$Enter түймесін екі рет басу

$Ctrl+C түймелерінің қосындысы

$Экрандағы менюден AutoCAD командасын таңдап тышқанның сол жақ батырмасын басу қажет

$Ctrl+V түймеларінің қосындысы

$$$38 Сызықтардың типтері мен түстерін ауыстыру үшін қандай палитра қолданылады?

$$Свойства объектов

$Буфер обмена

$Ондай команда жоқ

$Размеры

$$$39 Сызба деңгейлерін өзгерту үшін қандай диалогтық терезені пайдалану қажет?

$$Слои

$Свойства

$Подобъект

$Вид

$$$40 Деңгейлерді «қатырып тастау» нені береді?

$$Деңгейлерді көрінбейтін қылады және сызбаның регенерация уақытын үнемдейді

$Сызбадан деңгейдің объектілері жойылады

$Кездейсоқ жоюдан деңгейдің объектілерін сақтайды

$Объектіні блоктайдыСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика