Тесты ФУ МСФО каз 13-14


Кассадағы қолма-қол ақша есебі қандай құжаттардың негізінде жүргізіледі:

кассалық кіріс ордері, кассалық шығыс ордері

А4 қағазындағы жазулар

аккредитив, чек кітапшасы, кассалық кітап

кассалық шығыс ордері,төлем-тапсырмасы

кассалық кіріс ордері,салымға хабарландыру

2. Ішкі бақылау жүйесі — қандай мақсатпен жүргізіледі:

активтерді қорғау үшін; қаржылық саясатпен қатысын қамтамасыз ету үшін; бухгалтерлік есепте көрсетілген мәліметтердің сенімділігін қамтамасыз ету үшін; қаржылық есепті пайдаланушыларды нақты ақпараттармен қамтамасыз ету үшін

активтерді қорғау үшін

қаржылық саясатпен қатысын қамтамасыз ету үшін

бухгалтерлік есепте көрсетілген мәліметтердің сенімділігін қамтамасыз ету үшін

қаржылық есепті пайдаланушыларды нақты ақпараттармен қамтамасыз ету үшін

3. Ақша қаражаттарын ішкі бақылау мына қызметтерді атқарады:

барлығы дұрыс

кассадағы қалдықты кезеңдік тексеру есебі

тек қажет қалдықты кассада сақтау

қолма-қол есеп айырысудан болған барлық операциялар есебі

жеке сақтау және жеке есеп

4. Банктік овердрафт мынадай жағдайларда пайда болады:

ағымдағы шот қалдығынан асатын сомаға шот жазылса

тиелген тауарға аккредитив ашылса

ақша қаражаттарын салуға хабарландыру

ақша қаражаттарын бөлу үшін төлем тапсырысы

банктің оған тіркелген құжаттарымен есептен шығарылуы

5. Компенсациялық қалдықтарға жататындар:

Банк талап ететін, шотта үнемі қалуы тиіс сома

счетты ашуға төлем

банкке ТМҚ-ды алу үшін төлем

банктің сыйақысыз көрсеткен қызметі үшін төлем

депозитті ашқан үшін сыйақы

6. Ақшаның жетіспеуіне кінәлі тұлға анықталса қандай шотта есепке алынады

Дт «Есеп беруге тиісті тұлғалармен есеп айырысу»

Дт «Басқа да кердиторлық берешектер»

Дт «Жабдықтаушылар және сатып алушылармен есеп айырысу»

Дт «Басқа да дебиторлық борыштар»

Дт «Қысқа мерзімді қарыздар»

7. Ақша қаражаттарының артық шығуы дегеніміз –

табыстардың көбеюі

шығыстардың азаюы

капиталдың қалыптасуы

капиталдың қалыптасуы, шығыстардың азаюы

шығыстардың азаюы, табыстардың көбеюі

8.  Ақша қаражаттарына жататындар:

монеталар, депозиттік ақша қаражаттары, валюта

алтын, бағалы металл, валюта

қазына, жинақтаушы зейнетақы қорлары,сақтандыру сомасы

жылжымайтын мүліктер, машина, евро

монета, жинақтаушы зейнетақы қорлары,доллар

9.  Ақша қаражаттары бұл:

кассадағы және банктік шоттардағы ақша

пайдалану құрамы болып табылатын пассив

орналастыру мен пайдалану құрамы болып табылатын активтер

банктік ортада қолданылатын қағаз тасушы

қазынашылық вексельдер

10. Ақша қаражаттарының эквиваленттері бұл:

қысқа мерзімді, жоғарғы өтімді активтер

есеп айырысу шотында валюталық және басқа да банктегі шоттардың кассасындағы отандық және шетелдік валютадағы құралдар

ұйымға тиесілі, бірақ оның есеп айырысу шотында есептелмеген ақша қаражаттары

жабдықтаушы мен сатып алушылар арасындағы келісім бойынша таварға төлем жүргізудегі валюта

төлемнің жүзеге асырылуына мүмкіндік беретін ақша қаражаттар, вексельдер, чектер, аккредитивтер

11. Ақша қаражаттарының эквиваленттерін жабу мерзімі

3 айға дейін

3-тен 12 айға дейін

1 жылдан аса

жедел емес

1-ден 30 күнге дейін

12. Кіші касса дегеніміз не

аванстық қорлардың бір түрі

кассадағы қолма-қол ақша

ақша қорының көптүрлілігі

кіші ұйымдардағы касса

кіші мақсаттарға бөлінетін ақша қаражаттары

13. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы қорытынды есептің мақсаты не?

ақша ағыны қозғалысы жөніндегі ақпараттарды қалыптастыру

субъектінің қаржылық жағдайындағы өзгерісі

ұйымның табыстары мен шығыстары

ұйымның ақша қаражаттарынің қозғалысы есебі

барлық жауаптары дұрыс

14. Түгендеу кезінде кассадан артық ақша шықты

Дт1010 Кт 6280

Дт 1630 Кт 1010

Дт 1020 Кт 1211

Дт 1040 Кт 1010

Дт 1010 Кт 6010

15. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын айтыңыз Дт 1010 Кт 6280

түгендеу кезінде кассадан шыққан артық ақша

балар мекемесінде баларды күту үшін ата-аналардың төлеген жарналары

пайдаланбаған аванс сомаларының қайтарылуы

несиеге сатылған тауарлар үшін нақты ақша жарнасы

сатып алушылардың сатылған тауарлар үшін төлемдері

16. Банктен клиенттердің тапсырмасы бойынша ақшаны алу қандай құжат арқылы өткізіледі

чекпен

төлем тапсырмасымен

банк көшірмесімен

шығыс ордерімен

мемориалды ордемен

17.  Аккредитивке алынған ақшаларға қандай бухгалтерлік жазу беріледі

Дт 1060 Кт 1030;

Дт 3350 Кт 1010;

Дт 1040 Кт 1211;

Дт 3420 Кт 1040;

Дт 1040 Кт 1071.

18. Банк қызметтері үшін комиссия төленді

Дт 7210 Кт 1030;

Дт 7210 Кт 1040;

Дт 1040 Кт 1010;

Дт 1040 Кт 1040;

Дт 1040 Кт 7210;

19. Еңбекақы төлеу үшін есеп айырысу шотынан кассаға ақша алынды

Дт 1010 Кт 1030;

Дт 1040 Кт 3350;

Дт 3350 Кт 1040;

Дт 1010 Кт 3350;

Дт 3350 Кт 1010.

20. Банктік овердрафт дегеніміз не?

активті шоттың кредиттік қалдығы

комиссиондық жарна

банктік жарна

банкке салынған салымдар

несие түрі

21. Ақша аударымын алушы тұлға:

Бенефициар

Консигнатор

Дебитор

Резидент

Алушы

22. Ақшаларды басқа мекемелерден өндіріп алған кезде қандай құжаттар толтырылады?

талап-төлем тапсырмасы;

кіріс ордері;

шығыс ордері;

чек;

нақты ақша өткізу хабарламасы;

23. Нақты ақшаны кассадан есеп айырысу шотына өткізген кезде қандай құжат толтырылады?

нақты ақша өткізу хабарламасы

кіріс ордері

шығыс ордері

чек

талап-төлем тапсырмасы

24. Кассадағы қолма-қол ақша есебінде қандай синтетикалық есеп регистрі қолданылады:

1 журнал-ордер және 1 ведомость

кассалық кіріс ордері, кассалық шығыс ордері

аккредитив, чек кітапшасы,кассалық кітап

кассалық шығыс ордері,төлем-тапсырмасы

кассалық кіріс ордері,салымға хабарландыру

25.  Ақша қаражаттары шоттарының құрылымы қандай?

Активті

Пассивті

Активті-реттеуші

Пассивті-реттеуші

Активті-пассивті

26. Кіріс және шығыс кассалық ордерлердің нөмірі қандай құжат негізінде анықталады?

Кіріс және шығыс кассалық құжаттарды тіркеу журналы

Кассалық кітап

1 журнал-ордер, 1 ведомость

Лауазымды тұлғалардың қол қою үлгісі

Кәсіпорын басшысының бұйрығы

27. Ұстаушысына төлем жүргізуге, ақша алуға мүмкіндік беретін ақпараттары болатын электронды терминал арқылы ақшаға қол жеткізу құралы қалай аталады?

Төлем карточкасы 

Төлем тапсырмасы

Аккредитив

Ақшалық чек

Кредиттік карточка

28. Ақша жөнелтушінің , онда көрсетілген соманы бенефициардың пайдасына аудару туралы қызмет көрсетуші банкіне ұсынған тапсырмасы қалай аталады?

Төлем тапсырмасы

Төлем карточкасы 

Аккредитив

Ақшалық чек

Кредиттік карточка

29. Келісімшартпен қарастырылған клиентке банктік қызмет көрсетумен байланысты операцияларды жүргізу және депозитке ақша қабылдау бойынша қатынастарды бейнелеу құралы қалай аталады?

Банктік шот

Аккредитивтік шот

Вексель

Төлем тапсырмасы

Төлем карточкасы

30. Берешектер қарызы экономикалық мазмұнына қарай қалай бөлінеді:

саудалық және саудалық емес

қайтарымды және қайтарымсыз

қысқа мерзімді және ағымдағы

ұзақ және қысқа мерзімді

ұзақ мерзімді және орта мерзімді

31.  Саудалық емес дебиторлық берешектерге нелер жатпайды

сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қарыздары;

лауазымды тұлғалар мен жұмысшыларға берілген аванстар

материалдарды жеткізу үшін аванстар

жұмыстар мен қызметтерді орындау үшін аванстар

тек қызметтерді орындау үшін берілген аванстар

32.  Айырбас бағасы дегеніміз не?

берешектердің төлеуге тиісті сомасы

сатушы мен сатып алушы арасындағы тауар айналысы

куәсіз құжаттарынсыз берешектердің төлеуге тиісті сомасы

өткен жылғы сатып алушылардың берешек сомалары

берешек алуға тиісті сома

33. Қайтарылмаған дебиторлық берешектерді есептен шығару әдісі

тікелей есептен шығару әдісі, резервтік әдіс

резервтік әдіс, жанама азайту

күмәнді берешектер бойынша шығындар әдісі

алынуға тиісті шоттарды жанама азайту

күмәнді берешектер бойынша шығындарды тікелей есептен шығару әдісі

34. Айырбас бағасы қандай жағдайларда мойындалады

берешек қарыздардың көп бөлігімен операциялар жүзеге асқандаСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика