тесты 2 колонки


1.Геология пәнінің салалары

А. Геохимия, кристаллография, петрография

Б. Палеонтология

В. Минералогия

Г. Геотехтоника

Д. Геофизика

2.Геология пәнінің ғылыми салалары

А. Тарихи геология, геоморфология, динамикалық геология

Б. Гидрогеология

В. Топырақтану

Г. Грунттану

Д. Геодинамика

3.Инженерлік геология пәнінің салалары

А. Топырақтану, инженерлік геодинамика, гидрогеология

Б. Геофизика

В. Петрография

Г. Пелеонтология

Д. Тарихи геология

4.Инженерлік геология пәнінің ғылыми салалары

А. Грунттану, инжинерлік- геологиялық құбылыстар, аймақтық инженерлік геология

Б. Тарихи геология

В. Петрография

Г. Геодинамика

Д.Минерология

5.Инженерлік геология ғылымының негізгі бөлімдері

А. Грунттану, инженерлік геодинамика, аймақтық- инженерлік геология, гидрогеология

Б. Минерология

В. Петрография

Г. Геоморфология

Д. Геотектоника

6.Жер қабаттарының құрылысы

А.Ядро, мантия, литосфера

Б. Гранит қабаты

В.Базальт қабаты

Г. Аралық қабат

Д. Төрттік қабат

7.Жер қыртысының құрылысы

А. Граниттік қабат, базальттік қабат

Б. Аралық қабат

В. Периодиттік қабат

Г. Төменгі қабат

Д. Үстіңгі қабат

8.Литосфераның орташа қалыңдығы

А. 50- 70 км

Б. 30-40 км

В. 20-30 км

Г. 10-20 км

Д.5-10 км

9.Литосфераның орташа тығыздығы

А. 27-28 кн/м3

Б.15-20 кн/м3

В. 13-17 кн/м3

Г. 12-15 кн/м3

Д. 10-13 кн/м3

10.Минералдардың физикалық қасиеттері

А. Қаттылық, түсі, жылтырлығы, сынғыштығы

Б. Дағының түсі

В. Жымдастығы

Г. Мөлдірлігі

Д. Гигросконтығы

11.Минералдардың жаралу процестері

А. Эндогендік, экзогендік, метоморфтық

Б.Физикалық процесс

В. Химиялық процесс

Г. Биохимиялық процесс

Д. Гипергендік процесс

12.Тау жыныстары құрылымының типтері

А. Түйірлі, порфирлі, кесекті, тақтатасты

Б. Түйірлі тақтатасты

В. Тығыздығы

Г. Қуыстығы

Д. Ізбестасты

13.Магмалық қышқыл тау жыныстары

А. Граниттер, гранодиориттер, липаиттер

Б. Гнейс

В. Кварцит

Г. Брекчия

Д. Мәрмәр

14. Магмалық орта тау жыныстары

А. Сиениттер, диориттер, андезиттер

Б. Әктас

В. Базальт

Г. Туф

Д. Мергель

15.Магмалық негізгі тау жыныстар

А. Габбро, диабаз, базальт

Б. Кварцит

В. Конгломерат

Г. Гнейс

Д. Мәрмәр

16.Шөгінді тау жыныстардың құрылымы

А. Қабаттастық, қуыстылық, борпылдақтылығы

Б. Түйірлік

В. Тығыздық

Г. Кесектік

Д.Тақтатастық

17. Шөгінді кесекті жыныстардың жіктелуі

А. Ірі кесекті, орташа кесекті, ұсақ кесекті

Б. Лесс

В. Құмдақ

Г. Лесс тәрізді саздақ

Д. Саздақ

18. Метаморфтық тау жыныстары

А. Филлит, кварцит, гнейс, мәрмәр

Б. Габбро

В. Базальт

Г. Туф

Д. Бар

19.Геологиялық карталар

А. Геологиялық- стратиграфиялық, арнаулы геологиялық, литологиялық, геоморфологиялық

Б. Петрографиялық

В. Құрлымдық- тектоникалық

Г. Гидрогеологиялық

Д. Инженерлік- геологиялық

20. Геологиялық процестер

А. Экзогендік, эндогендік процестер

Б. Тектоника

В. Вулканизм

Г. Қатпарлы жарылысты

Д. Сейсмикалық

21. Аллювилік шөгінділер

А. Атыраулық, арналық, жайлымдық шөгінділер

Б. Ескіарналық

В. Аумақтық

Г. Көлдік

Д. Өзендік

22.Магмалық тасты топырақтар

А. Граниттер, базальттар, габбролар

Б. Кварцит

В.Конгломерат

Г. Мергель

Д. Туф

23.Метаморфтық тасты топырақтар

А. Гнейстер, кварциттер, тақтатастар

Б. Базальт

В. Диабаз

Г.Доломит

Д.Бор

24.Цементтелген шөгінді жыныстар

А. Конгломераттар, брекчиялар

Б. Әктас

В. Кварцит

Г. Базальт

Д. Мәрмәр

25.Ірі сынықты топырақтар

А. Валундар,жұмыртасттар,қиыршық тастар

Б. Диабаз

В. Туф

Г. Гнейс

Д. Аргиллит

26.Шөгінді тау жыныстары

А. Ірі құм, ұсақ құм, шаңды құм

Б. Сиенит

В. Андезит

Г. Кварцит

Д. Гипс

27.Биогенді топырақтар

А. Шымтезек, тұнба, лай

Б. Жұмыртас

В. Туф

Г. Қиыршықтас

Д. Аргиллит

28.Топырақ шөгуін анықтайтын жергілікті серпімді деформация әдісі

А. S=P/Cz

Б. S=haop

В. S=hэaоpд

Г. S=St/U

Д.

29. СНиП бойынша іргетасттың шөгуін анықтау формуласы

А.

Б. S=P/C

В. S=haop

Г. S=St/U

Д. S=hэaоpд

30. Іргетасттың шөгуін анықтайтын эквивалентті қабат әдісі (проф. Н.А. Цытовичтікі)

А.

Б. S=p/c

В.

Г. S=St/U

Д. St=SUo

31.Топырақтардың сығылғыштық көрсеткіштері

А. a1, ao

Б. µo

В. Eo

Г. Ek

Д.

32. Топырақтардың деформациялану сипаттамасы

А. Eo ,Ek

Б. А

В. ао

Г. c

Д.

33. Топырақтардың су өткізгіштік қабілетін көрсеткіші

А. Кф

Б. Ео

В. ao

Г.

Д. c

34. Топырақтардың беріктік көрсеткіштері

А. с,Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика