Тестов¦ питання


Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.1

Хвора 82 років, поступила у відділення кардіологічної реанімації з скаргами на гострий біль за грудиною, відчуття браку повітря, слабкість. При рентгенологічному дослідженні органів грудної порожнини поперечний розмір тіні серця збільшений, форма тіні трикутна з закругленими кардіодіафрагмальними кутами. Скорочення серця малої амплітуди, аритмічні. Виявлені рентгенологічні ознаки з найбільшою ймовірністю відповідають?

A. Ексудативному перикардиту

B. Артальному стенозу

C.Триаді Фалло

D.Дилятаційній кардіоміопатії

E.Міокардиті

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.2

Жінка 27 років пред’являє скарги на задуху, біль в ділянці серця, серцебиття, кашель. Тони серця аритмічні, І тон на верхівці хлопаючий. При рентгенівському дослідженні легеневий малюнок підсилений за рахунок венозного застою. Корені легень розширені, безструктурні. Серединна тінь збільшена, по лівому контуру випинається дуга легеневої артерії. В першому косому положенні ретрокардіальний простір звужений збільшеним лівим передсердям, яке зміщує стравохід назад по дузі малого радіусу. В другому косому положенні виявляється збільшення дуги правого шлуночка. Аорта не змінена. Найбільш ймовірне заключення?

A. Мітральний стеноз.

B. Недостатність аортального клапану.

C.Кардіоміопатія.

D.Аневризма аорти.

E.Тетрада Фалло.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.3

Хворий 17 років на призовній комісії поскаржився на шум у вухах, який підсилюється при фізичному навантаженні. АТ 150/30 мм рт. ст., вислуховується діастолічний шум над аортою. На обзорній рентгенограмі: тінь серця аортальної конфігурації, збільшені дуги аорти та лівого шлуночка. Легеневий малюнок не змінений. Пульсація аорти підсилена. Виявлені рентгенологічні зміни найбільш ймовірно відповідають:

A.Аортальній недостатності.

B.Атеросклерозу аорти.

C.Гіпертонічній хворобі.

D.Декстрапозиції аорти.

E.Коарктації аорти.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.4

У наркомана 26 років протягом 2-х місяців підвищується температура тіла до 38-39оС, з’явились задишка, набряки ніг. Визначається позитивний венний пульс, пульсація печінки. Над нижньою частиною грудини вислуховується голосистолічний шум, що посилюється під час вдиху. Необхідне ехокардіографічне дослідження для діагностики?

А.Недостатності клапана аорти.

В. Недостатності тристулкового клапана.

C.Ексудативного перикардиту.

D.Недостатності мітрального клапана .

E.Недостатності клапана легеневої артерії.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.5

Хворий 68 років страждає на хронічний пієлонефрит упродовж 15 років. В останні 3 місяці скаржиться на інспіраторну задишку при фізичному навантаженні, серцебиття, періодичний біль у ділянці серця без іррадіації, загальну слабкість. Об-но: акроціаноз на тлі блідості шкіри. Пульс 104/хв, ритмічний, напружений. АТ 190/110 мм рт. ст. Ліва межа серця на 2 см вліво від лівої серединноключичної лінії, над верхівкою І тон серця ослаблений, систолічний шум, акцент ІІ тону над аортою. На ЕКГ відхилення електричної осі серця вліво, дисметаболічні зміни. Кров: Hb – 66 г/л, креатинін 1,1 ммоль/л. Відносна густина сечі 1,012. У хворого артеріальна гіпертензія найвірогідніше:

А. Есенціальна.

В.Ренопаренхіматозна.

C.Гемодинамічна .

D.Реноваскулярна.

E.Викликана недостатністю аортального клапана .

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.6

Хворий А.,50 років, госпіталізований зі скаргами на серцевий біль та задишку, які виникли раптово після значного фізичного перенавантаження. На ЕКГ зафіксовано елевацію сегмента STв ІІ, ІІІ, аVF відведеннях. Підвищення КФК- МВ майже вдвічі відносно норми. Який діагноз є найбільш вірогідним?

A.Гострий задній інфаркт міокарда.

B.Гострий передній інфаркт міокарда.

C.Стенокардія напруження.

D.Гострий перикардит.

E.Розшаровуюча аневризма аорти.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.7

У хворого Т., 47 років, який хворіє на ішемічну хворобу серця близько 5 років, протягом останнього тижня відмічено значне погіршення клінічного стану, а саме: посилення інтенсивності та частоти виникнення загрудинного болю на висоті фізичних навантажень. На ЕКГ “коритоподібна” депресія сегменту ST в ІІ, ІІІ, аVF відведеннях. Реакції з боку крові не відмічається. Який діагноз є найбільш вірогідним?

A.Прогресуюча стенокардія.

B.Вазоспастична стенокардія.

C.Стенокардія, що вперше виникла.

D.Гострий передній інфаркт міокарда.

E.Гострий задній інфаркт міокарда.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.8

У хворого Д., 46 років, вперше в житті з’явились болі, що локалізовані за нижньою третиною грудини та виникають на фоні фізичного навантаження. На ЕКГ депресія сегмента ST більше 2 мм в ІІ, ІІІ, аVF відведеннях. Реакції з боку крові не відмічається. Який діагноз є найбільш вірогідним?

A.Стенокардія, що вперше виникла.

B.Стенокардія, що прогресує.

C.Вазоспастична стенокардія .

D.Розшаровуюча аневризма аорти .

E.Гострий задній інфаркт міокарду .

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.9

У хворого 44 років із ревматичним стенозом гирла аорти з`явилися приступи задухи вночі.Об-но: I тон послаблений, систолічний шум на верхівці серця, акцент II тону над легеневою артерією, грубий систолічний шум над аортою. На рентгенограмі: серцева талія згладжена, ліва межа серця зміщена ліворуч на 5 см. Чим обумовлена поява систолічного шуму на верхівці серця?

A.Мітралізацією аортальної вади.

B.Розвитком стенозу лівого атрівентрикулярного отвору.

C.Приєднанням аортальної недостатності.

D.Збільшенням ступеня стенозу гирла аорти.

E.Тромбоемболія легеневої артерії .

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.10

У хворої після екстракції зуба підвищилась температура тіла до 40oС, з’явилась лихоманка, яка супроводжується значним потовиділенням. Об-но: шкіра бліда, геморагії на кон’юктиві, пульс лабільний, слабкого наповнення 100 уд/хв., АТ – 140/60 мм.рт.ст. Поперечник серця 15 см, мінливий діастолічний шум над аортою. В крові: лейкоцитоз, ШОЕ – 28 мм/год, позитивна формолова проба. На УЗД – потовщення та нечіткість контуру стулок аортального клапану, регургітація І ст. Який найбільш вірогідний діагноз?

А.Вірусний гепатит.

В.Ревматична лихоманка.

С.Бактеріальний ендокардит.

D.Аспіраційна пневмонія .

E.Респіраторно-вірусне захворювання.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.11

Хворий 65 років, який більше 17 років страждає на хронічний обструктивний бронхіт, скаржиться на задуху з переважним утрудненням вдиху, відчуття важкості у правому підребер’ї, набряки гомілок та стоп. При аускультації над легенями — жорстке дихання, сухі хрипи; акцент та розщеплення ІІ тону в ІІ міжребер’ї. Які зміни на ЕКГ слід очікувати?

А.Екстрасистолія.

В.Відхилення електричної осі серця вліво.

С.Гіпертрофія міокарда правого шлуночка.

D.Гіпертрофія лівого передсердя.

E.Миготлива аритмія.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.12

У 66-річного хворого з артеріальною гіпертонією (АТ 190/110 мм рт. ст.) при обстеженні виявлено ІХС: стенокардію навантаження II ФК, генералізований атеросклероз судин нижніх кінцівок. Глюкоза крові 6,7 ммоль/л, холестерин 7 ммоль/л, тригліцериди- 3 ммоль/л. Виберіть засіб для лікування артеріальної гіпертензії:

A.Еналаприл.

B.Гіпотіазид.

C.Атенолол.

D.Резерпін.

E.Метилдопа.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.13

У 55-річного хворого з артеріальною гіпертонією (АТ — 150/110 мм рт. ст., ЧСС – 100/хв.) при обстеженні виявлено ІХС: стенокардія навантаження II ФК, часті надшлуночкові екстрасистоли. СН І. Виберіть засіб для лікування артеріальної гіпертонії ?

A.Атенолол.

B.Ніфедипін.

C.Празозин.

D.Гіпотіазид.

E.Клофеліню

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствад.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Ситуаційна задача 2.14

Хвора на хронічний гломерулонефрит із артеріальною гіпертонією звернулася зі скаргами на головний біль, задуху при навантаженні. При обстеженні: АТ 190/110 мм рт. ст., клубочкова фільтрація 60 мл/хв., креатинін крові 0,2 ммоль/л, калій 4,7 ммоль/л, загальний холестерин 8,6 ммоль/л. Призначення якого гіпотензивного засобу є найбільш доцільним?

A.Еналаприл.Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика