Тести_завд


Позначте поширене словосполучення:

А росли обабіч дороги;

Б прошив тканину впоперек;

В упродовж трьох тижнів;

Г постійно байдики бив;

Д таки послухала мене.

А) просте словосполучення, до якого входять дієслово «росли» та відмінкова форма іменника з прийменником «обабіч дороги»

Б) правильна відповідь

В) просте словосполучення, до якого входить відмінкова форма числівника з прийменником «упродовж трьох» та відмінкова форма іменника «тижнів»

Г) просте словосполучення, до якого входить дієслівний компонент, виражений фразеологізмом «байдики бив» та прислівник «постійно»

Д) просте словосполучення, до якого входить дієслово з часткою «таки послухала» і відмінкова форма займенника «мене».

Позначте рядок слів, кожне з яких має омонім:

А слати, мул, літній, олівець;

Б здаватися, лава, кришка, морквина;

В вити, балка, ключ, тополя;

Г ласка, луг, лебідка, річка;

Д вал, захід, застава, зважуватися

А) олівець

Б) морквина

В) тополя

Г) річка

Д) правильна відповідь

Позначте рядок словосполучень, в одному з яких є лексична помилка:

А висвітлювати події, освітлювати приміщення;

Б приводити дитину, призводити до тяж ких наслідків;

В зв’язаний з умовами життя, пов’язаний рушником

Г познайомити з дівчиною, ознайомити з матеріалом;

Д громадська робота, громадянські права.

(1) При світлі смолоскипів лаштувалася в дорогу кінна князівсь^

ка дружина. (2) Князь стояв у товаристві боярина Федора та духівника

Івана і тихо розмовляв з ними. (3) Михайло Всеволодович

обняв тисяцького за плечі. (4) — Дмитре, я покликав тебе, щобі


See also:
Яндекс.Метрика