Тести-відповіді


Гігієна тварин це наука, яка вивчає:

взаємовідносини тварин з навколишнім середовищем з метою охорони та зміцнення їхнього здоров’я і підвищення продуктивності

Дати визначення повітряне середовище — це: сукупність фізичних, хімічних, механічних та біологічних факторів

Вказати — гіпотермія це: переохолодження тваринного організму

Вказати гіпертермія це: перегрівання тваринного організму

Вказати загальноприйняті точки визначення параметрів мікроклімату: в двох протилежних кутах по діагоналі

Вказати прилади для визначення швидкості руху повітря: анемометр, кататермометр

Вказати прилад для контролю природної освітленості приміщеньлюксметр

Вказати гігієнічно обґрунтований показник температури повітря в приміщеннях для великої рогатої худоби (оС): 10-12

Вказати гігієнічно обґрунтований показник температури повітря в приміщеннях для свиней (оС):

26-18

Вказати гігієнічно обґрунтований показник температури повітря в приміщеннях для коней (оС):

4-6

Вказати гігієнічно обґрунтований показник температури повітря в приміщеннях для молодняка птиці (оС):26-18

Встановити променевий коефіцієнт в профілакторії для телят: 1:10-1:15

Визначити для профілактики якого захворювання застосовують ультрафіолетове випромінювання: рахіту

Вказати шлях передачі збудника інфекції через повітря: повітряно-крапельний

Вказати гранично допустиму концентрацію вуглекислого газу в повітрі тваринницьких приміщень: 0,25-0,30%

Вказати гранично допустиму концентрацію вуглекислого газу в повітрі приміщень для утримання птиці: 0,15-0,25%

Вказати гранично допустиму концентрацію чадного газу в повітрі тваринницьких приміщень:

10-20 мг/м3 або 0,002 мг/л

Вказати гранично допустиму концентрацію аміаку в повітрі тваринницьких приміщень:

10-20 мг/м3 або 0,02 мг/л

Вказати гранично допустиму концентрацію сірководню в повітрі тваринницьких приміщень:

5-10 мг/м3 або 0,015 мг/л

Оприділити визначення мікроклімату тваринницьких приміщень: це комплекс взаємопов’язаних фізичних, хімічних, біологічних та механічних факторів повітряного середовища даного приміщення, які впливають на фізіологічний стан, здоров’я і продуктивність тварин

Оприділити визначення акліматизація це: пристосування організму тварин до нових умов існування

Гігієнічне значення хімічного складу грунту полягає в тому, що від нього залежать: урожайність, ботанічний склад кормів і грунтової води

Вказати на якій глибині (см) в грунті міститься найбільша кількість мікроорганізмів:

10-20

Для знезаражування невеликих ділянок грунту застосовують: дезінфікуючі розчини та термічні способи обробки

При санітарно-гігієнічній оцінці якості води беруть до уваги такі показники: біологічні

Вказати водневий показник рН, який відповідає доброякісній воді: 6,5-8,5

Санітарно-гігієнічну оцінку якості питної води за біологічними показниками проводять, визначаючи: наявність у воді кишкової палички, показників колі-титру та колі-індексу

До способів очищення води відносять: фільтрування, відстоювання, коагуляцію

До методів знезаражування води у тваринництві відносять: обробка іонами срібла, ультразвуком, ультрафіолетове опромінення, хлорування, кип’ятіння

Гігієнічно обґрунтовані вимоги температури води для напування молодняку тварин становлять (оС): 35-15

Гігієнічно обґрунтовані норми середньодобової потреби у воді для корів становлять (л): 100

Гігієнічно обґрунтовані норми середньодобової потреби у воді для підсисних свиноматок (л): 60

Гігієнічно обґрунтовані норми середньодобової потреби у воді для підсисних кобил (л): 80

Профілактика захворювань, пов’язаних з неповноцінністю кормів полягає у: балансуванні раціонів за перетравним протеїном, вуглеводами, мінеральними речовинами і вітамінами

Токоферол – це вітамін: Е

Кальциферол – це вітамін: Д

З метою профілактики отруєння тварин соланіном не можна допустити поїдання великої кількості таких рослинних кормів: стебел, паростків картоплі чи позеленілих бульб

Мікози це: захворювання, що виникли внаслідок згодовування тваринам кормів, уражених грибами

Мікотоксикози це: захворювання внаслідок дії токсинів, виділюваних у корми грибами, які самі не можуть паразитувати в організмі

Вказати які об’єкти розташовуються у виробничій зоні тваринницької ферми: будівлі для тварин, вигульні майданчики, ветеринарні об’єкти

У господарській зоні тваринницької ферми розташовуються: складські споруди, кормоцех, гараж, адміністративні споруди

Заїзд транспорту на територію тваринницької ферми, згідно гігієнічних вимог, має бути через: санітарний пропускник

Спорудження гноєсховищ сприяє: санітарно-гігієнічному стану ферми і навколишньої території

Що роблять з гноєм від хворих на заразні захворювання тварин?

спалюють

Яку із систем в тваринницьких приміщеннях не відносяться до санітарно-технічного обладнання? освітлення

Гігієнічно обгрунтована норма площі приміщення для корів на одну голову (м2): 1,7-2,3

Гігієнічно обгруетована норма площі приміщень для підсисних свиноматок на одну голову (м2): 5-7

Гігієнічно обґрунтована норма площі приміщень для вівцематок на одну голову2): 1,8-2,0

Гігієнічно обґрунтована норма площі приміщень для робочих коней на одну голову (м2): 5,25

При безприв’язному утриманні корів доїння проводять: в доїльних залах

Вказати почергово цехи при потоково-цеховій системі виробництва молока: цех сухостійних корів, цех отелення, цех роздою і осіменіння, цех виробництва молока

За скільки днів, при потоково-цеховій системі виробництва молока, корів переводять у цех сухостою? 30, 45, 60

У свинарниках-маточниках обладнують станки для: проведення опоросів і вирощування поросят

Свиней на відгодівлі розміщують у станках по(гол): 25-30

Відповідно гігієнічних вимог, приміщення для утримання овець повинні бути: сухими, прохолодними, добре вентильованими

Основну частину приміщення для племінних коней обладнують: денниками

Шедову систему утримання застосовують для: хутрових звірів

Який спосіб використання пасовищ є найефективнішим? загінне випасання

Весною переводити жуйних тварин із раціонів стійлового періоду на зелену масу слід впродовж(дн.): 8-10

З метою профілактики яких захворювань не можна проводити випасання корів по росі чи після дощу на пасовищах їз значною кількістю бобових трав: тимпанії

З метою профілактики захворювань кінцівок, копит та ратиць необхідно: систематично очищати від бруду, обмивати й масажувати, розчищати й підрізувати, надавати їм правильну форму

Гігієна доїння корів полягає у виконанні таких послідовно виконуваних операціях: обмивання, витирання, підготовчий масаж, доїння, заключний масаж, додоювання, витирання

Вказати мийні засоби для миття молочного посуду: порошки А, Б, В, дезмол

Чому новонародженим телятам дають молозиво першого надою? тому, що таке молозиво багате на антитіла, гамма-глобуліни

Гігієнічно обґрунтовано обладнувати родильне відділення для корів, при безприв’язному утриманні: денниками

Вказати через який час, після народження теляти, йому необхідно дати молозиво? через 30-45хв

Для обробки новонароджених поросят обов’язковими прийомами є: звільнення носа від плівок та слизу, обрізання і знезаражування пуповини, розміщення в зону локального обігріву

Для профілактики анемії поросятам роблять внуртішньом’язову ін’єкцію

феродекстринових препаратів у віці (днів): 5-6

Поросят-сисунів з 3-4 дня життя рекомендується підгодовувати: підсмаженим зерном ячменю, вівса, кукурудзи, молоком, спеціальними комбікормами

Гігієнічно обґрунтовано окоти вівцематок приймати у: тепляку

Дотримуючись гігієнічних вимог, жереб них кобил повністю звільняють від робіт за: 2 місяці до родів

Методом дезінфекції інкубаційних яєць є обробка їх: парою формальдегіду

При реалізації свиней на м’ясопереробні підприємства оформляють такі документи: ветеринарне свідоцтво, гуртову відомість, товарно-транспортну накладну

Одомашнення – це процес: перетворення диких тварин на свійських

Вказати дикого предка великої рогатої худоби: тур

Вказати дикого предка коней: кінь Пржевальського

Вказати дикого предка грубововнових короткохвостих овець: муфлон

Онтогенез – це період: від утворення зиготи до кінця життя

Процес збільшення розмірів організму тварини, його маси, що відбувається за рахунок накопичення в ньому активних, головним чином білкових речовин – це: ріст

Процес ускладнення структури організму тварини, спеціалізації і диференціації його органів і тканин внаслідок якісних змін – це: розвиток

Утробний період розвитку ссавців складається з таких підперіодів: зародкового, передплідного, плідного

Вказати тривалість господарського використання товарних свиноматок (років):

4-6

Вказати тривалість життя собак: 10-15

Приріст тварин за певний проміжок часу, виражений у кілограмах чи сантиметрах називається: абсолютним

Якщо жива маса на початок місяця була 63 кг, а на кінець – 83 кг, то абсолютний приріст становитиме: 20 кг

Спадково зумовлена сукупність біологічних і господарських ознак тварин, що характеризує їх як одне ціле: конституція

Який із типів конституції не належить до класифікації за характером обміну речовин по У. Дюрсту: міцний

Яким типом конституції академік М.Ф.Іванов доповнив класифікацію типів конституції розроблену П.М.Кулешовим: міцним

Фізіологічний стан вгодованості тварини називають: кондицією

Зовнішні форми будови тіла тварини називають: екстер’єром

Екстер’єрний профіль це: графічне зображення промірів окремих статей тіла тварини

Вказати мірний прилад, яким беруться проміри ширини та глибини грудей: мірною стрічкою

Вказати точки взяття проміру для визначення косої довжини тулуба: від переднього виступу плечелопаткового суглоба до заднього виступу сідничного горба

Вказати точки взяття промірів для визначення довжини голови у великої рогатої худоби: від потиличного гребеня до лінії, що з’єднує внутрішні кути очей

Вказати точки взяття промірів для визначення висоти в холці у великої рогатої худоби: від землі до вищої точки в холці

Вкажіть точки взяття проміру обхвату п’ястка у великої рогатої худоби: в нижньому кінці верхньої третини передньої кінцівки

Вкажіть проміри, які необхідно брати у корів для визначення живої маси: довжина тулуба, обхват грудей за лопатками

Індекси будови тіла розраховуються з метою вивчення: пропорцій будови тіла

Сукупність морфологічних, фізіологічних і біохімічних властивостей організму у зв’язку з їх конституцією, продуктивністю і племінними якостями називається: інтер’єром

Здатність тварини до виробництва тієї чи іншої продукції, яка контролюється і оцінюється за кількісними та якісними показниками називається: продуктивністю

Лактаційним називається період: від отелення до запуску

Сервіс-періодом називається період: від отелення до запліднення

Сухостійним називається період від: від запуску до отелення

На молочну продуктивність впливають такі чинники: порода, годівля, утримання, вплив віку і віку першого парування, сухостійний період, сезон отелення, сервіс-період, лактаційний період, жива маса, здоров’я, способи і кратність доїння, розвиток молочної залози

На м’ясну продуктивність великої рогатої худоби впливають такі чинники: порода, стать, скороспілість, строки відгодівлі, використання біологічно активних речовин

Забійний вихід це: відношення забійної маси до живої маси тварини перед забоєм

Вказати забійний вихід у свиней (%):55- 60

Який показник найбільше характеризує вовнову продуктивність овець? настриг немитої та вихід чистої вовни

За яким показником оцінюють несучість птиці? за кількістю отриманих яєць за певний період часу від однієї несучки

Комплексна оцінка продуктивних якостей і племінних цінностей тварин за сумою ознак, це: бонітування

У інструкціях з бонітування для кожної породи визначено: стандартні вимоги щодо враховуваних ознак згідно з віком і статтю

Родовід – це: документ, що посвідчує походження племінної тварини

Як називається тварина, на яку складають родовід? пробанд

Який добір застосовують для одержання у тварин нових ознак? гетерогенний

Спаровування тварин споріднених між собою називається: схрещуванням

Інбредна депресія найчастіше проявляється при: тісному інбридингу

Створена працею людини достатньо чисельна група тварин, які мають спільне походження, схожість господарсько-корисних, фізіологічних та морфологічних особливостей, що стійко успадковуються, називається: породою

Вказати поділ порід за кількістю і якістю кваліфікованої праці людини, затраченої на їх формування порід: на заводські, перехідні, примітивні

Вказати основні структурні елементи породи: відріддя, породні типи, заводи, лінії, родини

Група тварин у породі, які походять від видатного родоначальника і характеризуються якісною своєрідністю називаються: лінією

Чистопородними називаються тварини отримані при: спаровуванні тварин однієї породи

Потомство тварин, одержане внаслідок схрещування різних порід одного виду, називається: помісним

Потомство тварин, одержане внаслідок схрещування різних видів, називається: гібридним

Відтворне (заводське) схрещування використовується з метою: створення нової породи

Промислове схрещування використовується з метою: отримання явища гетерозису в першому поколінні

Для перетворення поліпшуваної породи на поліпшуючу використовується схрещування: поглинальне або вбирне

Для поліпшення певних якостей породи при збереженні її основних особливостей використовують: ввідне або прилиття крові

Система організаційно-зоотехнічних заходів, які включають у себе добір, підбір, методи розведення, спрямоване вирощування молодняку, племінний облік – це: племінна робота

Завдання племінних господарств: вдосконалення продуктивних якостей тварин, створення нових ліній та родин, вирощування племінного молодняку

Визначити вищу категорію племінних господарств: племінні заводи

За напрямом продуктивності велику рогату худобу класифікують: молочні, комбіновані, м’ясні

Яка базисна жирність молока встановлена в Україні? 3,4 %

Яка із цих порід належить до порід молочного напрямку продуктивності? червона степова

Яка із цих порід належить до порід комбінованого напрямку продуктивності? лебединська

Яка із цих порід належить до порід м’ясного напрямку продуктивності? герефордська

Вкажіть в якому році було затверджено українську чорно-рябу молочну породу: 1996

Вкажіть в якому році було затверджено українську м’ясну породу: 1993

Вкажіть в якому році було затверджено поліську м’ясну породу: 1996

В якому віці наступає статева зрілість у телиць? 6–9 міс

Вкажіть оптимальні строки першого парування телиць (міс.): 16-18

Вкажіть живу масу телиць при першому отеленні: 70 % живої маси повновікової тварини

Яка тривалість вагітності у корови в середньому? 285 днів

Нездатність статевозрілих тварин до відтворення потомства внаслідок природних або набутих причин: неплідність

Встановити назву показника, який означає кількість недоотриманих телят за рік: яловість

Молочну продуктивність корів м’ясних порід оцінюють за живою масою молодняку у віці: 6 місяців

Щоб встановити вік корови, до кількості кілець на рогах додають цифру:2

Годівля, яка відповідає нормам називається: нормованою

Від повноцінності годівлі сухостійних корів залежить: здоров’я приплоду та рівень продуктивності корів у наступну лактацію

До цеху роздоювання і осіменіння корови надходять після отелення через: 16-18 днів

До цеху виробництва молока надходять запліднені й роздоєні корови на: 100-120 день

Тип будови тіла, при бонітуванні корів і бугаїв, визначають за: 100 бальною шкалою

Після отелення корови теля зважують і складають акт: про приплід

Документ первинного зоотехнічного обліку, за яким визначають абсолютний приріст тварин: відомість зважування тварин

Технологічний процес вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби від народження тварини до 4-6 місячного віку називають: вирощуванням

Технологічний процес вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби від 4–6 місяців до 10–12 місяців називають: дорощуванням

Технологічний процес вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби від 10–12 місяців до 15–20 і більше місяців називається: відгодівлею

Найдешевший спосіб відгодівлі великої рогатої худоби: нагул

Типи продуктивності свиней: універсальний, м’ясний, сальний

Методи мічення свиней: татуювання, вищипування, биркування

Конституція та екстер’єр свиней оцінюють за шкалою: 5 балів

До універсального напряму продуктивності належать породи свиней:

українська степова біла, велика біла

До м’ясного напряму продуктивності належать породи свиней: українська м’ясна, полтавська м’ясна, червона біло-поясна, ландрас, дюрок

До сального напряму продуктивності належать породи свиней: миргородська, велика чорна, українська степова ряба

У племінних свиногосподарствах застосовують: чистопородне розведення за лініями та родинами

Оптимальні строки першого парування свинок (міс.): 8-10

Тривалість періоду поросності у свиноматок, днів: 114–116

Поросята-сисуни це: поросята від народження до відлучення

Вкажіть ранні строки відлучення поросят: 26, 30, 45 днів

Ремонтний молодняк свиней призначений для заміни: свиноматок і кнурів основного стада

Вказати вік у якому проводять попередню оцінку і відбір ремонтного молодняку свиней: 2 місяці

При бонітуванні оцінку свиноматок за розвитком проводять: після першого опоросу

М’ясну відгодівлю свиней розпочинають: у 3–4 місячному віці живою масою 30–40 кг

Беконну відгодівлю свиней розпочинають: у 3-місячному віці живою масою 25–30 кг

Відгодівля свиней до жирних кондицій триває: 60-90 днів

Завдання племінних свиногосподарств: вдосконалення продуктивних якостей свиней, створення нових ліній та родин, забезпечення товарних свиноферм племінним молодняком

Завдання товарних свиногосподарств: виробництво високоякісної свинини з найменшими витратами кормів та ручної праці

Відповідно зоологічної класифікації вівці, хвіст яких складається з 22-24 хребців, опускається нижче скакального суглоба і не має помітних жирових відкладень, відносять до: довгохудохвостих

Період господарського використання овець становить: 7-8 років

Вовновий покрив на вівці або зістрижена пластом вовна, яка не розпадається на шматки: руно

Овчини одержують від овець романовської породи у віці: 5-7 місяців

Каракульські смушки одержують від ягнят у віці: 1-2 дні

Тонка однорідна вовна складається тільки з : пуху

Яка із цих порід овець належить до тонкорунних? асканійська

Оптимальні строки першого парування ярок (міс.): 12-14

Яка тривалість кітності у овець? 140-155 днів

Який метод вирощування ягнят застосовують при окотах в зимовий і ранньовесняний період? кошарно-базовий або роздільно-контактний

Відлучають ягнят від маток у віці: 3-5 місяціСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика