Тести.Тема 3. Система комерційних звязків.


1. Система економічних відносин розподілу, обміну і споживання, що виникає між учасниками просування товарів від виробництва до споживання, називається:

комерційними зв’язками;

2. Організація зв’язків з постачальниками здійснюється в таких формах*:

*робота з оптовими організаціями;

*робота безпосередньо з виробником;

3. Основними перевагами постачання продукції безпосередньо від виробника є:

*можливість повернути непродану продукцію;

*нижча ціна;

*відстрочка платежу.

4. Господарські зв’язки класифікують за такими ознаками:

за структурою, за рівнем урегульованості ринкових відносин, за кількістю посередників, за формою укладання. за строками дії;

5. Система непрямих (складних) господарських зв’язків передбачає:

використання у взаєминах між виробником і споживачем послуг незалежних посередників;

6. Основними перевагами в організації постачання продукції за допомогою оптової організації є: *

*необхідний для магазинів обсяг поставок;

*широкий асортимент;

7. Система прямих (простих) господарських зв’язків передбачає:

просування товарів від виробників до споживачів без участі посередників;

 


See also:
Яндекс.Метрика