Тести.Тема 2. Види комерційних угод. 1


1.Торговельно-посередницькі угоди:

операції, пов’язані з купівлею-продажем товарів, робіт, послуг, які виконуються за дорученням покупця або продавця незалежним посередником згідно з укладеною між ними угодою;

2.Ліцензія, яка передбачає монопольне право ліцензіата використовувати винахід або секрет виробництва на даній території, при цьому ліцензіар відмовляється від самостійного використання винаходу та ноу-хау і продажу ліцензій на них іншим особам на цій території, називається:

ексклюзивна (виключна);

3.Покупець права на використання патенту протягом встановленого часу за встановлену винагороду – це:

ліцензіат;

4Ліцензія, яка надає ліцензіату виключне право на використання патенту або ноу-хау протягом строку дії угоди і яка передбачає відмову ліцензіара від самостійного використання об’єкта ліцензії протягом цього строку (ліцензіат може передати надане йому право використовувати винахід третім особам від свого імені шляхом надання їм субліцензії, але тільки з письмового дозволу ліцензіара), називається:

повна;

5.Угоди, що пов’язані купівлею-продажем та обміном науково-технічних знань (патентів, ліцензій, «ноу-хау»),  є:

основними;

6.Операції між безпосередніми споживачами і виробниками товарів, робіт і послуг називаються:

прямими торгівельними;

7.Ліцензія, яка дає ліцензіару право самостійного використання винаходу та ноу-хау і видачі ліцензій на них будь-яким зацікавленим особам, називається:

проста (невиключна);

8.Документ, який підтверджує право використовувати незапатентоване «ноу-хау» на винахід, називається:

безпатентна ліцензія;

9.Угода пов’язана з купівлею-продажем наявних товарів з відшкодуванням вартості цих товарів, називається:

угодою «купівлі-продажу»;

10.Фізична або юридична особа, продавець ліцензії або патентовласник  — це:

ліцензіар;

11. Угоди, що пов’язані з передаванням товарів, робіт та послуг  від продавця до покупця, називаються:

допоміжними;

12. Угода, що здійснюється без залучення коштів у готівковій або безготівковій формі, тобто на основі прямого товарообміну, називається:

компенсаційною угодою;

13. Комерційна угода, сутність якої полягає в дорученні одною стороною, названої принципалом, незалежній від неї другій стороні, названій торговим чи комерційним агентом, здійснення фактичних і юридичних дій, пов’язаних з продажем чи покупкою товару на оговореній території за рахунок і від імені принципала, називається:

агентською угодою.

14. Угоди, що пов’язані з купівлею-продажем продукції, купівлею-продажем та обміном науково-технічних знань, технічних послуг, орендою засобів виробництва, є:

основними;

15. Документ, який підтверджує передачу права на використання патенту без відповідного «ноу-хау», називається:

патентна ліцензія;

16. Міжнародна комерційна угода – це угода, в якій беруть участь:

представники різних країн;


See also:
Яндекс.Метрика