тести_шпора_скороч


Формування Руської держави у IX — першій половині XI

Вкажіть роки князювання Олега в Києві? 882-912 рр.

Вкажіть роки князювання Ігоря у Києві. 912-945 рр.

Вкажіть роки князювання Ольги. 945-964 рр.

Які кочові племена появилися у степових районах України після розгрому Хозарського каганату? Печеніги

Коли відбулася битва під Доростолом? 971 р.

князювання Володимира Великого в Києві. 980-1015рр.

У котрому році Володимир Великий приєднав до Київської держави Червенські міста 981р.

”змійових” валів? Червона, Рось, Трубіж, Стугна, Віта.

роки правління Ярослава Мудрого в Києві. 1019-1054 рр.

відвоював у поляків т.зв. Червенські міста? В. Великий

В 1019 –1036 рр. був співправителем з Ярославом Мудрим? Мстислав Володимирович

засновано Печерський монастир у Києві? 1051 р.

Які кочові племена населяли українські степи в другій половині XI ст.? половці

Полю́ддя — збір данини у формі натурального оброку з підлеглого населення в Київській Русі, що його провадив кожної осені київський князь або його намісник.

Данина — найдавніша форма оподаткування населення.

Урок – це фіксований розмір данини, запроваджений у Київській Русі княгинею Ольгою.

Погост – місце збору данини.

Златник – перша давньоруська золота монета, запроваджена князем Володимиром.

Язичництво — загальна назва для усіх релігій, міфологічних та світоглядних систем, витворюваних у межах того чи іншого народу або групи споріднених народів.

Сеньйорат – передача влади по старшинству (за правління Ярослава Мудрого)

правив син Ярослава Мудрого Всеволод? 1078-1093 рр.

правління князя Володимира Мономаха. 1113-1125 рр.

з’їзд князів біля Долобського озера, де рішення про організацію спільного походу проти половців? 1103 р.

За якого київського князя відбувся Любецький з’їзд князів? Святополк Ізяславович

організував серію успішних походів проти половців? Володимир Мономах

битва на річці Калці і хто брав у ній участь? 31 травня 1223р.-русько-половецькі сили і монгольські війська

монголо-татарські війська захопили Київ? 1240 р.

вперше згадується назва «Україна»? 1187 р. — у Галицько-Волинському літописі

Київ зруйнував Андрій Боголюбський? 8-12 березня 1169 р.

не володіли землею? Закупи, холопи, челядь, рядовичі.

створено «Остромирове Євангеліє»? середина 11 ст.

іконописця часів Київської Русі. Аліпій

Утворення Галицько — Волинського князівства.

правив у Галичині протягом 1153–1187 рр.? Я. Осьмомисл

Хто з князів протягом 1199 – 1205 рр. правив у Галичині та Волині? Роман Мстиславович

Вкажіть роки князювання Данила Галицького. 1238-1264

перемогу над польськими військами м. Ярослава? 1245р.

здобув перемогу над тевтонцями під Дорогочином? 1238 р.

коронувався Данило Романович? 1253 р.

міста засновані у князя Данила Романовича? Львів, Холм,Динилів,Кременець

Феномен українського козацтва.

битва на річці Сині Води? 1362 р.

більшість українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського? 14 ст.

повстання під проводом князя Михайла Глинського? 1508 р.

Вкажіть дату укладення Берестейської унії. 1596 р.

Полемічна література — підбір текстів різних авторів, у яких обговорюються проблемні питання релігійної дискусії між католицькою та православною церквами з метою їх об’єднання.

Магдебурзьке право — одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування.

Магістрат — узагальнена назва (за Магдебурзьким правом) органів станового міщанського самоврядування і суду в державі.

Церковне братство — національно-релігійні громадські організації українських (русинських) і білоруських (литовських) православних міщан у 16-18 ст.

було видрукувано першу книгу 1574 р. – «Апостол»

В котрому році опубліковано «Острозьку біблію»? 1581 р.

першої згадки слова “козак” у “Хроніці польській” М.Бєльського. 1489 р.

засновано першу Запорізьку Січ Мала Хортиця? 1552(1556)

Реєстро́ві козаки́ — частина українського козацтва, прийнята на військову службу польсько-литовською владою і записана в окремий список — реєстр, звідки й назва — реєстрові козаки.

воювали козаки в другій Річ Посполита, Московська держава, Молдавське князівство, Австрійське князівство.

повстання під проводом К.Косинського. 1591-1593 рр.

повстання під проводом С. Наливайка. 1594-1596 рр.

гетьманування Петра Сагайдачного. 1616-1622 рр.

козаки під проводом П. Сагайдачного похід на Кафу. 1616 р.

битва під Цецорою? 1620 р.

на чолі з П. Сагайдачним у битві під Хотином. 1621 р.

прийняття урядом Речі Посполитої «Ординації війська запорозького реєстрового». 1638 р.

Українська революція середини ХVII ст.

Вкажіть період історії Речі Посполитої, «золотого спокою». 1638-1648 рр.

української революції Б. Хмельницького? 1648-1657 рр.

У котрому році козацьке військо Б. Хмельницького перемогло військо Речі Посполитої під Жовтими Водами та Корсунем? 1648 р.

вперше взяло в облогу Львів і захопило Високий замок? кінець вересня — початок жовтня 1648 р.

було підписано Зборівський договір? 18 серпня 1649 р.

назву договору, поширення влади гетьмана на три воєводства: Київське, Чернігівське та Брацлавське. Зборівський договір

реєстр 40 тис. Зборівський мирний договір

битва під Берестечком? 28 червня-10 липня 1651 р.

Білоцерківський договір? 28 серпня 1651 р.

Який договір негативно був оцінений козаками і спричинив повстання, жорстоко придушені за наказом Б. Хмельницького? Білоцерківський

битва під Батогом? 1652 р.

Переяславська Рада, на якій було укладено військово-політичний союз між козацькою та московською державами. 8 січня 1654 р.

“Березневі статті ”? 1654 р.

вища законодавча влада в Українській козацько-гетьманській державі? Генеральна рада

другою після гетьмана особою в уряді Української коз. держави? Генеральний обозний

Віленського перемир’я. 1656 р.

Руїна. Україна в добу гетьмана Івана Мазепи.

гетьманування Івана Виговського. 1657-1659 рр.

І.Виговський Гадяцький договір? 16 вер.1658

І.Виговського розгромили російські війська у битві під Конотопом? 1659 р.

Українська гетьманська держава остаточно розкололася на два гетьманства? 1667 р.

гетьманування Петра Дорошенка. 1665-1676 рр.

році між Російською державою та Річчю Посполитою була укладена угода, яка вперше передбачала поділ Гетьманщини по Дніпру? 1667 р.

період Руїни в Гетьманщині? 1657-1687 рр.

Українська православна церква була підп. Московському патріархатові? 7 жовтня 1659 р.

договору, який остаточно закріпив поділ Гетьманщини по Дніпру? Вічний мир,1686

гетьманування Івана Мазепи. 1687-1709 рр.

Полтавська битва? Влітку 1709 р.

російські війська зруйнували столицю Гетьманщини – Батурин? 12 листопада 1708 р.

Києво-Могилянська колегія отримала статус академії? 1658

Руйнування державних структур Гетьманщини та інтеграція українських земель до складу Російської імперії.

гетьмана, який провів реформу Генерального суду. створено державний бюджет, створення комісії для укладання збірника законів. Данило Апостол

гетьманування Д.Апостола. 1727-1734 рр.

Гетьманського уряду на час відсутності гетьмана в Гетьманщині. 1734-1750 рр.

гетьманування Кирила Розумовського. 1750-1764 рр.

скасування інституту гетьманства в козацькій державі. 1722

існування Нової (Підпільненської) Січі. 1734-1775 рр.

ліквідації Запорізької Січі за наказом Катерини ІІ.1775

ІІ Малоросійської колегії. 1764-1782 рр.

“Коліївщина”? 1768 р.

опришківський рух Галичина, Закарпаття, Буковина

лідера опришківського руху? Олекса Довбуш

українських художників XVIII ст. Боровиковський, Левицький

композиторів Бортнянський, Березовський, Ведель

Вкажіть ім’я відомого архітектора Б.Меритин(Мердерер)

Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть

місто першим осеред. укр.нац.відродження? Перемишль

трактату „Відомість о руськім язиці”? Іван Могильницький

статті „Становище русинів в Галичині”? Яків Головацький

«Руської Трійці», її учасників. 1833-1837 рр.( М. Шашкевич, Я. Головацькмй та І. Вагилевич)

першої української політичної організації в Галичині, створеної у 1848 р. Головна Руська Рада

Головну Руську Раду після її створення очолив Г.Яхимович;

першої у Львові газети укр. мовою «Зоря Галицька»

ліквідовано панщину в Галичині? Квітень 1848 р.

Назвіть масонські ложі, що існували в Україні на початку ХІХ ст.

«Понт Евксінський»(Одеса)

«Три царства природи»(Одеса)

«Любов до істини»(Полтава)

«Обєднання словян»(Київ)

«Малоросійське.таємне.товариство»(Полтава,

ложа,входив І.Котляревський? «Любов до істини»

Південне товариство декабристів? Пестель

«Кирило-Мефодіївського товариства»? 1845-1847 рр.

М. Костомаров П. Куліш М. Гулаг

В. Білозерський Т. Шевченко

програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства

«Книга буття українського народу»

«Статут словянського товариства св.. Кирила і Мефодія»

„Закон Божий. Книга буття українського народу? М.Костомаров

Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття

„Просвіта” 2 вересня 1868 р. (Анатоль Вахнянин)

Літературне товариство імені Т. Шевченка? 1873 р.

Політичною організацією народовців Галичини у 80-х рр. Народна Рада;

засновників спортивно-пожежних товариств „Січ” і „Сокіл”. М.Тирш, К.Трильовський, Нагірний, Лаврінський.

Русько-українська радикальна партія? 1890 р.

засновниками першої політичної партії у Східній Галичині? І.Франко, М.Павлик

Юліан Бачинський «Україна IRREDENTA

Співзасновником якої партії був І.Франко у 1899 р? УНДП

діяла «нова ера» у Східній Галичині. 1890-1894 рр.

створення кафедри історії у Львівському університеті та її

1894.Грушевський

*** *** ***

гуртка «хлопоманів», 1859-1861 рр. (В.Антонович)

часопису, громадівці у Петербурзі. «Основа»1861-1862 рр.

Валуєвський циркуляр? 30 липня 1863 р.

Вкажіть подію, що спричинила видання Валуєвського циркуляру. «січневе» польське повстання

Емський указ? 18 травня 1876 р.

документа, що забороняв ввозити з-за кордону книги українською мовою. Емський указ

часопису, забороняв Емський указ. «Київський телеграф»

Вкажіть одного з лідерів громадівського руху, який видавав часопис «Громада» в еміграції. М. Драгоманов

Вкажіть роки діяльності «Братства тарасівців». 1892-1898

Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття.

Виберіть правильну відповідь: На початку ХХ ст.. до складу Австро-Угорщини входили такі українські етнічні території: а) Східна Галичина і Буковина, Підкарпатська Русь

першої української партії Наддніпрянщині? РУП

перша українська партія на Наддніпр., на засадах самостійності України? РУП

молодіжні патріотичні організації «Січ», «Сокіл», «Пласт»

селянський виступ в Україні у період російської революції 1905-1907 рр. :) селі Великі Сорочинці на Полтавщині.

перший український часопис,на Наддніпрянщині? «Хлібороб»

М. Січинський смертельно поранив намісника Галичини Анжея Потоцького? 1908 р.

загинув студент львівського університету Адам Коцко? 1910 р.

Перша світова війна? 1 серпня 1914 – 11 листопада 1918

. Російська окупація Галичини тривала: а) з вересня 1914 р. по червень 1915 р.;

Вкажіть дату створення політичними емігрантами із Наддніпрянщини Союзу Визволення України, його очільника. 4 серпня 1914 р.

політичної організації, створеної галицькими політиками у серпні 1914 р. Союз визволення України

У складі якої армії перебував Легіон УСС? Австрійської

битва на горі Маківці? Травень 1915 р.

битва на горі Лисоня? Серпень – вересень 1916 р.

політичної організації, яка ініціювала створення Легіону Українських Січових Стрільців. Головна Українська Рада

очолив Легіон УСС у серпні 1914 р?Теодор Рожанковський

цілі ТУП: 2 – право на власний культурний розвиток українців у межах Російської імперії

адміністративної одиниці, створеної росіянами на окупованих територіях у вересні 1914 р., її очільника. Галицько-Буковинське генерал-губернаторство(створив царський уряд Російської імперії)

Українська національна революція 1917-1920 рр. та пошуки оптимальних моделей її реалізації

Українська Центральна Рада

Української Центральної Ради. 3-4 березня 1917 р.

очолив Ц Р на момент її створення? М. Грушевський

найвпливовіші партії Ц Р: УСДРП, УПСФ,УПСР, УСДП

очолив делегацію Української Центральної Ради до Петрограда в травні 1917 В.Винниченко, М.Ковалевський

гасло діяльність ЦР 1917 р. «Автономію Україні!»

документ оголошував автономію України у складі Російської держави: в) І Універсал Центральної Ради;

І Універсалу. 10 червня 1917

очолив уряд ЦР – Генеральний секретаріат? В. Винниченко

Хто був Головним Отаманом Армії УНР? Симон Петлюра

універсал призвів до збройного виступу «самостійників» 4-5 липня 1917 р.? ІІ універсал

універсалом представників від національних менших: російської, польської та єврейської? ІІІ універсал

універсал, зокрема скасував смертну кару? ІІІ універсал

документа, більшовицький Раднарком війну ЦР Ультиматум Ради народних комісарів Українській ЦР

українського радянського уряду, створеного у Харкові у грудні 1917 р. Народний секретаріат

командувачем більшовицьких військ під Крутами? М.Муравйов

командував українськими частинами під Крутами?. Аверкій Гончаренко

універсал проголосив незалежність України? ІV універсал

IV Універсал Центральної Ради? 22 січня 1918 р.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика