Тести_MKR_2_2


1. Яким документом можуть бути введені початкові залишки по рахунках бухгалтерського обліку?

1. «Операція (бухгалтерський і податковий облік)»

2. «Введення початкових залишків матеріалів в експлуатації»

3. «Введення початкових залишків»

4. «Введення початкових залишків взаєморозрахунків»

5. Відповіді 1 і 3

6. Будь-яким з перерахованих документів»

2. Для оформлення повернення оприбуткованих від постачальника товарів використовується документ:

1. «Повернення товарів від покупця»

2. «Повернення товарів постачальникові»

3. «Вступ товарів і послуг»

4. «Реалізація товарів і послуг»

5. Відповіді 2 і 3

6. Відповіді 2 і 4

3. Для переоцінки товару, який знаходиться в роздробі, використовується документ:

1. «Переоцінка товарів»

2. «Переоцінка товарів, відданих на комісію»

3. «Переоцінка товарів в роздрібі»

4. «Установка цін номенклатури»

5. Відповіді 2 і 3

6. Переоцінка товару у комісіонера не передбачена

??? 4. Яка кількість договорів може бути оформлена з контрагентом?

1. По одному на кожного менеджера, що працює з контрагентом

2. Необмежене

3. По числу власних організацій — у кожної свій договір з контрагентом

4. Два — на постачання і на закупівлю

5. П’ять: 1) на купівлю, 2) на продаж, 3) з комітентом, 4) з комісіонером, 5) на інші операції

5. За допомогою якого документу оформляється повернення грошових коштів підзвітною особою?

1. Витратний касовий ордер вид операції — «видача грошових коштів підзвітній особі»

2. Авансовий звіт

3. Прибутковий касовий ордер, вид операції — «повернення грошових коштів підзвітною особою»

4. Прибутковий касовий ордер, вид операції — «видача грошових коштів підзвітній особі «

6. Коли платіжні документи змінюють стан розрахунків з контрагентами?

1. При записі документу

2. При проведенні документу

3. При проведенні документу зі встановленою ознакою «Сплачено» ???

4. При проведенні документу зі встановленою ознакою «Відбити в обпер. обліку»

5. Відповіді 3 і 4

6. Платіжні документи не змінюють стан розрахунків з контрагентами

7. Яка максимальна кількість договорів може бути оформлена з контрагентом?

1. необмежено, але не більш за одне по кожному виду діяльності і кожній валюті

2. не більш за кількість валют, зареєстрованих в системі

3. необмежено, але не більш за одне по кожному виду діяльності

4. 3

5. необмежена

6. 50

8. Розрахунок амортизації основних засобів проводиться документом:

1. «Амортизація ОЗ»

2. «Списання ОЗ»

3. «Передача ОЗ»

4. «Вироблення ОЗ»

5. Відповіді 1, 2 і 3

6. Усіма перерахованими документами

9. Надходження товарів уроздріб (автоматизована торговельна точка) оформляється документом:

1. «Надходження товарів і послуг»

2. «Авансовий звіт»

3. «Переміщення товарів»

4. Відповіді 1 і 2

5. Відповіді 1,2 і 3

6. Жодним з перерахованих документів

??? 10. Для чого призначені номенклатурні групи?

1. У обліку витрат, як аналітика обліку

2. Для реалізації механізму аналогів номенклатури

3. Для зберігання ієрархії довідника номенклатури

4. Відповіді 1 і 2

5. Відповіді 1, 2 і 3

?11. Договір з контрагентом на виготовлення продукції з його матеріалів повинен мати вигляд:

1. З постачальником

2. З покупцем

3. Інше

4. Відповідь 1 і 2

5. Відповідь 1 і 3

6. Відповіді 1, 2 і 3

12. Обов’язковий розріз аналітики взаєморозрахунків з контрагентами:

1. договір

2. замовлення

3. рахунок

4. розрахункові документи

5. Відповіді 1, 2 і 3

????13. Документ «Переміщення товарів» використовується для:

1. переміщення матеріальних цінностей між складами

2. переміщення матеріальних цінностей між місцями зберігання (полицями, осередками, стелажами)

3. для зміни рахунку обліку ТМЦ в бухгалтерському або податковому обліку

4. Відповіді 1 і 2

5. Відповіді 1 і 3

6. Відповіді 1, 2 і 3

14. Довідник «Банківські рахунки» використовується для обліку інформації про банківські рахунки:

1. організацій

2. контрагентів

3. співробітників

4. Відповіді 1 і 2

5. Відповіді 1 і 3

6. Відповіді 1,2 і 3

15. Які дані не можна побачити в звіті «Оборотно-сальдова відомість по рахунку»?

1. Деталізацію по субрахунках рахунку

2. Обороти по кореспондуючих рахунках рахунку

3. Деталізацію по аналітиці рахунку

16 Оприбутковування ТМЦ, яка буде використана як госпінвентар, фіксується документом «Надходження товарів і послуг» з видом операції:

1. Купівля, комісія

2. У переробку

3. Устаткування

4. Об’єкти будівництва

5. Відповіді 1 і 3

6. Відповіді 3 і 4

17. Виписка банку — це:

1. звіт

2. довідник

3. обробка

4. регістр відомостей

5. документ

6. регістр накопичення

18. Яким чином можна змінити налаштування кількісного, валютного обліку для зумовленого рахунку?

1. Зміни неможливі

2. У режимі 1С:Підприємство

3. У режимі 1С:Конфігуратор

4. Відповіді 2 і 3

19. Де заповнюються відомості про стандартні вирахування ПДФО працівника?

1. Не заповнюються

2. У регістрі відомостей «Стандартні вирахування фізичних осіб по ПДФО»

3. У довіднику «Фізичні особи»

20. У якому випадку платіж по касовому документу вважається сплаченим?

1. Після проведення документу

2. Після проведення документу зі встановленою ознакою «Акцептується»

3. Після запису документу

4. Після проведення документу зі встановленою ознакою «Сплачено»

21. Після проведення якого документу працівник буде включатись до відомості нарахування заробітної плати?

1. Регламентований виробничий календар

2. Зарплата до виплати

3. Прийоми на роботу в організацію

4. Звільнення з організацій

22. В документі «Нарахування зарплати працівникам організацій» при автоматичному заповненні інформація про оклад працівника потрапляє з:

1. Документа «Прийоми на роботу в організацію»

2. Документа «Кадрове переміщення організацій»

3. Довідника «Ставки нарахувань крацівникам»

4. Правильні відповіді 1,2

5. Правильні відповіді 1,3

23. Які види договорів можуть бути оформлені з контрагентом?

1. Будь-які

2. По числу власних організацій — у кожної свій договір з контрагентом

3. Два — на постачання і на закупівлю

4. П’ять: 1) на купівлю, 2) на продаж, 3) з комітентом, 4) з комісіонером, 5) на інші операції

24. Нарахування єдиного соціального внеску проводиться:

1. Документом «Нарахування єдиного соціального внеску»

2. Документом «Нарахування податків»

3. Документом «Нарахування зарплати працівникам організації»

4. Документом «Зарплата до виплати»

25. Для проведення виплати заробітної плати за «Видатковим касовим ордером» попередньо необхідно:

1. Сформувати «Розрахункову відомість»

2. Провести документ «Кадрове переміщення організацій»

3. Заповнити «Шкалу ставок податків»

4. Провести документ «Зарплата до виплати»

5. Правильні відповіді 1 і 2

6. Правильні відповіді 3 і 4

Задачі, які виносяться на модульну контрольну роботу №2

Задача 1

На підприємстві ТОВ «Кіпарис» мали місце наступні операції:

20 грудня 2013 р. ТОВ «Кіпарис» були придбані у ПП «Ресурс» (платник ПДВ) комплекти ялинкових прикрас для роздрібної торгівлі в кількості 250 одиниць за ціною 5 грн. за штуку без ПДВ. Отримано накладну №20 від 20.12.2013р. та податкову накладну №20 від 20.12.2013р.

26 грудня ТОВ «Кіпарис» продало ялинкові прикраси в повному обсязі за ціною 25 грн. за штуку без ПДВ.

Необхідно здійснити:

оприбуткування товару, поставленого ПП «Ресурс» (ялинкові прикраси);

запис в реєстр податкових накладних;

переміщення ялинкових прикрас у кількості 250 шт. до роздрібного магазину;

відобразити факт продажу ялинкових прикрас у кількості 250 шт. у роздріб;

сформувати оборотно-сальдову відомість за грудень 2013 р;

визначити фінансовий результат операцій (результуючий показник).

Задача 2

На підприємстві ТОВ «Кіпарис» мали місце наступні операції:

19 грудня 2013 р. ТОВ «Кіпарис» були придбані у ПП «Парнас» (платник ПДВ) молоко домашнє для роздрібної торгівлі в кількості 80 л. за ціною 10 грн. за 1 л. без ПДВ. Отримано накладну №188 від 19.12.2013р. та податкову накладну №188 від 19.12.2013р.

26 грудня ТОВ «Кіпарис» продало молоко домашнє в повному обсязі за ціною 18 грн. за 1 л.з ПДВ.

Необхідно здійснити:

оприбуткування товару, поставленого ПП «Парнас»;

запис в реєстр податкових накладних;

переміщення ялинкових прикрас у кількості 80 л. до роздрібного магазину;

відобразити факт продажу молока домашнього у кількості 80 л.у роздріб

запис в реєстр податкових накладних;

сформувати оборотно-сальдову відомість за грудень 2013 р;

визначити фінансовий результат операцій (результуючий показник).

Задача 3

На підприємстві ТОВ «Кіпарис» мали місце наступні операції:

19 грудня 2013 р. ТОВ «Кіпарис» було надано послуги оренди приміщення ТОВ «Магадан» (платник ПДВ) на загальну суму 3600 грн. з ПДВ. Надано акт виконаних робіт, наданих послуг №105 від 19.12.2013р. та податкову накладну №105 від 19.12.2013р.

26 грудня ТОВ «Кіпарис» отримало акт виконаних робіт за поточний ремонт авто від ПП Блага І.І. (не платник ПДВ) на суму 1700 грн.

Необхідно віддобразити:

надані послуги оренди;

запис в реєстр податкових накладних;

отримані послуги ремонту авто;

сформувати оборотно-сальдову відомість за грудень 2013 р;

визначити фінансовий результат операцій (результуючий показник).

Задача 4Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика