тести залік бюджетни установи


Тестові завдання для проведення залікового контролю знань

з дисципліни «Фінанси бюджетних установ»

1.

До бюджетних установ відносяться:

а)

установи або організації, визначені Конституцією України;

б)

установи або організації, створені органами державної влади;

в)

установи або організації, створені органами влади АРК;

г)

установи або організації, створені органами місцевого самоврядування;

д)

всі відповіді є правильними.

2.

Основним фінансовим документом для бюджетної організації є:

а)

Баланс;

б)

звіт про використання матеріальних цінностей;

в)

кошторис доходів та витрат;

г)

план асигнувань.

3.

Органами, які здійснюють зовнішній контроль за діяльністю бюджетних організацій, є:

а)

Казначейство, фінансовий орган, галузеве відомство;

б)

НБУ, Аудиторська палата, Казначейство;

в)

Міністерство фінансів, НБУ, Кабінет Міністрів України (КМУ);

г)

КМУ, Президент України, Верховна Рада України.

4.

Предметом зовнішнього контролю бюджетної організації є:

а)

детальний кошторис, бюджет, ліміти, дотримання стандартів і правил;

б)

детальний кошторис, бюджет, ліміти, окремі витратні операції;

в)

відповіді а) і б) вірні;

г)

немає правильної відповіді.

5.

Предметом внутрішнього контролю бюджетної організації є:

а)

детальний кошторис, бюджет, ліміти, дотримання стандартів і правил

б)

детальний кошторис, бюджет, ліміти, окремі витратні операції

в)

відповіді а) і б) вірні

г)

немає правильної відповіді

6.

Фінансування бюджетної організації відбувається за рахунок:

а)

коштів фізичних осіб;

б)

коштів державних та місцевих бюджетів;

в)

коштів юридичних осіб;

г)

коштів НБУ.

7.

Бюджетне фінансування носить:

а)

платний характер;

б)

частково платний характер;

в)

безвідплатний характер;

г)

правильного варіанту відповіді немає.

8.

Головними розпорядниками бюджетних коштів є:

а)

керівники підвідомчих установ;

б)

органи влади АРК;

в)

органи влади м. Києва і м. Севастополя;

г)

міністерства, відомства, центральні органи влади.

9.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

а)

керівники підвідомчих установ;

б)

органи влади АРК;

в)

органи влади м. Києва і м. Севастополя;

г)

міністерства, відомства, центральні органи влади.

10.

Місячний розподіл асигнувань називається:

а)

загальний фонд кошторису;

б)

спеціальний фонд кошторису;

в)

план асигнувань;

г)

немає вірної відповіді.

11.

Витрати бюджетної організації класифікуються відповідно до:

а)

кодів економічної класифікації витрат (КЕКВ);

б)

пріоритетних цілей загальногосподарського розвитку;

в)

цілей фінансової політики держави;

г)

витрат державного бюджету України.

12.

Індивідуальний кошторис — це:

а)

зведення показників індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, який складається Головним розпорядником бюджетних коштів;

б)

кошторис, що складається міністерством, відомством, органом виконавчої влади або місцевого самоврядування для фінансування витрат на разові заходи;

в)

кошторис, що складається розпорядниками коштів нижчого рівня для подання у вищестоящу інстанцію;

г)

правильного варіанту відповіді немає.

13.

Зведений кошторис — це:

а)

зведення показників індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, який складається Головним розпорядником бюджетних коштів;

б)

кошторис, що складається міністерством, відомством, органом виконавчої влади або місцевого самоврядування для фінансування витрат на разові заходи;

в)

кошторис, що складається розпорядниками коштів нижчого рівня для уявлення у вищестоящу інстанцію;

г)

правильного варіанту відповіді немає.

14.

Кошторис на централізовані заходи — це:

а)

зведення показників індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, який складається Головним розпорядником бюджетних коштів;

б)

кошторис, що складається міністерством, відомством, органом виконавчої влади або місцевого самоврядування для фінансування витрат на разові заходи;

в)

кошторис, що складається розпорядниками коштів нижчого рівня для подання у вищестоящу інстанцію;

г)

правильного варіанту відповіді немає.

15.

Структура кошторису бюджетної організації включає:

а)

загальний та спеціальний фонди;

б)

головний та допоміжний фонди;

в)

головний фонд та фонд нижчого рівня;

г)

немає правильної відповіді.

16.

Перелік захищених статей витрат загального фонду державного бюджету України встановлюється:

а)

Бюджетним кодексом України;

б)

Конституцією України;

в)

Законом України «Про Державний бюджет України на ХХХХ рік»;

г)

немає правильної відповіді.

17.

Формування прибуткової частини загального фонду кошторису здійснюється, виходячи з:

а)

потреб бюджетної організації;

б)

планових обсягів бюджетних асигнувань;

в)

розрахунків доходів, які очікується одержати наступного року;

г)

всі варіанти є вірними.

18.

Планування витрат за кошторисом проводиться на підставі:

а)

встановлених норм витрат;

б)

обсягів витрат, що були здійснені в минулому році;

в)

наказу Головного розпорядника бюджетних засобів;

г)

немає правильного варіанту відповіді.

19.

Обсяг витрат, встановлений в розрахунку, виходячи з основних показників діяльності установи, це:

а)

бюджетні витрати;

б)

норма бюджетних витрат;

в)

бюджетні доходи;

г)

норма бюджетних доходів.

20.

Планування витрат із спеціального фонду проводиться:

а)

за встановленими напрямками використовування;

б)

на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями по спеціальному і загальному фондах кошторису;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика