тести з логістики 1. 2,3


Необхідними ознаками і умовами існування економічного простору логістики є:

а) фінансова система

б) матеріальні потоки

в) загальне економічне (федеральне) законодавство.

г) нормативно правове законодавство

хто висунув теорію плюсів зростання

а) Ф. Перру.

б) Т. Хегерстранд

в) Л. Говардом

г) Д. Стілом

До основних видів ТАЇ можна віднести

а) витрати виміру і контролю .

б) витрати обігу

в) витрати інфляції

г) соціальні витрати

При зменшенні товарних запасів підприємства лише на 10 % прибуток збільшується на

а) 5%

б) 10%

в) 15%.

г) 20%

Вкажіть правильний маршрут досягнення конкурентної досконалості

а) гарантувати високу якість товару; забезпечити привабливі умови поставки; надати пільгові умови в оплаті поставки; забезпечити найбільш повно просторово-часові умови збігу попиту і пропозиції.

б) забезпечити найбільш повно просторово-часові умови збігу попиту і пропозиції; надати пільгові умови в оплаті поставки; забезпечити привабливі умови поставки; гарантувати високу якість товару

в) гарантувати високу якість товару; надати пільгові умови в оплаті поставки; забезпечити найбільш повно просторово-часові умови збігу попиту і пропозиції; забезпечити привабливі умови поставки

г) гарантувати високу якість товару; забезпечити привабливі умови поставки; забезпечити найбільш повно просторово-часові умови збігу попиту і пропозиції; надати пільгові умови в оплаті поставки

Вказати вірну групу загальних логістичних витрат:

а) адміністративні витрати

б) витрати на збут

в) інші операційні витрати

г) витрати на елементарні і комплексні логістичні операції.

Логістичні витрати пов’язані з використанням логістичних операцій:

а) виробництво продукції

б) видобування сировини

в) соціальні витрати

г) закупівля, складування продукції, внутрішньовиробниче транспортування, проміжне зберігання, зберігання готової продукції, відвантаження, зовнішнє транспортування.

Поділ логістичних витрат за елементами згідно з планом рахунків

а) Матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація інші операційні витрати.

б) Витрати фізичного потоку, витрати запасів, витрати інформаційних процесів

в) Власні витрати, витрати логістичного outsourcing

г) Витрати обслуговування замовленняв витрати транспортування витрати складування витрати управління запасами витрати пакування витрати обслуговування споживача

Поділ логістичних витрат за джерелом переміщення

а) Матеріальні витрати витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи амортизація інші операційні витрати

б) Витрати фізичного потоку, витрати запасів, витрати інформаційних процесів

в) Власні витрати, витрати логістичного outsourcing.

г) Витрати обслуговування замовленняв витрати

Поділ логістичних витрат за сферами переміщення матеріального потоку

а) Матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація інші операційні витрати.

б) Витрати фізичного потоку, витрати запасів, витрати інформаційних процесів.

в) Власні витрати, витрати логістичного outsourcing

г) Витрати обслуговування замовленняв витрати транспортування витрати складування витрати управління запасами витрати пакування витрати обслуговування споживача

тема 2

Надійність поставки, характеризує

а) готовність підприємства підтримувати базовий рівень обслуговування

б) готовність підприємства дотримуватись умов поставок.

в) готовність підприємства виявити та усунути недоліки в обслуговуванні

г) характеризує здатність підприємства пропонувати споживачам вигідні для них форми оплати за трансакцію

Якість поставки характеризує

а) готовність підприємства підтримувати базовий рівень обслуговування

б) готовність підприємства дотримуватись умов поставок

в) готовність підприємства виявити та усунути недоліки в обслуговуванні.

г) здатність підприємства пропонувати споживачам вигідні для них форми оплати за трансакцію

Доступність продукції з запасу характеризує

а) готовність підприємства підтримувати базовий рівень обслуговування.

б) готовність підприємства дотримуватись умов поставок

в) готовність підприємства виявити та усунути недоліки в обслуговуванні

г) здатність підприємства пропонувати споживачам вигідні для них форми оплати за трансакцію

Гнучкість оплати характеризує

а) готовність підприємства підтримувати базовий рівень обслуговування

б) готовність підприємства дотримуватись умов поставок

в) готовність підприємства виявити та усунути недоліки в обслуговуванні

г) здатність підприємства пропонувати споживачам вигідні для них форми оплати за трансакцію.

До головних чинників, які формують цикл життя логістичної послуги, належать:

а) чинники, які пов’язані з часом, формою і якістю логістичних послуг

б) чинники, які пов’язані з місцем надання послуг, отже, параметрами просторового розміщення, особливо регіонального

в) чинники, які пов ‘язані з функціонуванням ринку

г) всі відповіді вірні.

6. Логістична послуга як центральний елемент продукту має такі характерні риси:

а) можливість створення запасу логістичних послуг

б) матеріальність

в) короткочасність.

г) правильної відповіді немає

7. Перша з названих властивостей товару:

а) концентрація вартості.

б) концентрація товару з огляду на розмір місця

в) здатність до пошкодження

г) спеціальна система вимог щодо руху окремих товарів

8.Четвертою складовою

а) концентрація вартості

б) концентрація товару з огляду на розмір місця

в) здатність до пошкодження.

г) спеціальна система вимог щодо руху окремих товарів

9. Третьою властивістю товару є

а) концентрація вартості

б) концентрація товару з огляду на розмір місця

в) здатність до пошкодження.

г) спеціальна система вимог щодо руху окремих товарів

10. Другою властивістю товару

а) концентрація вартості

б) концентрація товару з огляду на розмір місця.

в) здатність до пошкодження

г) спеціальна система вимог щодо руху окремих товарів

Тема 3

Скільки є мотивів створення матеріальних запасів?

А)7

Б)12

В)10

Г)9

2) Виконати замовлення покупців можна у такий спосіб:

А) виготовити замовлений товар

Б) закупити замовлений товар

В) видати замовлений товар негайно з наявного запасу

Г) всі відповіді вірні

3) кількість складових витрат утримання запасів є:

А)2

Б)4

В)3

Г)5

4) чотири складові витрат утримання запасів подає:

А)Жукевич Д.М

Б)Попко О.С

В)Крикавський Є.В.

Г)Говард. Л. К.

5) Для проведення АВС-аналізу необхідно:

А) встановити вартість кожного товару (за закупними цінами);

Б) розташувати товари за зменшенням ціни;

В) знайти суму даних про кількість і витрати на придбання;

Г) всі відповіді вірні

6) Найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких припадає приблизно 75-80% загальної вартості запасів, але вони складають лише 10-20% загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні.

А) Група «А»

Б) Група «В»

В) Група «С»

Г) вірної відповіді немає

7) середні за вартістю товари. їх частка в загальній сумі запасів складає приблизно 10-15%, але у кількісному відношенні ці запаси складають 30-40% продукції, яка зберігається.

А) Група «А»

Б) Група «В»

В) Група «С»

Г) вірної відповіді немає

8) найдешевші. Вони становлять 5-10% від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу зберігання.

А) Група «А»

Б) Група «В»

В) Група «С»

Г) вірної відповіді немає

9) У групу «X» включають товари:

А) попит на який рівномірний, або може незначно коливатися.

Б) включають товари, які споживаються в обсягах, що коливаються

В) попит на які виникає лише епізодично, будь-які тенденції відсутні

Г) всі відповіді вірні

10) У групу «Y» включають товари:

А) попит на який рівномірний, або може незначно коливатися

Б) включають товари, які споживаються в обсягах, що коливаються.

В) попит на які виникає лише епізодично, будь-які тенденції відсутні

Г) всі відповіді вірні


See also:
Яндекс.Метрика