Тести з ІДіПЗК на екзамен (3)


1. Вкажіть правильну відповідь, що є предметом вивчення історії держави і права зарубіжних

країн:

а) суспільство в цілому

б) право в цілому

в) процеси становлення держав і політики

г) процеси становлення, розвитку, причини загибелі державі різних систем права

2. Вкажіть правильну відповідь, які держави світу виникнули першими:

а) Афіни, Рим

б) Індія, Китай, Вавилон

в) Японія, Арабський Халіфат

г) слов’янські держави

3. Вкажіть правильно, коли датоване виникнення перших міст-держав на території

Месопотамії:

а) початок III тис. до н.е.

б) Vтис. до н.е.

в) початок I тис. до н.е.

г) початок ІІ тис. до н.е.

4. Вкажіть правильно, хто був найдавнішими мешканцями Месопотамії:

а) хетти та фінікійці

б) шумерійці та аккадці

в) амореї та еламці

г) брахмани та будисти

5. Вкажіть правильно, хто належав до соціальної групи невільників у Вавилоні:

а) тамкари

б) авілум

в) мушкену

г) вардум

6. Вкажіть правильно, хто належав до найважливіших правителів-реформаторів Вавилона

а) Рамзес ІІ

б) Дарій І

в) Ураканіга

г) Солон

7. Вкажіть правильну назву царя у Вавилоні:

а) базилевс

в) фараон

г) раджа

д) патесі

8. Вкажіть правильно, які особливості правового статусу жерців у Вавилоні:

а) вони здійснювали функцію судочинства

б) вони приймали закони

в) вони могли відмовлятися від всиновлених дітей

г) вони не могли бути суб’єктами підприємницької діяльності

9. Вкажіть правильно, яка категорія населення у Вавилоні була найчисленнішою:

а) вардум

б) мушкену

в) общинники

г) жерці

10. Вкажіть правильно, хто очолював провінції у Вавилоні:

а) ісакку

б) шакканаку

в) старійшини

г) рабіану

11. Вкажіть правильно, хто очолював округи (області) у Вавилоні:

а) ісакку

б) шакканаку

в) рабіануІсторія держави і права зарубіжних країн — тести на екзамен 3

г) старійшини

12. Вкажіть правильно, хто очолював міста у Вавилоні:

а) ісакку

б) шакканаку

в) рабіану

г) діану шаррім

13. Вкажіть правильно, ким за посадою були діану шаррім у Вавилоні:

а) губернаторами

б) професійними суддями

в) головами міст

г) жерцями

14. Вкажіть правильно, проведення усиновлення, згідно із Законами Хаммурапі у Вавилоні,

без згоди дітей:

а) допускалося, якщо їм не виповнилося 10 років

б) допускалося, якщо їм не виповнилося 14 років

в) допускалося, якщо їм не виповнилося 18 років

г) не допускалося

15. Вкажіть правильно, в якій спосіб допускалося спадкування за Законами Хамурапі у

Вавилоні:

а) тільки за законом

б) тільки за заповітом

в) і за законом, і за заповітом

г) за законом спадкували тільки сини, а за заповітом спадкували лише доньки

16. Вкажіть правильно, що могло бути об’єктом договору найму у Вавилоні, згідно із

Законами Хаммурапі:

а) лише рухомі речі

б) рухомі та нерухомі речі

в) тільки послуги

г) рухомі, нерухомі речі та послуги

17. Вкажіть правильно, яке покарання загрожувало, згідно із Законами Хаммурапі у

Вавилоні, особі, яка придбала від вільної особи чи раба будь-яку річ без свідків:

а) штраф у 12-кратному розмірі

б) штраф у 20-кратному розмірі

в) тілесне покарання

г) смертна кара

18. Вкажіть правильно, яке покарання загрожувало, згідно із Законами Хаммурапі у

Вавилоні, особі, яка брала на зберігання будь-яку річ без свідків і без укладення договору:

а) штраф у 10-кратному розмірі

б) штраф у 12-кратному розмірі

в) тілесне покарання

г) смертна кара

19. Вкажіть правильно, яке покарання загрожувало лікареві, який видалив тавро рабу,

знаючи що ця особа — раб, згідно із Законами Хаммурапі у Вавилоні:

а) смертна кара

б) штраф у 10-кратному розмірі ціни раба

в) штраф у 12-кратному розмірі ціни раба

г) лікареві відрізали пальці

20. Вкажіть правильно, які пережитки первіснообщинного ладу прослідкуються в Законах

Хаммурапі у Вавилоні

а) принцип таліону між особами однакового соціального становища

б) відповідальність за злочин усієї общини, якщо не було встановлено особу, яка вчинила

злочин

в) вигнання злочинця з відповідної місцевості

г) усі відповіді правильні

21. Вкажіть правильно, які пережитки первіснообщинного ладу прослідкуються в Законах

Хаммурапі у Вавилоні

а) принцип таліону, який застосовувався незалежно від соціального походження осіб

б) відповідальність дітей за злочини батьків

в) кровна помстаІсторія держави і права зарубіжних країн — тести на екзамен 5

г) усі відповіді правильні

22. Відповідно до Законів вавилонського царя Хаммурапі: „якщо чоловік потрапив у полон, а

дружина не мала засобів до існування…

а) дружина не могла вийти вдруге заміж

б) дружині загрожувало втоплення, якщо вона виходила заміж вдруге

в) дружина могла вийти вдруге заміж лише за брата покійного чоловіка

г) дружина могла вийти вдруге заміж за будь-кого

23. Вкажіть правильно, коли датоване прийняття кодифікації Бокхоріса у Стародавньому

Єгипті:

а) VIII ст. до н.е.

б) ІХ ст. до н.е.

в) Х ст. до н.е.

г) ХІІ ст. до н.е.

24. Вкажіть правильно, коли датоване скасування кабального рабства в Стародавньому

Єгипті:

а) VIII ст. до н.е.

б) ІХ ст. до н.е.

в) Х ст. до н.е.

г) ХІ ст. до н.е.

25. Вкажіть правильно, з яких видів джерел ми дізнаємося про історії Стародавнього Єгипту:

а) з Рамаяни

б) з Книги мертвих

в) з Книги живих

г) з Епосу про Гільгамаша

26. Вкажіть правильно назву джерела права Стародавнього Єгипту: а) Кодифікації Бокхоріса б) Закони Хаммурапі в) Закони Ману г) Книги живих Історія держави і права зарубіжних країн — тести на екзамен 6

27. Вкажіть правильно, що означав термін „неджес” у Стародавньому Єгипті: а) суспільна група найбідніших осіб б) суспільна група заможних осіб в) назва державної посади г) назва податку

28. Вкажіть правильно, що означав термін „хуру” у Стародавньому Єгипті: а) суспільна група найбідніших осіб б) суспільна група заможних осіб в) назва державної посади г) форма власності на землю

29. Вкажіть правильно посаду найголовнішого та найвищого з державних сановників у Стародавньому Єгипті: а) патесі б) рабіану в) джаті г) нубанда

30. Вкажіть правильно назву адміністративних одиниць, на які поділялася територія Стародавнього Єгипту: а) патесіати б) поліси в) провінції г) номи

31. Вкажіть правильно, хто стояв на чолі держави у Єгипті: а) патесі б) лугаль в) фараон г) базилевс

32. Вкажіть правильно, які зміни відбулися в договірному праві за часів царювання Бокхоріса в Стародавньому Єгипті: а) воно було звільнено від релігійної обрядовості під час укладення договорів б) було впроваджено складну релігійну обрядовість під час укладення договорів в) з’явився договір купівлі-продажу г) був впроваджений договір позики

33. Вкажіть правильно, особливості розірвання шлюбу в Стародавньому Єгипті: а) розлучення допускалося у виключних випадках б) розлучення допускалося лише за взаємною згодою подружжя в) розлучення було простою справою, без зайвого формалізму і складності г) розлучення допускалося лише за ініціативою чоловіка

34. Вкажіть правильно особливості покарань у Стародавньому Єгипті: а) існувала кровна помста б) за вчинення злочинів проти держави карали не лише винного, але й усю його родину в) існувала система відкупу від покарання г) усі відповіді правильні

35. Вкажіть правильно, кому із засуджених на смертну кару у Стародавньому Єгипті, дозволялося покінчити життя самогубством: а) жінкам б) рабам в) знатним людям г) усім засудженим

36. Вкажіть правильно, коли відбулося об’єднання іонійських племен у Аттіці: а) ІХ — VІІІ ст. до н.е. б) VІІІ — VІ ст. до н.е. в) VІ — ІІІ ст. до н.е. г) ІІІ ст. — ІІ ст. до н.е. Історія держави і права зарубіжних країн — тести на екзамен 8

37. Вкажіть правильно, коли було прийнято Закони Драконта в у Стародавніх Афінах: а) VІІ ст. до н.е. б) V ст. до н.е. в) І ст. до н.е. г) ІІ ст. до н.е.

38. Вкажіть правильно, коли проходили реформи Клісфена у Стародавніх Афінах: а) 102 — 101 рр. до н.е. б) 306 — 303 рр. до н.е. в) 420 — 430 рр. до н.е. г) 509 — 500 рр. до н.е.

39. Вкажіть правильно, як називалися форми державності у Стародавніх Афінах: а) номи б) міста-поліси в) родоплемінні союзи г) патесіати

40. Вкажіть правильно, які племена проживали на території Стародавньої Греції: а) ахейці та іонійці б) шумерійці та аккадці в) брахмани та джайністи г) жодні з вказаних

41. Вкажіть правильно, до кого в Афінській державі застосовувався остракізм: а) до рабів б) до боржників в) до жінок, які порушили подружню вірність г) до того, хто своїми діями шкодив демократії

42. Вкажіть правильно, яку посаду займав мудрець Солон а) архонта

б) судді Історія держави і права зарубіжних країн — тести на екзамен 9

в) члена Галіеї г) полемарха

43. Вкажіть правильно, яка суспільна група проживала у Стародавніх Афінах: а) вардум б) метеки в) ілоти г) троянці

44. Вкажіть правильно, що означав процес „накладення атимії” у Стародавніх Афінах: а) обов’язкову участь у священних ритуалах б) обов’язкову участь у Народних зборах в) позбавлення громадянських прав г) здійснення пожертв на суспільні потреби

44. Вкажіть правильно, що означав процес „накладення атимії” у Стародавніх Афінах:

а) обов’язкову участь у священних ритуалах

б) обов’язкову участь у Народних зборах

в) позбавлення громадянських прав

г) здійснення пожертв на суспільні потреби

45. Вкажіть правильно, що передбачало виконання літургій у Стародавніх Афінах:

а) обов’язкову участь у священних ритуалах

б) обов’язкову участь у Народних зборах

в) позбавлення громадянських прав

г) здійснення пожертв на суспільні потреби

46. Вкажіть правильно, хто із вказаних осіб мав право брати участь у Народних зборах у

Стародавніх Афінах:

а) чоловіки громадяни, які досягли 30 років

б) чоловіки громадяни, які досягли 25 років

в) чоловіки громадяни, які досягли 20 років

б) чоловіки громадяни, які досягли 18 років

47. Вкажіть правильну назву Ради старійшин у Стародавній Греції „Гомерівського періоду”:

а) Агора

б) Буле

в) Ареопаг

г) Галіея

48. Вкажіть правильну назву Народних зборів у Стародавній Греції „Гомерівського періоду”:

а) Агора

б) Буле

в) Ареопаг

г) Галіея

49. Вкажіть правильно, хто обирав Базилевса в Стародавній Греції „Гомерівського періоду”:

а) все чоловіче населення роду, фратрії, філи

б) все чоловіче населення роду, фратрії, патесіату

в) Рада старійшин

г) Ареопаг

50. Вкажіть правильно, що означав термін „сисахфія” у Стародавніх Афінах:

а) позбавлення громадянських прав

б) здійснення пожертв на суспільні потреби

в) скасування боргів

г) обов’язкову участь у Народних зборах

51. Вкажіть правильно, хто скликав Народні збори у Гомерівський період” у Греції:

а) все чоловіче населення роду, фратрії, філи

б) Рада старійшин чи БазилевсСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика