тести тема 9.3 яковенко


Тема 9. 3: Підтримання встановленого ритму виробництва

Ресурсне забезпечення – це:

а) своєчасне й повне постачання на робочі місця всіх видів використовуваних ресурсів: основних і допоміжних матеріалів,енергетичних ресурсів, інструментів, витратних матеріалів тощо;

б) напрям розроблення технологічного процесу виготовлення продукції, її випробування;

в) процес установлення норм і лімітів витрачання всіх видів ресурсів (праці, зарплати, основних і допоміжних матеріалів, інструментів, енергетичних ресурсів тощо).

Що являє собою поточне обслуговування виробничих і трудових процесів:

а) створення й оснащення робочих місць усім необхідним для продуктивної роботи;

б) систему заходів, спрямованих на підтримання встановленого виробничого ритму, запобігання простоям техніки та людей;

в) спільну працю великих трудових колективів має бути добре спланована, уміло скерована, мало того, — вона потребує постійного нагляду та чіткого оперативного регулювання.

Щоб мінімізувати витрати, на підприємствах створюється:

а) система поточного обслуговування виробничих і трудових процесів;

б) система оперативного регулювання виробничих і трудових процесів;

в) система інженерно-технічного забезпечення.

Основним призначенням системи оперативного регулювання виробничих і трудових процесів є:

а) спостерігати за процесом виробництва й оперативно реагувати на всілякі порушення виробничого ритму, усувати неполадки, диспропорції, аварійні та інші небажані ситуації;

б) оперативне усунення технічних неполадок, аварійних ситуацій та організаційних збоїв;

в) добре організувати спільну працю й контролювати перебіг виробничих і трудових процесів у просторі та часі.

Центральною ланкою системи оперативного регулювання є:

а) майстри виробничих дільниць, помічники майстрів;

б) бригадири, керівники секторів;

в) всі відповіді вірні.

Підтримання встановленого виробничого ритму й оперативне регулювання трудових і виробничих процесів покладаються на:

а) виробничих майстрів;

б) бригадирів;

в) начальника цеху.

Які обов’язки виконує начальник цеху:

а) стежить за виконанням міжцехових поставок, координує використання загальнозаводських транспортних засобів, доповідає на оперативних нарадах у директора про стан виконання замовлень і відвантаження готових виробів замовникам продукції;

б) вживає заходів щодо усунення причини зупинки виробничого процесу;

в) проводить оперативну (диспетчерську) нараду, на якій лінійні керівники цеху доповідають про стан виконання планових завдань, перешкоди, що виникають, висловлюють претензії до суміжників, уносять пропозиції щодо усунення недоліків і перешкод.

На підприємстві облік кількості та контроль якості виробленої продукції здійснюється:

а) контролерами відділу технічного контролю;

б) керівниками нижчого рівня управління;

в) робітниками на конвеєрі;

г) всі відповіді вірні.


See also:
Яндекс.Метрика