Тести Тема 1 Бабич


Дайте визначення терміну «Міжнародна стандартизація»:

А) діяльність, спрямована на досягнення упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового застосування щодо реально існуючих і потенційних завдань;

Б) стандартизація , участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;

В) діяльність, спрямована на досягнення упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового застосування;

Дайте визначення терміну «Стандартизація»:

А) це діяльність, направлена на розробку і встановлення вимог, норм, правив, характеристик як обов’язкових для виконання, так і таких, що рекомендуються, що забезпечує право споживача на придбання товарів належної якості за прийнятну ціну, а також право на безпеку і комфортність праці.

Б) діяльність, спрямована на досягнення упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового застосування щодо реально існуючих і потенційних завдань

В) досягнення оптимального ступеня впорядкування в тій або іншій області за допомогою широкого і багатократного використання встановлених положень, вимог, норм для вирішення реально існуючих, планованих або потенційних завдань;

3) Що таке пряме застосування міжнародного стандарту:

А) застосування міжнародного стандарту допомогою іншого нормативного документа, в якому цей стандарт був прийнятий.

Б) це застосування міжнародного стандарту незалежно від її прийняття в будь-якому іншому нормативному документі.

В) це застосування міжнародного стандарту для усунення технічних бар’єрів в міжнародній торгівлі, що є наслідком негармонізованних нормативних документів.

4) Європейський комітет стандартизації широкого спектру товарів, послуг і технологій коротко зашифровується:

А) CEN

Б) ETSI

В) CENELEC

5) Діяльність ISO пов’язана із стандартизацією великого спектру товарів, технологій і послуг різних областей, включаючи: текстильну промисловість, обробку інформації, телекомунікацію, виробництво і використання енергії, кораблебудування, банківські і фінансові послуги, захист навколишнього середовища, охорону здоров’я і безпеку, освіта і ін.

А) Так

Б) Ні

6) У якому році розпочала функціонувати Міжнародна організація ISO

А) 1951 р.

Б)1946 р.

В) 1947 р.

7) Скільки національних організацій, що беруть участь в роботах з міжнародної стандартизації

А) п’ять ;

Б) вісім;

В) шість;

8) Скільки є нормативно-технічної документації для проектування і виготовлення продукції.

А) шість;

Б) десять;

В) чотири;

9) Що таке Міжнародний стандарт

А) документ, в якому встановлюються характеристики продукції, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг;

Б) стандарт, прийнятий міжнародною організацією;

В) документ, в якому встановлюються характеристики продукції;

10) Розшифруйте абривіатуру IDT за системою класифікації для прийнятих і адаптованих міжнародних стандартів

А) Прийняті стандарти містять технічні відхилення, які ясно ідентифіковані і пояснені.

Б) Регіональний або національний стандарт не еквівалентний міжнародним стандартам.

В) Ідентичні з технічної змістом і структурою, але можуть містити мінімальні редакційні зміни.

Правильні відповіді:

1 – Б 6 – В

2 – А 7 — В

3 – Б 8 – А

4 – А 9 – Б

5 – А 10 — В


See also:
Яндекс.Метрика