Тести ст 7 57-60 ст8 1-6


ст.7

57. На відхилення з фонду оплати праці робітників впливають наступні чинники

а) зміна середньорічного виробітку та зміна середньорічної заробітної плати;

58. До резервів збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок покращення використання трудових ресурсів відносяться

б) недоодержана продукція за рахунок цілоденних та внутрішньо змінних простоїв

в) недоодержана продукція за рахунок зменшення середнього динної продуктивності праці.

59. Матеріаломісткість продукції визначається відношенням

в) матеріальних витрат до обсягу виробництва продукції

60. Який тип причино наслідкового зв’язку між чинниками засобів праці, та вартістю продукції?

в) Обернено пропорційний;

ст. 8

1) Фінансовий результат від основної операційної діяльності відрізняється від фінансових результатів від операційної діяльності:

в) на суму результатів від іншої операційної діяльності

2) Фінансовий результат від основної діяльності визначається наступним чином:

б) валовий прибуток-адміністративні витрати-витрати на збут

3) Як розраховується валовий прибуток збиток?

б) чистий дохід – собівартість реалізованої продукції

4) Як розраховується резерв збільшення прибутку через збільшення обсягу реалізації продукції?

б) сума резерву збільшення обсягів реалізації помножена на планову рентабельність реалізованої продукції

5) Який показник розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції

в) валовий прибуток;

6. Як визначаються результати від фінансової та інвестиційної діяльності?

б) сума доходів від фінансової та інвестиційної діяльності за мінусом витрат від цих видів діяльності.


See also:
Яндекс.Метрика