Тести по темам 1-11


1.Об’єктом товарознавства являються:

1) всі продукти, які розподіляються шляхом купівлі-продажу;

2) не всі продукти, а тільки ті, які задовольняють особисті потреби

людини і являються предметом купівлі-продажу;

3) продукти загального вжитку, які набувають форму товару;

4) тільки продукти, які задовольняють фізіологічні потреби людини.

2.Предметом товарознавства, як науки, є:

1) мінова цінність;

2) товар, як продукт праці;

3) асортимент товарів;

4) споживна вартість товарів;

3.Споживну цінність товару визначає:

1) безпечність товару;

2) нешкідливість;

3) універсальність;

4) корисність товару;

4.Споживна вартість, притаманна окремому продукту або набору продуктів,

призначених для задоволення якої-небудь конкретної потреби людини — це:

1) одинична суспільна споживна вартість;

2) сукупно-суспільна;

3) суспільна;

4) індивідуальна.

5.Які параметри застосовуються при аналізу конкурентоспроможності?

1) екологічні;

2) безпеки споживання;

3) параметри соціального призначення;

4) параметри призначення (функціональні), ергономічні, естетичні.

6. В чому сутність такої властивості товару як «споживна вартість»?

1) в можливості універсального використання;

2) в здатності задовольняти будь-яку конкретну потребу людини;

3) в можливості заміни одного товару на інший;

4) в здатності завжди бути популярним.

7. В чому сутність мінової вартості товару?

1) в можливості бути виготовленою без значних затрат виробництва;

2) у високій собівартості товару;

3) в здатності обмінюватися як річ у відомих пропорціях на іншу річ;

4) у високій якості товару.

8.Які продукти мають індивідуальну споживну вартість?

1) продукти, які створюються для власного споживання їх виробниками;

2) продукти, які створюються для інших;

3) продукти, які існують в уяві творчої людини;

4) продукти, що створені і для себе і для інших.

9.Яким продуктам праці людини властива суспільна споживна вартість?

1) створеним лише для власного споживання;

2) створеним не для особистого споживання, а для інших;

3) створеним в конкретному суспільстві;

4) створеним у відповідному робочому колективі.

10.Що визначає споживну вартість товару?

1) яскравість товару;

2) рекламна діяльність;

3) корисність товару;

4) торговельне підприємство.

11.Особливості товару, які забезпечують його нешкідливий вплив на організм

людини в процесі споживання характеризують:

1) безпеку споживання;

2) екологічні властивості;

3) ергономічні властивості;

4) естетичні властивості.

12.Сукупність корисних властивостей продукту та його смакові переваги, які

обумовлені вмістом харчових речовин називається:

1) біологічною цінністю;

2) харчовою цінністю;

3) енергетичною цінністю;

4) фізіологічною цінністю.

13.Група властивостей виробу, які виявляються в процесі споживання

називається:

1) споживними;

2) хімічними;

3) фізичними;

4) органолептичними.

14.Рівень шкідливої дії на навколишнє середовище, який виникає при

споживанні товарів, характеризує:

1) безпеку споживання;

2) ергономічні властивості;

3) екологічні властивості;

4) естетичні властивості.

15.На які групи поділяють за природою натуральні властивості товарів?

1) хімічних, фізичних;

2) фізико-хімічних, біологічних;

3) фізичних, фізико-хімічних, хімічних;

4) хімічних, біологічних, фізичних, фізико-хімічних властивостей.16. На які групи поділяється номенклатура споживних властивостей?

1) призначення, надійність, ергономічні, естетичні, екологічні, безпека;

2) психологічні, гігієнічні, естетичні;

3) ергономічні, екологічні, безпека;

4) антропометричні, психологічні, психофізіологічні, ергономічні.

17. Які властивості продукції відносять до складних?

1) харчова цінність продуктів;

2) кислотність, вологість;

3) жирність продукції;

4) смак і запах продукції.

18.Які основні критерії новизни товарів?

1) функціональні властивості, підвищені показники ергономічних,

естетичних властивостей, економічна ефективність їх використання;

2) естетичні властивості;

3) платоспроможність населення;

4) ергономічні властивості.

19.Поняття «споживної вартості товару» означає:

властивість підтримання нормальних фізіологічних функцій організму

відображення в продукті суспільної абстрактної праці, необхідної для його виробництва, що визначається для покупця як ціна товару.

здатність товару обмінюватись у відповідних пропорціях на інший.

вартісне визначення корисності товару.

20.Від яких чинників залежить якість?

технологічних параметрів виробництва, якості сировини,якості праці, пакування, маркування і зберігання.

професійної майстерності, загальноосвітнього рівня, психологічного складу людини, її зацікавленості в результатах праці.

форм організації праці, пакування, маркування і зберігання.

можливості виготовлення без значних затрат виробництва.21.Поняття «естетичних властивостей товарів» означає:

властивість, яка характеризує його інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції.

властивості, що характеризують здатність виробів відображати їх соціально-культурне значення, ступінь, вартість придатності і технічного вдосконалення.

властивість виробів безперервно зберігати робочий стан протягом якогось часу.

властивості, що відображають зовнішні виявлення внутрішньої суті продуктів.

22. Споживну цінність товару визначає:

1) безпечність товару;

2) нешкідливість;

3) універсальність;

4) корисність товару;

23. Який показник якості характеризує нешкідливість вживання продукту для людини?

1) ергономічний;

2) надійності;

3) безпеки;

4) екологічності.

24. Що являє собою об’єктивна особливість продукції, яка виявляється при її утворенні, експлуатації чи споживанні?

1) спостереження;

2) властивість;

3) експлуатація;

4) споживання.

25. Показниками властивостей соціального призначення є:

1) зовнішній вигляд товарів, склад, місткість окремих компонентів, стиль,

мода, імідж товару;

2) стиль, мода;

3) художньо-образна виразність;

4) цілісність композиції.

26.Якими показниками характеризуються властивості функціонального

призначення?

1) універсальність, надійність;

2) досконалість виконання основної функції, універсальність, досконалість

виконання допоміжних функцій;

3) безвідмовність, досконалість виконання основної функції;

4) надійність, ремонтопридатність.

27.На які групи поділяють ергономічні властивості?

1) гігієнічні, психологічні, естетичні;

2) антропометричні, психолого-фізіологічні;

3) гігієнічні, антропометричні, психологічні, психолого-фізіологічні;

4) психологічні, психолого-фізіологічні, інформаційної виразності

28 .Які існують основні види властивостей безпеки товарів?

1) хімічна, термічна;

2) радіаційна, пожежна;

3) електрична, санітарно-гігієнічна, термічна;

4) хімічна, електрична, радіаційна, механічна, термічна, біологічна,

пожежна, безпека від вибухів, електромагнітна.

29.Якими комплексними показниками характеризується надійність товарів?

1) гарантійне напрацювання, термін служби, ресурс;

2) ремонтопридатність, імовірність безвідмовної роботи, інтенсивність відмов;

3) безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, збереженість;

4) трудомісткість ремонту, середній термін відновлення, імовірність

відновлення в певний час.

30.Як визначається органолептична цінність продукту?

1) за складом органічних і неорганічних речовин.

2) за зовнішнім виглядом, формою, консистенцією, запахом, ароматом, кольором.

3) за хімічним складом, зовнішнім виглядом, ступенем свіжості,

4) за фізичними та фізико-хімічними показниками.

31.До емпіричних методів пізнання відносяться:

1) спостереження і синтез;

2) спостереження і експеримент;

3) експеримент і аналіз;

4) синтез і аналіз.

32.Назвіть методи дослідження якості з використанням об’єктивних способів

вимірювання?

1) вимірювальний, реєстраційний;

2) органолептичний;

3) експертний;

4) соціологічний.

33.Назвіть методи дослідження якості з використанням евристичних способів

оцінки ?

1) вимірювальний;

2) реєстраційний;

3) розрахунковий;

4) органолептичний, соціологічний.

34. Назвіть фізичні і фізико-хімічні методи дослідження якості ?

1) спектрометрія, хроматографія;

2) розрахунковий;

3) біологічні;

4) товарознавчо-технологічні.

35.В чому полягає суть порівняльного методу?

1) оцінюваний товар, зразок, проба порівнюється з еталоном;

2) товар ( продукт) піддають розведенню дистильованою водою;

3) подані проби оцінювачі повинні безладно розставити, а зразки товарів

відповідно до порядку зростання інтенсивності вияву певного показника

якості або зменшення;

4) кожному показнику якості присвоюється відповідна кількість балів.

36.Які існують органолептичні методи оцінки якості товарів?

1) балова оцінка, спектрометрія;

2) порівняльна оцінка, поляриметрія;

3) потенціометричний метод;

4) порівняльна оцінка, балова оцінка, послідовність, розведення.

37.Які показники якості товарів відносяться до органолептичних?

1) зовнішній вигляд, смак, колір, аромат;

2) прозорість, кислотність;

3) вологість, колір;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика