Тести по КПК України


I.Оберіть правильну відповідь:

1. Основоположні базові постулати, яким повинна відповідати вся діяльність органів дізнання і досудового слідства, прокурора, слідчого судді і суду під час виявлення і розкриття кримінальних правопорушень і притягнення особи до кримінальної відповідальності – це:

А – принципи кримінального провадження

Б – функції кримінального провадження

В – засади кримінального провадження

Г – види кримінального провадження

2. Фактичні дані отримані у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставини, що мають значення:

А — докази

Б — допустимість

В — належність

Г – доказування

3. Правове положення, згідно з яким всі учасники кримінального провадження повинні виконувати приписи норм кримінального процесуального та інших галузей права:

А – Верховенство права

Б – Рівність перед законом і судом

В — Законність

Г – Повага до людської гідності

4. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати:

А – один місяць

Б – три місяці

В – два місяці

Г – чотири місяці

5. Фізична особа, якій кримінальним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду, а також юридична особа, якій таким правопорушенням завдано майнової шкоди:

А — підозрюваний

Б — обвинувачений

В – потерпілий

Г – засуджений

II. Викресліть зайве:

6. Потерпілий має право:

А – бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені КПК України;

Б – подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

В – заявляти відводи та клопотання;

Г – не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю.

7. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

А – судовий виклик учасників кримінального провадження, участь яких у судовому провадженні є обов’язковою;

Б – існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

В – потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

Г – може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

8. Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право:

А – з’являтися в житло цієї особи;

Б – вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов’язаних із виконанням покладених на неї зобов’язань;

В – використовувати електронні засоби контролю;

Г – підкорятися вимогам та розпорядженням підозрюваного, обвинуваченого.

9. Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності:

А – законного представника

Б – педагога або психолога

В – за необхідності-лікаря

Г – приятеля

10. Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:

А – підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком;

Б – підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме;

В – наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;

Г – наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

III. Дайте відповідь на питання:

11. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

12. Види процесуальних витрат.

13. Підстави тимчасового вилучення майна.

14. Строки досудового розслідування.

15. Загальні положення закінчення досудового розслідування.


See also:
Яндекс.Метрика