Тести пат ан 2 мод


У хворого при огляді порожнини рота визначається атрофія слизистої оболонки мови з червоними плямами (Гюнтеровській глосит). Склери жовтуваті. У аналізі крові — кольоровий показник більше одиниці. Для якої анемії характерні ці зміни?

* В-12-фолієводефіцитної

Залізодефіцитної

Гострої постгеморагічноі

Хронічної постгеморагічноі

Гемолітичної

У хворого анемією при дослідженні крові визначено переважання еритробластів, нормобластів і мегалобластів. Такі ж клітки знайдені в червоному кістковому мозку. Для якого виду анемії характерна така картина крові?

*B-12-фолієводефіцитної

Гемолітичної

Залізодефіцитної

Постгеморагічної

Апластичної

Смерть 7-річного хлопчика наступила унаслідок гострої постгеморагічної анемії, обумовленої профузною кровотечею з шлунково-кишкового тракту. В ході патологоанатомічного дослідження виявлено: макроскопічно — недокрів’я внутрішніх органів, збільшення різних груп лімфатичних вузлів, тимомегалія, помірно виражена гепато-спленомегалія, яскраво-червоний кістковий мозок; мікроскопічно — гіперцелюлярний кістковий мозок з мономорфним інфільтратом з бластних клітин, дифузно-осередкові пухлинні інфільтрати в печінці, селезінці, лімфатичних вузлах, оболонках і речовині головного мозку. Діагностуйте захворювання.

*Гострий лімфобластний лейкоз

Гострий міелобластний лейкоз

Гострий недиференційований лейкоз

Гострий монобластний лейкоз

Гострий плазмобластний лейкоз

У хворого при рентгенологічному обстеженні в плоских кістках виявлені множинні вогнища остеопорозу і остеолізису. У трепанобіоптаті кісткового мозку визначений високий вміст пухлинних плазматичних кліток. Ваш діагноз?

*Мієломна хвороба

Гострий моноцитарний лейкоз

Хронічний мієлолейкоз

Лімфогранулематоз

Гістіоцитоз

У жінки 64 років виник патологічний перелом плечової кістки. При трепанопсії кісткового мозку — атипові плазматичні клітки. Рентгенологічно в місці перелому — пухлиноподібні утворення. Ваш діагноз:

*Мієломна хвороба

Хронічний остеомієліт

Хондросаркома

Фіброзна дисплазія кістки

Метастаз аденокарциноми

У хворого в кістках щелеп рентгенологічно виявлені численні дефекти у вигляді округлих утворень. При гістологічному дослідженні — остеолізис і остеопороз при явищах слабкого остеосинтезу. У сечі хворого знайдений білок Бенс-джонса. Ваш діагноз.

* Мієломна хвороба

Хронічний мієлолейкоз

Хронічний еритромієлоз

Гострий мієлолейкоз

Гострий недиференційований лейкоз

При розтині померлого хворого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?

*Хронічний мієлолейкоз

Хронічний лімфолейкоз

Мієломна хвороба

Дійсна поліцитемія

Лімфогранулематоз

При гістологічному дослідженні стінки аорти виявлена велика кількість ксантомних клітин, які розташовані переважно в інтимі. Для якого захворювання можлива така картина?

*Атеросклероз

Гіпертонічна хвороба

Сифілітичний мезаартрит

Неспецифічний аортоартереїт

Нодозний періартеріїт

При розтині чоловіка 70 років, померлого від серцево-судинної недостатності, який страждав стенокардією гіперхолестеринемією і ожирінням, виявлено хронічне венозне повнокрів’я органів, гіпертрофію лівого шлуночку серця з мілковогнещевим кардіосклерозом, об’ємні жовто-білі бляшки в інтимі аорти з дрібнозернистими масами в центрі, які заглиблюються в товщу стінки. Який патологічний процес в аорті?

*Атероматоз

Ліпоїдоз

Ліпосклероз

Артеріолосклероз

Кальциноз

При розтині померлого 78 років зачеревна клітковина просочена кров’ю, в черевному відділі аорти виявлено мішковидне випинання, в якому визначається дефект з нерівним краєм, стінка аорти місцями кам’янистої щільності. Ускладнення якого захворювання розвинулося у хворого?

*Атеросклерозу

Гіпертонічної хвороби

Системного васкуліту

Вісцелярного сифілісу

Хвороби Марфана

При розтині трупа жінки 48 років в інтимі аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не підносяться над її поверхнею. При гістологічному дослідженні цих ділянок виявляються клітини з пінявою цитоплазмою, які при фарбуванні суданом ІІІ набувають жовтого кольору. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни в аорті?

*Ліпоїдоз

Ліпосклероз

Атероматоз

Виразки

Атерокальциноз

При розтині трупа чоловіка 47 років в інтимі черевного відділу аорти знайдені вогнища жовтого кольору у вигляді плям і смуг, які не підносяться над поверхнею інтим. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається оранжеве забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

*Ліпоїдозу

Ліпосклероза

Атероматозу

Атерокальцинозу

Стадії утворення атероматозної виразки

При розтині трупа жінки 69 років, з підвищеною масою тіла, померлою від гострого інфаркту міокарду, в інтимі коронарних артерій виявлені численні білуваті, щільні, виступаючі в просвіт і різко звужуючі його утворення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

*Ліпосклерозу

Ліпоїдозу

Атероматозу

Атерокальцинозу

Стадія утворення атероматозної виразки

Під час мікроскопічного дослідження аорти виявлена осередкова інфільтрація інтим ліпідами, білками. Ліпіди просочують інтиму і накопичуються в міоцитах середнього пласта і макрофагах. Встановіть стадію атеросклерозу.

*Ліпоїдоз

Ліпосклероз

Атероматоз

Атерокальциноз

Доліпідна стадія

На аутопсії трупа чоловіка 39 років в інтимі черевного відділу аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не підносяться над її поверхнею. Гістологічно в цих ділянках серед гладком’язових клітин і макрофагів виявлені клітини з пінявою цитоплазмою. При забарвленні суданом III наголошується їх яскраво-оранжеве забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу це характерно?

*Ліпоїдозу

Ліпосклерозу

Атероматозу

Виразки

Атерокальцинозу

При мікроскопічному дослідженні коронарної артерії у померлого 53 років виявлено звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з домішкою ліпідів. Найбільш вірогідна стадія атеросклерозу:

*Ліпосклероз

Ліпоїдоз

Доліпідна

Атероматоз

Виразка

Хворий 75 років, впродовж 15 років що страждала бронхіальною астмою, ішемічною хворобою серця, підвищенням артеріального тиску протягом останніх 2 років. Встановлена гіпертрофія лівого шлуночку. Яка причина розвитку гіпертрофії лівого шлуночку?

*Артеріальна гіпертензія

Легенева недостатність

Хронічна ішемія серцевого м’яза

Бронхіальна астма

Емфізема легенів

Хворий 67 років впродовж 20 років хворів на гіпертонічну хворобу. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вигляд мали нирки при розтині трупа?

*Малі, щільні, поверхня дрібнозерниста

Великі строкаті

Великі червоні

Великі білі

Великі, з множинними тонкостінними кістами

У хворого гіпертонічною хворобою розвинувся тривалий гіпертонічний криз. Які патоморфологічні зміни в стінках артеріол виникають під час гіпертонічного кризу?

*Фібриноїдний некроз

Гіаліноз

Склероз

Амілоїдоз

Кальциноз

У померлого при розтині визначений тромбоз лівої середньої мозкової артерії і велике вогнище сірого розм’якшення тканин лівої півкулі мозку. Який патологічний процес розвинувся в головному мозку?

*Ішемічний інфаркт

Коагуляційний некроз

Абсцес

Волога гангрена

Секвестр

На розтині померлого 48 років виявлена обтурація просвіту середньої мозкової артерії тромбом. У тім’яно-скроневій області лівої півкулі головного мозку — вогнище кашоподібної консистенції сірого кольору. Виявлені зміни характерні для:

*Інфаркту

Секвестру

Гангрени

Казеозного некрозу

Фібриноїдного некрозу

У хворого 55 років, протягом 12 років того, що страждав гіпертензією, клінічно розвинулося гостре порушення мозкового кровообігу, на початку якого наголошувалося порушення руху в правих кінцівках, головний біль, а потім розвинулася правостороння геміплегія, і хворий помер. На розтині виявлений системний гіаліноз дрібних артерій, тромбоз лівої середньої мозкової артерії, а в лівій тім’яно-скроневій області виявлено вогнище, яке називається:

*Ішемічний інфаркт

Крововилив

Абсцес мозку

Геморагічний інфаркт

Набряк мозку

У хворого 58 років при розтині в правій скроневій частці головного мозку виявлено велике вогнище розм’якшення сірої речовини кашкоподібної консистенції, блідо-сірого кольору. У артеріях основи мозку численні білувато-жовті потовщення інтим, які різко звужують просвіт. Ваш діагноз?

*Ішемічний інсульт

Абсцес мозку

Крововилив

Геморагічний інфаркт

Набряк мозку

При розтині померлого, такого, що страждав атеросклерозом, в головному мозку виявлений тромбоз гілки внутрішньої сонної артерії і вогнище вологого розм’якшення тканини сірого кольору. Який патологічний процес виявлений в головному мозку?

*Ішемічний інфаркт

Геморагічна інфільтрація

Гематома

Енцефаліт

Пухлина мозку

У чоловіка 70 років, що страждав атеросклерозом, на розтині в підкірковій області лівої півкулі мозку виявлено вогнище неправильної форми, розмірами 6х5 см, в’ялий, безструктурний, сірого кольору з порожниною, що намічається, в центрі. Про який результат процесу свідчать зміни в мозку?

*Асептичне розсмоктування

Організація

Септичний розпад

Інкапсуляція

Петрифікація

При розтині хворого в підкіркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається порожнина неправильної форми 5 х 3,5 см, заповнена червоними згортками крові і розм’якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулася в головному мозку?

*Гематома

Геморагічне просочення

Ішемічний інфаркт

Кіста

Абсцес

На розтині в потиличній частці головного мозку виявлена порожнина 2,5 х 1,5 см, заповнена прозорою рідиною, стінка її гладка, бурого кольору. Який процес розвинувся в головному мозку?

*Кіста на місці крововиливу

Сіре розм’якшення мозку

Абсцес мозку

Порок розвитку мозку

Кіста на місці сірого розм’якшення

За життя у хворого був діагностований гострий інфаркт міокарду по ЕКГ ознакам. На розтині в порожнині перикарду виявлено: 200 мл рідкої крові і 400гр згортків, в задній стінці лівого шлуночку пронизуючий дефект довжиною 2 см. Яке ускладнення інфаркту міокарду розвинулося?

*Розрив міокарду з тампонадою

Панцирне серце

Геморагічний перикардит

Ексудативний перикардит

Ідіопатичний міокардит

У хворого в 8 год. ранку з’явилися болі за грудиною, а за годину в приймальному відділенні за даними ЕКГ діагностований інфаркт міокарду. Через 10 хвилин хворий помер. Яку найбільш достовірну морфологічну ознаку інфаркту міокарду знайдуть при гістологічному дослідженні після розтину трупа?

*Зникення глікогену в кардіоміоцитах

Вакуольну дистрофію кардіоміоцитів субендокардіальної зони

Жирову інфільтрацію кардіоміоцитів

Некроз міокардіоцитів

Розслаблення міофібрил кардіоміоцитів

При гістологічному дослідженні серця померлого від гострої серцевої недостатності, в міокарді лівого шлуночку виявлена ділянка омертвіння, відмежована від непошкодженої тканини зоною повнокровних судин, дрібних крововиливів і лейкоцитарною інфільтрацією. Який діагноз найбільш вірогідний?

*Інфаркт міокарду

Ішемічна дистрофія міокарду

Осередковий ексудативний міокардит

Дифузний ексудативний міокардит

Продуктивний міокардит

При розтині померлого від набряку легенів в міокарді знайдено велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії — свіжий тромб. Визначите діагноз:

*Інфаркт міокарду

Кардіосклероз

Міокардит

Амілоїдоз

Кардіоміопатія

На аутопсії у чоловіка 56 років з клінічним діагнозом “ішемічна хвороба серця, атеросклероз вінцевих артерій серця, гіпертонічна хвороба” на розрізі міокард в області верхівки, передньої і бічної стінок лівого шлуночку виявлена добре відмежована від навколишньої тканини ділянка біло-жовтого кольору, оточена зоною крововиливів. Про який патологічний процес в серцевому м’язі йдеться?

*Інфаркт міокарду

Постінфарктний кардіосклероз

Дифузний кардіосклероз

Міокардит

Жирова дистрофія міокарду

Хворий 59 років з трансмуральним інфарктом міокарду лівого шлуночку помер від розриву серця згемотампонадою серця. Який процес в зоні інфаркту міг сприяти розриву серця? Виберіть правильну відповідь.

*Аітолітичні тканини міокарду

Заміщення сполучною тканиною зони інфаркту (організація)

Підвищення тиску в малому крузі кровообігу

Формування рубця із стоншуванням стінки лівого шлуночку процеси розплавленням

Хворий з гострим трансмуральним інфарктом міокарду лівого шлуночку помер від розриву серця і тампонади. Який процес в зоні інфаркту міг сприяти розриву?

Аутолітичні процеси з розплавленням тканини міокарду

Заміщення сполучною тканиною із зниженням еластичності міокардуСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика