Тести на тему 2


Тести на тему: «Основи організації ЛПД міському населенню».

1.У поліклініці міської лікарні організоване відділення денного стаціонару,

яке надає кардіологічну допомогу жителям обслуговуваної території в денний час.

Яка форма організації (вид) денного стаціонару використовується в даній

міській лікарні?

A) Однопрофільний централізований

B) Однопрофільний децентралізований

C) Багатопрофільний централізований

D) Багатопрофільний децентралізований

E) Двопрофільний централізований

2.У поліклініці організований централізований терапевтичний денний

стаціонар. У його складі є наступні структурні підрозділи: кабінети лікарів,

палати денного перебування хворих, маніпуляційна і процедурна, кімната для

медичного персоналу, кабінет психологічного розвантаження і відпочинку

хворих. Який ще підрозділ повинен входити в типову базову структуру денного

стаціонару такого вигляду?

A) Допоміжно-діагностичний

B) Приймальня

C) Палата інтенсивної терапії

D) Кабінет санітарної освіти

E) Оглядовий кабінет

3.Штат лікарського і середнього медперсоналу неврологічного денного

стаціонару на 30 ліжок включає: 1 ставку лікаря, 1 ставку палатної медсестри і 2

ставки медсестри ЛФК.

Оцініть навантаження лікарського і середнього медперсоналу в даному

денному стаціонарі?

A) Навантаження відповідає прийнятому нормативу

B) Необхідно ввести 1 ставку лікаря і 1,5 ставки медсестри маніпуляційного

(процедурного) кабінету

C) Необхідно ввести 2 ставки медсестри маніпуляційного (процедурного)

кабінету

D) Необхідно ввести 1 ставку лікаря і 1 ставку медсестри ЛФК

E) Необхідно вивести з штату 1 ставку медсестри ЛФК

4.Пацієнтці З., 36-и років, яка перебуває на диспансерному обліку,

призначене протирецидивне лікування – внутрішньоввенне краплинне введення

лікарського препарату, специфіка якого вимагає контролю артеріального тиску

протягом 4 годин після введення.

Де повинна виконуватись дана маніпуляція?

A) Під спостереженням лікаря в стаціонарі вдома

B) В умовах цілодобового стаціонару

C) У денному стаціонарі

D) На амбулаторному прийомі

E) По місцю роботи пацієнтки під контролем довіреного лікаря

5.Хворий М., 78-и років, знаходиться на лікуванні в стаціонарі вдома у зв’язку

із загостренням хронічного захворювання середньої важкості. Потребує строгого

ліжкового режиму. Для корекції тактики ведення хворого необхідно зробити

біохімічний аналіз крові.

Який підрозділ буде задіяний в даній ситуації для виконання необхідного

дослідження?

A) Профільне стаціонарне відділення

B) Станція швидкої медичної допомоги

C) Обласний діагностичний центр

D) Клінічна лабораторія обласної лікарні

E) Пересувна клінічна лабораторія базового ЛПЗ, який обслуговує пацієнта 50

6.Хворий Д., 52-х років, знаходиться на доліковуванні в стаціонарі вдома

після виписки з цілодобового терапевтичного стаціонару.

Який обов’язковий обліковий документ повинен бути заповнений на даного

пацієнта?

A) Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома

B) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточн.) діагнозів

C) Талон амбулаторного пацієнта

D) Талон на прийом до лікаря

E) Контрольна карта диспансерного нагляду

7.Міська лікарня обслуговує 17000 жителів. Протягом року в цілодобовому

стаціонарі лікарні проліковано 4100 осіб, а в однопрофільному денному

стаціонарі, організованому при поліклініці, – 2500 осіб.

Розрахуйте рівень госпіталізації в денний стаціонар.

A) 1,64

B) 60,9%

C) 2500 осіб

D) 147,1 на 1000

E) 609,8 на 1000

8.У стаціонарі проводиться аналіз госпіталізованої захворюваності.

Який обліковий документ є основним в даному дослідженні?

A) Листок непрацездатності

B) Медична карта стаціонарного хворого

C) Лист обліку хворих і ліжкового фонду стаціонару

D) Карта вибулого із стаціонару

E) Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі

9.Відомо, що середньорічна зайнятість ліжка в стаціонарі склала 280 днів, обіг

ліжка дорівнював 20, а кількість днів в році була 365.

Яка середня тривалість простою ліжка в стаціонарі?

A) 6,22 дні

B) 4,25 дні

C) 3,15 дні

D) 2,2 дні

E) 1,5 дні

10.У стаціонарі лікарні відзначається великий обіг ліжка, оптимальна середня

тривалість перебування хворих в стаціонарі і низька середньорічна зайнятість

ліжка.

Який показник роботи і як необхідно змінити в даному стаціонарі, щоб

нормалізувати середньорічну зайнятість ліжка?

A) Збільшити кількість пролікованих хворих

B) Збільшити кількість ліжок

C) Зменшити кількість ліжок

D) Зменшити середню тривалість перебування в стаціонарі

E) Збільшити середню тривалість простою ліжка


See also:
Яндекс.Метрика