Тести на тему 1


Тести на тему: «Основні показники здоров’я населення. Демографічні показники».

1. Здоров’я населення залежить більшою мірою від: а) рівня організації медичної допомоги б) екологічних факторів в) способу життя г) генетичних факторів д) усе перераховане вірно2. Репродуктивний вік жінки: а) 20-29 років б) 15-49 років в) 15-44 року г) 15-39 років д) усе перераховане вірно3. Ранньої неонатальної смертністю називається смертність дітей у віці: а) до 1-го місяця б) до 1-го року в) на 1-му тижні життя г) до 10-ти днів д) усе перераховане вірно4. Основна причина мертвонароджуваності: а) родові травми б) пороки розвитку в) асфіксія г) внутрішньоутробні інфекції д) усе перераховане вірно5. Демографія — це: а) частина соціальної медицини, що вивчає дані про населення б) найдавніша галузь санітарної статистики в) самостійна наука про населення в його суспільному розвитку г) наука про народонаселення, вивчає статику і динаміку населення д) усе перераховане вірно6. Демографічний показник — найбільш точний соціальний барометр, чуйно реагує на екологічне, соціальне та політичне неблагополуччя в суспільстві: а) материнська смертність б) загальна смертність в) малюкова смертність г) смертність чоловіків працездатного віку д) смертність осіб старше 60 років 7. Смертність дітей на 1-му тижні життя називається: а)інтранатальної б) антенатальної в) рання неонатальна г) перинатальної д) усе перераховане вірно8. Для обчислення перинатальної смертності необхідно знати число: а) мертвонароджених б) народжених живими в) народжених живими і мертвими г) померлих в перший тиждень життя д) усе перераховане вірно9. Узагальнюючими показниками природного руху населення є: а) народжуваність б) смертність в) природний приріст г) середня тривалість майбутнього життя д) усе перераховане вірно10. Для вивчення загальної смертності населення використовуються документи: а) фельдшерська довідка про смерть б) довідка про смерть в) лікарське свідоцтво про смерть г) лікарське свідоцтво про перинатальної смертності д) усе перераховане вірно


See also:
Яндекс.Метрика