Тести місцеві фінанси Кустов


Тести

з дисципліни «Місцеві фінанси»

на тему «Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу»

студента ФЕП-418

Кустова Євгена Дмитровича

1) Житлово-експлуатаційне підприємництво складається з наступних складових:

а)санітарно-технічні, транспортні, енергетичні підприємства

б) житлові, комунальні, суспільні підприємства

в) транспортні, водопостачальницькі, газовивідні підприємства

г) енергетичні, дорожні, медичні підприємства

2) Плату за житлово-експлуатаційні послуги нараховують:

а) щоденно

б)щоквартально

в) щомісячно

г) щороку

3) У разі зміни вартості житлово-експлуатаційних послуг виконавець (виробник)  повідомляє про це споживача із зазначенням причин зміни вартості, наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів не пізніше ніж за:

а) три дні

б) тиждень

в) тридцять днів

г) виконавець не зобов’язаний давати повідомлення такого виду

4) Державний контроль за використанням і збереженням житлового фонду здійснюють:

а) органи житлового господарства

б) органи місцевого самоврядування

в) органи виконавчої влади

г) органи фитлового фонду

5) Державне управління щодо використання і збереження житлового фонду в Україні здійснює:

а) Міністерство житлово-комунального господарства України

б) Організація житлового господарства України

в) Міністерство надання послуг в житлово-комунальній сфері України

г) Міністерство житлового фонду України

6) Відповідно до діючого класифікатора галузей економіки України до складу ЖЕК входять:

а) 14 підгалузей

б) 10 підгалузей

в) 5 підгалузей

г) 3 підгалузі

7) Експлуатацію житлового фонду здійснюють організації, які підпорядковані:

а) державі

б) міністерству житлово-комунального господарства

в) місцевому самоврядуванню

г) міським Радам народних депутатів

8) Житлово-експлуатаційний комплекс має наступну структуру:

а) спеціальну та відомчу

б) фінансову та інвестиційну

в) управлінську та контролюючу

г) специфічну та опосередковану

9) Житловий фонд має два основні підвиди:

а) комунальний та господарський

б)приватний та усуспільнений

в) міський та міжміський

г) приватний та державний

10) До складу основних фондів житлово-експлуатаційного господарства включають:

а) основні та неосновні фонди

б) виробничі та невиробничі фонди

в) інвестиційні та фінансові фонди

г) страхові та забезпечуючі фонди


See also:
Яндекс.Метрика