Тести модуль 2


Аудіовізуальний твір кінематографії, який складається з епізодів,поєднаних між собою задумом і зображувальними засобами називається…

Аудіовізуальний твір кінематографії, який складається з невеликої кількості епізодів та поширюється засобами телебачення наз….ТЕЛЕНАРИС

Більший рекламний вплив на читачів справляють…. ПОЗИТИВНІ МЕТЕРІАЛИ

Вид активної інтернет реклами,куди розміщуються повідомлення у відповідних розділах-темах наз…ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Вид інтернет-реклами,яку розміщують на веб-сайтах у вигляді аналітичних статей та оглядів наз…ГІПЕРТЕКСТОВЕ ПОСИЛАННЯ

Відрізок часу на телебаченні, коли його споглядає найбільша кількість глядачів називається…ПРАЙМ-ТАЙМ.

Документ,який коротко інформує ЗМІ про певну подію чи реакцію на неї наз…

Документ,який підтверджує офіційне повідомлення з боку теле або радіо станції про час виходу в ефір наз…АФІДАВІД

Засіб рекламного звернення,яке використовується в телевізійній трансляції…

Інтернет – це ВСЕСВІТНЯ МЕРЕЖА

Інтернет-реклама що вміщує інформацію,яка встановлює стійкі асоціації з певним політиком наз…ІМІДЖЕВОЮ РЕКЛАМОЮ

Інтернет-реклама що містить інформацію про суб’єкти політики(особистість,партію,блок)наз…КОНКРЕТНОЮ РЕКЛАМОЮ

Інтернет-реклама, що базується на інформаційному приводі називається…ІНФОРМАЦІЙНОЮ РЕКЛАМОЮ

Інтернет-реклама, що формується з такої інформації,яка звертає увагу користувачів на партію,лідера наз…ЗАОХОЧУВАЛЬНОЮ РЕКЛАМОЮ

Колективний, спеціально організований обмін думками, запитаннями відповідями наз…. «КРУГЛИЙ СТІЛ»

Коротке інформування журналістів з якоїсь певної теми без іі подальшого обговорення чи коментування називається…БРИФІНГОМ

Короткочасне (тривалістю 20-30 секунд) рекламне звернення на радіо називається…. БЛЕК-АУТ

Наука,сфера суспільної діяльності,стиль роботи,стосовно яких принциповим є вміння налагодити взаємний зв’язок з людьми наз…ПАБЛІК РЕЛЕЙШНЗ

Обов’язкове для опублікування за кошт держави передвиборна програма кандидата(партії)наз

Особисте звернення кандидата,його довіреної особи,уповноваженої особи пол.партії або інших суб’єктів виборчого процесу до виборців з викладенням передвиборчої реклами наз…

Особливі ПР-технології, які полягають у корегуванні висвітлення ЗМІ певних подій…у привабливішому вигляді називається…. НАКРУЧУВАННЯ.

Перелік та характеристика ЗМІ,які можуть бути використані у виборчій кампанії наз…МЕДІА-КАРТА

Перестановка слів у композиції з метою посилити значення першого слова наз…ІНВЕРСІЯ

Політична реклама, розміщена у ЗМІ під рубрикою 2політична реклама» наз….ПРЯМА(БЕЗПОСЕРЕДНЯ РЕКЛАМА

Рекламний носій зазвичай прямокутного графічного зображення,яке вставляється в сторінки сайту наз…БАНЕРОМ

Різновид реклами,яка використовує як носія радіоефір наз…РАДІОРЕКЛАМА

Різновид телевізійної реклами з багатоплановою композицією подачі візуального матеріалу називається…КОМБІНОВАНИЙ РЕКЛАМНИЙ РОЛИК

Система розподілу повідомлень за темами, які базуються на протоколі обміну новинами наз…

Ситуація,коли всі ЗМІ знаходяться під впливом одного кандидата у депутати…діяльність лише у позитивних тонах…ІНФОРМАЦІЙНА БЛОКАДА???

Спеціаліст з інформаційних технологій,завдяки якому створюються відповідні інформаційні приводи наз… НЬЮЗМЕЙКЕРОМ

Спосіб контактного інформування журналістів наз….

Стисле викладення подій називається…КОРЕСПОНДЕНЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ)

Сукупність будь-яких електронних документів об’єднаних під одним доменним ім*ям в інтернетіназ…ВЕБ-САЙТОМ

Сукупність матеріалів,які містять позитивну інформацію про будь яку організацію(особу) в ЗМІ наз…ПРИХОВАНОЮ(ІМІДЖЕВОЮ)РЕКЛАМОЮ

Сукупність характеристик і ознак певної події,факти,які роблять іх суспільно значущими наз…ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРИВОДОМ???

У чому полягає головне достоїнство радіо реклами…У ЇЇ ВІДНОСНІЙ ДЕШЕВИЗНІЙ

У який час радіо реклама особливо ефективна?З 7.00 до 8.00 та під час обідньої перерви

Фахівець, який корегує інформаційний потік на користь свого клієнта наз….СПІН-МАЙСТРОМ

Хто з політиків вперше використав телевізійну рекламу?ЕЙЗЕНХАУЕР

Хто зазвичай веде през-конференцію?ПРЕЗ-СЕКРЕТАР ПОЛІТИКИ

Що означає *заслужити пресу*?ОТРИМАТИ ДОВІРУ ЗМІ

Що розуміють під ергономікою радіо реклами?РІЗНІ АУДИТОРІЇ СЛУХАЧІВ

Як наз. ЗМІ засновані на фінансуванні громадськістю?СУСПІЛЬНІ(ГРОМАДСЬКІ)

Як наз. ЗМІ які орієнтуються на скандали та сенсація?ЖОВТА ПРЕСА

Як називається галузь науки, яка називається інтерпретацією текстів? ГЕРМЕНЕВТИКА

Як називається ЗМІ в яких зорова інформація супроводжується звуком? АУДІОВІЗУАЛЬНІ(ЕЛЕКТРОННІ)

Як називається інтернет-реклама,яку користувач відшукує сам?ПАСИВНА

Як називають ЗМІ, які фінансуються за рахунок доходів та приватних пожертв? ПРИВАТНІ (КОМЕРЦІЙНІ)

Як називаються ЗМІ, які утримуються на кошти державного бюджету? ДЕРЖАВНІ

Яка за черговістю політична реклама в рекламному блоці є найефективнішою?ПЕРША???

Якими є найкращими фотографії для політичної реклами?РЕПОРТЕРСЬКІ

Які з зазначених форм політичної реклами використовуються в друкованих ЗМІ? СТАТТЯ, ФЕЙЛЕТОН, ІНТЕРВ*Ю

Які з перелічених ЗМІ належать до не традиційних?ГУЧНОМОВЦІ?

Які з перелічених ЗМІ належать до традиційних? ГАЗЕТИ, РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Якою має бути спрямованість рекламного матеріалу? МАЄ ЗАКРІПИТИ «СВОЇХ» ВИБОРЦІВ І ЗАЛУЧИТИ ТИХ, ЩО ВАГАЮТЬС

Сисле викладення події

Кореспонденція

Які з перелічених ЗМІ належать до нетрадиційних

Гучномовець

Відкритий обмін думками двох і більше кандидатів, довірених осіб кандидата, уповноважених осіб політични партій з широкого кола суспільно значимих питань

Публічні дебати

Вид інтернет-реклами, рекламне текстове повідомлення інтегроване у загальну, виглядає як її складова

Текстова реклама

Як називаються ЗМІ, які утримуються на кшти держ бюджету?

Державні

Як називають ЗМІ, які поширюють свою діяльність на окремий регіон..

Регіональні

Рекламний носій, зазвичай прямокутного графічного зображення, який вставляється..

Банером

Реєстрація журналістів а підставі відповідного засобу

Акредитація

Вид активної інтернет-реклами, куди рзміщуються повідомлення у відповідних..

Дошка оголошень

Як часто потрібно міняти кліпи на телебаченні

Кожні 3-5днів

У чому полягає головне достоїнство радіо реклами?

У її відносній дешевизні

Офіційно документована інформація, створена в процесі діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, яку доводять до відома населення

Офіційне повідомлення(інформація)

У який час радіо реклама особливо ефективна

7-8 ранку, обідня перерв

Аудіовізуальний твір кінематографії, який складається з невеликої кількості епізодів..

Теленарис

Як називається галузь науки, яка займається інтерпретацією текстів

Герменевтика

Фахівець, який корегує інформаційний потік на користь свого клієнта

Спін-майстер

Сукупність підприємств, устано, організацій, які займаються збором, обробкою масової інформації

Засоби масової інформацї

Вид інтернет реклами рекламне текстове повідомлення інтегроване у загальний текст на веб сторінці виглядає як її складова виглядає як її складова називається

Текстова реклама

Як часто потрібно міняти кліпи на телебаченні

Кожні 3 – 5 днів

Хто з політиків в перше використав телевізійну рекламу

Ейзенхауер

Колективний спеціально організований обмін думками, запитаннями відповідями називається

Круглий стіл

Більший рекламний вплив на читачів справляють

Позитивні матеріали

Інтернет реклама що вміщує інформацію яка встановлює стійкі асоціації з певним політиком чи партією називається

Іміджевію рекламою

У який час радіо реклама особливо ефективна

З 7 до 8 та під час обідньої перерви

Що розуміють під ергономікою радіо реклами

Різні аудиторії слухачів

Відкритий обмін думками двох і більше кандидатів довірених осіб кандидатів у депутати чи уповноважених осіб політичних партій з широкого кола суспільно значущих проблем називається

Публічні дебати

У чому полягає головне достоїнство радіо реклами

У їй відносній дешевізні

Засіб рекламного звернення, яке використовують в телевізійній рекламі, називають…???

Як називається інтернет-реклама, які користувач відшуковує сам?

Пасивною

У чому полягає достоїнство радіо реклами?

У її відносній дешевизні


See also:

Тести (модуль 2)


6. Методи аналізу взаємозв’язків

6.1. З наведених пар ознак результативними є:

а) розмір податку; б) розмір прибутку; в) сукупний доход сім’ї; г) заощадження.

Відповіді: 1) а, г; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г.

6.2. З наведених пар ознак факторними є:

а) сума виплачених дивідендів; б) розмір акціонерного капіталу; в) ціни на товар; г) попит на товар.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.3. Із зміною значень факторної ознаки стохастична залежність проявляється:

а) у зміні індивідуальних значень результативної ознаки;

б) у зміні розподілу сукупності за результативною ознакою.

Кореляційна залежність проявляється:

в) у зміні розподілу сукупності за факторною ознакою;

г) у зміні середніх значень результативної ознаки.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б ,г.

6.4. За наявності стохастичного зв’язку умовні розподіли сукупності за результативною ознакою:

а) обов’язково різні; б) можуть бути однаковими.

У випадку кореляційного зв’язку середні умовних розподілів:

в) обов’язково різні; г) можуть бути однаковими.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.5. З наведених залежностей кореляційними є:

а) плата за кредит від проценту за користування ним;

б) молочна продуктивність корів від рівня їх годівлі.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

6.6. З наведених залежностей кореляційними є:

а) собівартість продукції від обсягу виробництва та виробничих витрат;

б) урожайність сільськогосподарської культури від якості ґрунту.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

6.7. Кореляційне відношення це:

1) частка міжгрупової дисперсії у залишковій;

2) частка міжгрупової дисперсії у загальній;

3) частка залишкової дисперсії у загальній.

6.8. Кореляційне відношення використовують для оцінки щільності зв’язку, якщо кількісними ознаками є:

а) лише факторна ознака; б) лише результативна ознака; в) обидві ознаки кількісні; г) обидві ознаки описові.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) б, в; 4) в, г.

6.9. Якщо η2=0, то це означає, що: а) розбіжності між груповими середніми відсутні; б) значення варіант в межах груп однакові; в) зв’язок відсутній; г) зв’язок функціональний.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.10. Якщо факторна та результативна ознаки є кількісними, то для аналізу зв’язку між ними застосовують:

а) комбінаційний розподіл за двома ознаками; б) рівняння регресії; в) аналітичне групування.

Відповіді: 1) б; 2) а, б; 3) б, в; 4) а, б, в.

6.11. Якщо факторна ознака описова, а результативна кількісна, то для аналізу зв’язку між ними застосовують:

а) комбінаційний розподіл за двома ознаками; б) рівняння регресії; в) аналітичне групування.

Відповіді: 1) в; 2) а, в; 3) а, б; 4) а, б, в.

6.12. Дані, зареєстровані районною службою зайнятості, свідчать про зв’язок між рівнем освіти безробітних та терміном перерви у роботі:

Рівень освіти

Кількість безробітних, осіб

Середній термін перерви у роботі, міс.

Середня

Середня спеціальна

Вища

50

65

85

3

6

8

В цілому

200

6,1

Загальна дисперсія терміну перерви в роботі становить 5,8. Визначте кореляційне відношення.

Відповіді: 1) 0,56; 2) 0,68; 3) 0,76; 4) 0,32.

6.13. Трудомісткість вирощування озимої пшениці залежить від ступеня механізації виробничих процесів:

Ступінь механізації

Кількість підприємств

Трудомісткість 1 ц пшениці, люд-год.

Високий

Середній

Низький

8

12

10

4,5

6,0

6,6

В цілому

30

5,8

Загальна дисперсія трудомісткості вирощування пшениці становить 1,36. Визначте кореляційне відношення.

Відповіді: 1) 0,68; 2) 2,00; 3) 0,50; 4) 0,058.

6.14. За результатами вибіркового обстеження виявлена залежність успішності студентів від якості викладання спецкурсу:

Оцінка якості викладання спецкурсу

Кількістьстудентів, осіб

Середній бал успішності студентів

Висока

Середня

Низька

10

25

15

4,5

4,1

3,5

В цілому

50

4,0

Загальна дисперсія середнього балу успішності студентів дорівнює 0,2. Визначте кореляційне відношення.

Відповіді: 1) 0,65; 2) 0,85; 3) 0,35; 4) 1,17.

6.15. Визначте кореляційне відношення для оцінки щільності зв’язку між концентрацією сірки в чавуні та процентом браку у виливках:

Концентрація сірки в чавуні, %

Кількість виливок

Середній процент браку у виливках

0,1–0,2

0,2–0,3

0,3–0,4

60

100

40

5

9

20

В цілому

200

10

Загальна дисперсія процента браку становить 50. Відповіді: 1) 0,59; 2) 0,84; 3) 0,56; 4) 0,41.

6.16. Якщо з20,95=0,33, то це свідчить про те, що:

1) у 95 випадках із 100 можна одержати значення з2, яке перевищує 0,33;

2) у 95 випадках із 100 можна одержати значення з2, яке не перевищує 0,33;

3) кореляційне відношення в аналітичному групуванні дорівнює 0,33.

6.17. Аналітичне групування 66 комерційних банків характеризує зв’язок між розміром капіталу та рівнем його прибутковості. Загальна дисперсія прибутковості капіталу — 25, міжгрупова — 16, кількість груп — 6.

Кореляційне відношення становить: а) 0,36; б) 0,64.

За умови, що критичне значення з21-0,05 (5,60)=0,165, істотність зв’язку: в) доведена; г) не доведена.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.18. Аналітичне групування 30 фермерських господарств характеризує залежність між м’ясною продуктивністю птиці та забезпеченістю фуражним зерном. Виділено 4 групи, середня з групових дисперсій становить 27, міжгрупова дисперсія — 81.

Кореляційне відношення дорівнює: а) 0,75; б) 0,33.

За умови, що критичне значення з21-0,05 (3,26)=0,256, істотність зв’язку: в) доведена; г) не доведена.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.19. Ефект впливу факторної ознаки на результативну визначається за:

а) комбінаційним групуванням; б) аналітичним групуванням; в) рівнянням регресії.

Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б, в; 4) а, в.

6.20. Зв’язок між ступенем ризику об’єкта страхування та страховою ставкою можна описати рівнянням:

1) параболи; 2) гіперболи; 3) степеневим; 4) лінійним.

6.21. Зв’язок між урожайністю кукурудзи та кількістю атмосферних опадів можна описати рівнянням:

1) лінійним; 2) степеневим; 3) параболи; 4) гіперболи.

6.22. Зв’язок між річним споживанням м’яса та м’ясопродуктів (кг) та середньодушовим доходом населення за рік (гр. од.) описано рівнянням регресії: Y=36+0,02x. Це значить, що з підвищенням середньодушового доходу на 10 гр. од., споживання м’яса та м’ясопродуктів збільшиться в середньому на: 1) 20 г; 2) 200 г; 3) 2 кг; 4) 36,2 кг.

6.23. Зв’язок між процентною ставкою на міжбанківський кредит (%) та терміном надання кредиту (днів) описано рівнянням регресії: Y=18+0,5x. Це значить, що з подовженням терміну користування кредитом на 1 день процентна ставка збільшиться в середньому на:

1) 5%; 2) 18%; 3) 0,5%; 4) 18,5%.

6.24. Зв’язок між прибутком від звичайної діяльності підприємств (тис. гр. од.) та числом днів прострочених платежів описано рівнянням регресії: Y=100-0,4х. Це означає, що з кожним днем прострочених платежів прибуток від звичайної діяльності у середньому зменшуватиметься: 1) на 0,4%; 2) у 0,4 раза; 3) за відсутності платежів становить 99,6 тис.гр.од.;

4) за своєчасної сплати дорівнює 100 тис.гр.од.

6.25. Залежність між зростом дорослих людей (см) та їх вагою (кг) описана лінійним рівнянням регресії: Y=70+25x.

Помилково обчислені параметри: 1) а; 2) b; 3) а, b; 4) -.

6.26. Розмір пенсій за віком (гр.од.) певним чином залежить від загального стажу роботи пенсіонерів (років), що описано рівнянням регресії: Y=340-12x. Помилково обчислені параметри: 1) а; 2) b; 3) а, b; 4) –.

6.27. Якщо відхилення емпіричних значень від теоретичних дорівнюють нулю, тоді: а) R2=0; б) у2е=0.

Якщо всі теоретичні значення збігаються з його середнім значенням, тоді: в) R2=0; г) R2 =1.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.28. Якщо R2=1 , тоді: а) лінія регресії проходить черtз усі емпіричні точки; б) лінія регресії проходить паралельно осі абсцис; в) зв’язок відсутній; г) зв’язок функціональний.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.29. Коефіцієнт детермінації характеризує:

а) частку варіації факторної ознаки за рахунок результативної;

б) частку варіації результативної ознаки, пов’язану з варіацією факторної.

Чи ідентичні за змістом R2 та з2: в) так; г) ні.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.З0. Зв’язок між середнім балом успішності студентів на І курсі та оцінками на вступних іспитах оцінено коефіцієнтом детермінації, який становить 0,36. Це означає, що варіація успішності студентів пояснюється варіацією оцінок на вступних іспитах, у % на:

1) 64; 2) 60; 3) 36; 4) 40.

6.31. Лінійний коефіцієнт кореляції між середньодушовим доходом сім’ї та бажаною кількістю дітей становить 0,4. Це означає, що варіація результативної ознаки пояснюється варіацією факторної, у % на: 1) 40; 2) 60; 3) 16 ; 4) 84.

6.32. Лінійний коефіцієнт кореляції між рівнем механізації робіт та продуктивністю праці дорівнює 0,6. Це означає, що варіація продуктивності праці пояснюється варіацією рівня механізації робіт, у % на: 1) 60; 2) 40; 3) 36; 4) 64.

6.33. Зв’язок між рівнем прибутковості активів та часткою високоліквідних активів оцінено за допомогою коефіцієнта детермінації, який становить 0,54. Це означає, що варіація частки високоліквідних активів пов’язана з варіацією прибутковості активів, у % на:

1) 54; 2) 46; або варіація прибутковості активів пов’язана з варіацією частки високоліквідних активів, у % на: 3) 54; 4) 46.

6.34. Про вік і середній виробіток робітників підприємства відомі такі дані:

Номер групи робітників

1

2

3

4

5

6

7

8

Вік робітників, років

20

25

30

35

40

45

50

55

Середньоденний dиробіток, гр. од.

18

22

25

31

34

38

46

52

Рівняння регресії, яке визначає залежність середньоденного виробітку від віку робітників має вигляд: а) Y=-2,45+0,991x, а значення

лінійного коефіцієнта кореляції дорівнює: в) 0,991; г) 0,952.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.35. Фондовіддача та продуктивність праці торговельних підприємств району характеризувалися в 2006 р. такими даними:

Номер торговельного підприємства

1

2

3

4

5

6

7

Фондовіддача, грн.

12

17

18Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика