тести МФ Тема 3


Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади

План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення задач і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами АРК, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, це:

Бюджет

Місцеві фінанси

Регіональні фінанси

Кількість етапів розвитку місцевих бюджетів України складає

Чотири

П’ять

Три

Законодавча регламентація бюджетних відносин, системи оподаткування, бюджетного регулювання, формування зацікавленості місцевої влади в збільшенні доходів державного і місцевих бюджетів, ухвалення Бюджетного кодексу України відбулися у

1960 році

1990 році

1991 році

Місцеві бюджети можна розглянути у такому аспекті

Як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування

Як систему фінансових відносин, що складаються між місцевими та державним бюджетами, а також всередині сукупності місцевих бюджетів

Обидва варіанти вірні

Функції місцевого бюджету

Контрольна, розподільна

Контрольна, фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування

Розподільна, контрольна, фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування

При формуванні місцевих бюджетів демократичних держав передбачається використання двох основних принципів

Бюджетної еквівалентності та національної солідарності

Конституційності та законності

Децентралізації та єдинства

Склад місцевих бюджетів визначається

Бюджетним кодексом України

Конституцією України

Законом України «Про державний бюджет на відповідний рік»

Кількість рівнів місцевих бюджетів складає

Три

Чотири

Два

До другого рівня місцевих бюджетів відносять

Обласні бюджети, бюджети міст республіканського підпорядкування, районні бюджети

Районні бюджети, бюджети міст обласного підпорядкування з районним поділом, бюджети міст обласного підпорядкування без районного поділу

Районні бюджети, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищ

Суспільна роль місцевих бюджетів проявляється в

Державних та місцевих фінансах

Економічній системі держави

Обидва варіанти вірні

Процес програмно-цільового планування включає

Три етапи

Чотири етапи

Два етапи

Визначення довго – та середньострокових цілей, відбір першочергових програм, прийняття програмних документів органів влади, це

Стратегічне планування

Формування програм

Складання бюджету

Мета, завдання, напрями діяльності та результативні показники

Елементи бюджетного планування

Елементи бюджетних програм

Складові бюджету

Результативні показники бюджетної програми поділяються на такі групи

Показники затрат, показники продукту, показники ефективності

Показники якості, показники ефективності

Показники затрат, показники продукту, показники ефективності, показники якості

Показники, які визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми

Показники затрат

показники продукту

показники ефективності


See also:
Яндекс.Метрика