ТЕСТИ МАРКЕТ.МЕН.ТУР І РЕКР.ПОСЛУГ


Тести 1:

Тест 1.1 Маркетинговий менеджмент – це:

функціональна частина загальної системи управління підприємства;

процес управління функціональними напрямами маркетингової діяльності;

процес управління всіма сферами діяльності підприємства, підпорядкований вимогам, особливостям і тенденціям ринку;

всі відповіді правильні.

Тест 1.2 До етапів технології маркетингового менеджменту не відносять:

вибір цільових ринків;

розроблення маркетингової стратегії;

контролювання маркетингової діяльності;

правильна відповідь відсутня.

Тест 1.3 Сучасні проблеми маркетингового менеджменту включають:

освоєння нових сегментів ринку;

покращання виразності брендів;

пристосування до вимог державного регулювання;

правильна відповідь відсутня.

Тест 1.4 Диференціація послуг викликає:

маркетинг tet-a-tet;

високі стандарти;

збільшення нематеріальних факторів;

нові інформаційні системи.

Тести 2:

Макросередовище не включає:

політику;

економіку;

НТП;

контактні аудиторії.

Мезооточення включає:

політику;

економіку;

НТП;

контактні аудиторії.

Аналіз PEST не включає оцінювання таких факторів:

політичні;

економічні;

технологічні;

природні.

Аналізування конкурентного статусу організації здійснюється за таким методом:

PEST;

PIMS;

LOTS;

SNW.

Потенціал ринку визначається за допомогою:

методу дослідної панелі;

методу факторного аналізу;

методу різниць;

методу фокус-групи.

Нормативний метод визначення місткості ринку базується на:

укладених договорах зі споживачами;

ланцюгових відношеннях;

інтенсивності споживання товару;

нормах споживання.

Частка ринку підприємства – це:

рівень попиту на товар підприємства на конкретному часовому інтервалі;

рівень попиту на товар підприємства на конкретному проміжку часу;

всі відповіді вірні;

правильна відповідь відсутня.

До нециклічних постійно діючих факторів кон’юнктури ринку відносяться:

сезонність;

стихійні лиха;

рівень монополізації;

політичні та соціальні конфлікти.

До часових нециклічних факторів кон’юнктури ринку не відносяться:

сезонність;

стихійні лиха;

рівень монополізації;

г) політичні та соціальні конфлікти.

Висока кон’юнктура ринку конкретного товару характеризується:

перевищенням попиту над пропозицією;

перевищенням пропозиції над попитом;

рівновагою між попитом і пропозицією;

правильна відповідь відсутня.

Низька кон’юнктура ринку конкретного товару характеризується:

перевищенням попиту над пропозицією;

перевищенням пропозиції над попитом;

рівновагою між попитом і пропозицією;

правильна відповідь відсутня.

Висока кон’юнктура ринку конкретного товару характерна для ситуації:

ринку продавця;

ринку покупця;

всі відповіді вірні;

правильна відповідь відсутня.

Низька кон’юнктура ринку конкретного товару характерна для ситуації:

ринку продавця;

ринку покупця;

всі відповіді вірні;

правильна відповідь відсутня.

До прийомів «чартризму» не відносяться:

відображення амплітуди цін на момент закриття біржі;

позиційно-діаграмне відображення біржових котувань;

правильна відповідь відсутня;

всі відповіді вірні.

До прийомів «чартризму» відносять:

відображення амплітуди цін на момент закриття біржі;

позиційно-діаграмне відображення біржових котувань;

правильна відповідь відсутня;

всі відповіді вірні.

SLEPT – аналіз включає оцінювання таких факторів:

соціальні;

культурні;

правові;

всі відповіді правильні.

Стратегія розвитку товару передбачає:

вихід на наявний ринок з наявним товаром;?????

вихід на новий ринок з новим товаром;

вихід на новий ринок з наявним товаром;

вихід на наявний ринок з новим товаром.

Стратегія розвитку ринку передбачає:

вихід на наявний ринок з наявним товаром;

вихід на новий ринок з новим товаром;

вихід на новий ринок з наявним товаром;

вихід на наявний ринок з новим товаром.

Стратегія диверсифікації передбачає:

вихід на наявний ринок з наявним товаром;

вихід на новий ринок з новим товаром;

вихід на новий ринок з наявним товаром;

вихід на наявний ринок з новим товаром.

Тести:

Ясність планування маркетингу вимагає:

всі планові завдання та заходи визначені максимально конкретно і поділені на функціональні блоки та етапи;

надання планам і процесу планування здатності бути адекватно коригованими;

максимізації числа кількісних характеристик і параметрів плану та адресний розподіл завдань;

визначені цілі та розроблені заходи мають бути зрозумілими усім виконавцям.

Гнучкість планування маркетингу вимагає:

всі планові завдання та заходи визначені максимально конкретно і поділені на функціональні блоки та етапи;

надання планам і процесу планування здатності бути адекватно коригованими;

максимізації числа кількісних характеристик і параметрів плану та адресний розподіл завдань;

визначені цілі та розроблені заходи мають бути зрозумілими усім виконавцям.

Точність планування маркетингу вимагає:

всі планові завдання та заходи визначені максимально конкретно і поділені на функціональні блоки та етапи;

надання планам і процесу планування здатності бути адекватно коригованими;

максимізації числа кількісних характеристик і параметрів плану та адресний розподіл завдань;

визначені цілі та розроблені заходи мають бути зрозумілими усім виконавцям.

Принцип деталізації у маркетинговому плануванні вимагає:

всі планові завдання та заходи визначені максимально конкретно і поділені на функціональні блоки та етапи;

надання планам і процесу планування здатності бути адекватно коригованими;

максимізації числа кількісних характеристик і параметрів плану та адресний розподіл завдань;

визначені цілі та розроблені заходи мають бути зрозумілими усім виконавцям.

Методологічні принципи маркетингового планування включають:

точність;

формальність;

повноту;

правильна відповідь відсутня.

Організаційні принципи маркетингового планування включають:

точність;

формальність;

повноту;

правильна відповідь відсутня.

Процедурні принципи маркетингового планування включають:

точність;

формальність;

повноту;

правильна відповідь відсутня.

4.1 Відповідність оргструктури відділу маркетингу до цілей, стратегії й завдань маркетингу відповідає такому принципу його організування:

пропорційність;

паралельність;

чіткість і оптимальність;

орієнтація на певну концепцію.

4.2 Рівні можливості продуктивності праці структурних підрозділів забезпечує виконання принципу організування маркетингу:

пропорційність;

паралельність;

чіткість і оптимальність;

орієнтація на певну концепцію.

4.3 Перекриття виконання окремих функцій у часі забезпечує виконання принципу організування маркетингу:

пропорційність;

паралельність;

чіткість і оптимальність;

орієнтація на певну концепцію.

4.4 За умови орієнтації підприємства на широкий товарний асортимент доцільним є такий тип оргструктури управління маркетингом:

функціональна;

продуктова;

ринкова;

регіональна.

4.5 За умови обслуговування підприємством сегментів з різними вимогами доцільним є такий тип оргструктури управління маркетингом:

функціональна;

продуктова;

ринкова;

регіональна.

4.6 Відділ маркетингу підприємства, діяльність якого базується на розподілі праці за територіями, побудований за таким типом оргструктури управління:

функціональна;

продуктова;

ринкова;

регіональна.

4.7 Командна оргструктура управління маркетингу поділяється на такі види:

горизонтальна;

пересічна;

прямокутна;

функціональна.

4.8 Командна оргструктура управління маркетингу поділяється на такі види:

трикутникова;

пересічна;

прямокутна;

функціональна.

4.9 На існуванні двох ролей, а саме інтеграторів і спеціалістів формується така оргструктура управління маркетингу:

командна;

матрична;

функціональна;

правильна відповідь відсутня.

4.10Наявність бренд-менеджерів характерна для оргструктури управління маркетингом:Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика