тести кадастр землі і нер. 2 змістов. мод.


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Інститут агротехнологій та природокористування

Кафедра землеустрою та кадастру

Тестові завдання

З дисципліни: Кадастр землі та нерухомості

для 2-го змістового модуля 4-й курс

Кам’янець-Подільський, 2013 р.

Кадастр землі та нерухомості

Змістовий модуль № 2

Варіант №1

1.

Грошова оцінка поділяється на:

нормативну грошову.

експертну грошову.

економічну грошову.

всі відповіді вірні.

2.

Що є об’єктом бонітування:

агровиробнича група ґрунтів.

сільськогосподарські землі.

грунт.

3.

Вказати правильну формулу для визначення чистого доходу:

Чд = З-ВП.

Чд = ВП-З.

Чд = ВП/З.

4.

Вказати правильну формулу для визначення строку окупності затрат:

Т = Кд/Чдд.

Т = Кд * Чдд.

Т = Чдд/Кд.

5.

За якою шкалою проводять бонітування ґрунтів:

10-ти бальною.

100 бальною.

100 % шкалою.

6.

Який показник оцінки земель характеризує їх ефективність використання?

Окупність затрат.

Трансформація угідь.

Кадастрова площа.

7.

Які дані оцінки земель застосовуються при приватизації земель.

Бонітування ґрунтів.

Інвентаризації земель.

Рекультивації земель.

8.

За якою формулою визначається розрахункова урожайність на підставі даних оцінки земель?

Ур = В*С/Н.

Ур = Бк*У/Б.

Ур = N*К/У.

9.

Плата за землю справляються залежно від її:

Грошової оцінки.

Меліоративного стану.

Наявної дорожньої мережі.

10.

Якісна характеристика ґрунтів складається з:

Бонітету грунтів.

Наявної дорожньої мережі.

Віддаленості до господарства.

11.

Встановлений законодавством порядок умови мережі використання земель для конкретних цілей відповідно до категорії земель це:

Цільове призначення земель.

Землі рекреаційного призначення.

Дорожня мережа.

12.

З врахуванням яких даних здійснюється приватизація землі.

З врахуванням виду меліорації земель.

З врахуванням оцінки землі.

З врахуванням робочої сили.

13.

Що покладено в основу розміру орендної плати за використання земель.

Розмір фізичної площі.

Грошової оцінки земель.

Кадастрове зонування.

14.

Об’єктивну оцінку результатів господарської діяльності можна провести за даними:

Економічних показників.

Інвентаризації земель.

Трансформації земель.

15.

Який з показників оцінки земель вважається найбільш інтегральним узагальнюючим показником оцінки земель, що відображає відмінність у виході продукції на різноякісних землях.

Вартість валової продукції.

Диференціальний дохід.

Окупність затрат.

16.

Вартість валової продукції визначається з урахуванням:

Площі посіву, врожайності і кадастрової оцінки.

Площі посіву, балу бонітету, вартості валової продукції.

17.

На якому рівні в ДЗК крім міст містяться відомості про всі об’єкти обліку на території місцевої ради, кадастровий реєстр фізичних і юридичних осіб і комунальної власності ведеться у межах районів і міст.

Місцевому.

Регіональному.

Національному.

18.

На якому рівні державного земельного кадастру містяться дані про межі адміністративно-територіальних утворень (сільські ради), кількісні, якісні, оціночні характеристики, правовий режим земель адміністративних утворень, для реалізації управління земельними ресурсами, кадастрові і територіальні зони.

Місцевому.

Регіональному.

Національному.

19.

Яка документація ДЗК складається із єдиного державного реєстру земель, кадастрових справ, кадастрових планів (карт), об’єктів обліку.

Похідна.

Основна.

Допоміжна.

20.

Яка документація ДЗК складається з книги обліку документів, книги обліку виданих відомостей каталогу координат, пунктів межової мережі.

Похідна.

Основна.

Допоміжна.

21.

Основними показниками, які характеризують стан використання земель є:

Якість земель, матеріально-грошові затрати.

Урожайність, ВВП, чистий дохід.

Окупність затрат, якість земель, рентабельність.

22.

Які види рент вам відомі?

Абсолютна, диференціальна, монопольна.

Відносна, монопольна, загальна.

Диференціальна, абсолютна, монополізована та загальна.

23.

У яких формах справляється плата за землю?

Земельний податок, орендна плата.

Рента.

Абсолютний податок, абсолютна рента.

Платіж у банківських установах.

Плата в органах місцевого самоврядування.

24.

Що таке земельний податок?

Це обов’язків платіж, що стягується з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками.

Це платіж який сплачується за період 5-10 років.

Плата за послуги, які держава надає фізичним та юридичним особам.

25.

Хто є платником за користування землею?

Власник земельної ділянки і землекористувач.

Органи місцевого самоврядування.

Орендар.

Фізичні особи.

Юридичні особи.

26.

Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються:

Законом України «Про оренду землі».

Законом України «Про плату за землю».

Законом України «Про органи місцевого самоврядування».

Законом України «Про оренду паїв».

Законом України «Про оренду земельних володінь».

27.

Що є підставою для нарахування земельного податку?

Дані державного земельного кадастру.

Дані експертних оцінок.

Дані органів місцевого самоврядування.

Дані землеустрою.

Дані шкал бонітування.

28.

Чим встановлюється ставки земельного податку загалом?

Законом України «Про оренду землі».

Законом України «Про плату за землю».

Законом України «Про органи місцевого самоврядування».

Законом України «Про оренду паїв».

Законом України «Про оренду земельних володінь».

29.

Чим встановлюються ставки земельного податку окремо для кожної категорії земель?

Земельним Кодексом України.

Водним кодексом України.

Законом України «Про оренду землі».

Законом України «Про плату за землю».

Законом України «Про органи місцевого самоврядування».

30.

З якою метою застосовується грошова оцінка землі?

З метою економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод.

З метою економічного регулювання угод між землевласником та землекористувачем.

З метою економічного регулювання відносин у земельному кадастрі.

31.

Багаторівнева інформаційна система, яка містить відомості і документи про правовий, природний та господарський стан земельного фонду називається…

Інформаційний кадастр.

Водний кадастр.

Земельний кадастр.

Кадастр природних ресурсів.

Кадастр населених пунктів.

32.

Державний земельний кадастр створюється для забезпечення органів влади, фізичних і юридичних осіб відомостями про стан земель з метою:

Реформування системи земельного кадастру.

Здійснення земельної реформи.

Раціонального використання земельного фонду.

Вирішення політичних, соціальних та економічних питань.Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика