Тести епізоотологія


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ЕПІЗООТОЛОГІЯ З МІКРОБІОЛОГІЄЮ”

Укладачі:

Кондратюк О.В., Мельник Т.В., викладачі Компаніївського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ.

1. Вкажіть найчисленнішу групу мікроорганізмів:

-віруси

-пріони

+бактерії

-хламідії

Л-5, с. 4

2. Локомоторним органом бактерій є:

+джгутики, війки

-капсула

-спора

-ядро

Л-5, с. 17

3. Що таке пастеризація?

-багаторазове прогрівання при температурі 45–50 °С

-багаторазове прогрівання при температурі 56–60 °С

+одноразове прогрівання при температурі 63–70 °С

-багаторазове прогрівання при температурі 70–75 °С

Л-5, с. 33

4. До групи дезінфікуючих препаратів відносять:

-бісептол, пініцілін

-фармазин, агресин

+формальдегід, їдкий натр

-камфорне масло

Л-6, с. 91–95

5. Які біологічні фактори впливають на ріст і розвиток мікроорганізмів і мають бактерицидну і бактеріостатичну дію?

-мікроорганізми

+антибіотики

-бактеріофаги

-вакцини

Л-5, с. 39.

6. До групи кулястих мікроорганізмів належать:

-вібріони, спірили

-спірохети

+диплококи, сарцини, тетракоки

-бацили, клостридії

Л-1, с. 10

7. Як називаються кулясті мікроорганізми, які розміщуються на площині у вигляді грон винограду?

-диплококи

-стрептококи

+стафілококи

-сарцини

Л-1, с. 10

8. Як називаються паличкоподібні мікроорганізми, які не утворюють спор?

+бактерії

-бацили

-клостридії

-вібріони

Л-1, с.10

9. Як називаються мікроорганізми, які займають проміжне становище між бактеріями та грибами?

-фікоміцети

-аскоміцети

-дейтроміцети

+актиноміцети

Л-5, с. 17

10. Як називається форма пристосування мікроорганізмів до несприятливих умов зовнішнього середовища?

-дисоціація

-трансформація

+адаптація

-трансдукція

Л-4, с. 78

11. Як називаються мікроорганізми, які займають проміжне становище між бактеріями і вірусами?

-мікоплазми, рикетсії

+рикетсії, хламідії

-актиноміцети, хламідії

-дріжджі, мікоплазми

Л-5, с.19

12. Які мікроорганізми в своєму складі містять лише одну нуклеїнову кислоту (РНК або ДНК)?

-бактерії

+віруси

-хламідії

-мікоплазми

Л-1, с.13

13. Як називаються мікроорганізми, які для живлення самі переробляють вуглець з неорганічних речовин?

+автотрофи

-гетеротрофи

-фототрофи

-хемотрофи

Л-5, с. 31

14. Як називаються інфекція яка виникає внаслідок повторного зараження тим же мікроорганізмом?

-реінфекція

+суперінфекція

-ендогенна

-експериментальна

Л-5, с. 72

15. Представники якої із вказаних груп мікроорганізмів розмножуються як в присутності, так і відсутності кисню?

+ факультативні аероби

-мікроаерофіли

-аероби

-анаероби

Л-1, с. 16

16. Які мікроорганізми живуть без доступу кисню, а в його присутності гинуть?

-облігатні аероби

+облігатні анаероби

-факультативні анаероби

-мікроаерофіли

Л-1, с. 16

17. На які групи поділяються мікроорганізми за пристосованістю до певних температур?

-оптимальні

-мінімально теплопровідні

+мезофільні, психрофільні, термофільні

-максимально-теплопровідні

Л-5, с.34

18. Які мікроорганізми не ростуть на штучних поживних середовищах?

-бактерії

-патогенні гриби

+віруси

-дріжджі

Л-1, с.13

19. Віремія, вірусемія, це -:

-наявність бактерій в крові

+наявність вірусів в крові

-наявність хламідій в крові

— наявність пріонів в крові

Л-5, с. 28

20. Яка група хімічних речовин викликає коагуляцію білків мікробної клітини?

-поверхнево активні речовини

-окисники

-луги

+солі важких металів

Л-4, с. 73

21. Вкажіть живильні середовища, які використовуються для культивування бактерій?

+МПА, кров’яна сироватка

-курячі ембріони

-культури клітин

-тест-об’єкти

Л-5, с. 40

22. Як називаються мікроорганізми які можуть галузиться, утворювати нитки, легко розпадатися на палички або коки?

-вібріони

+мікобактерії

-сарцини

-клостридії

Л-5, с. 40

23. Детергенти – це:

-нове покоління протимікробних препаратів

+сполуки, які знижують поверхневий натяг рідини

-препарати противірусної дії

-протипаразитарні препарати

Л-3, с. 539

24. Стерилізація – це:

-ступінь резистентності мікроорганізмів до дії фізичних та хімічних факторів

+повне знищення мікроорганізмів при високій температурі або хімічними речовинами

-багаторазове прогрівання при температурі 65-98 0С

-одноразове прогрівання при температурі 56-60 0С

Л-1, с. 30

25. Як називається процес розщеплення органічних сполук за допомогою ферментів?

-азотфіксація

+бродіння

-аерація

-нітрифікація

Л-4, с. 75

26. ДУК-це:

-дератизаційна установка Комарова

+дезінфекційна установка Комарова

-дезінсекційна установка Комарова

-дизельна установка Комарова

Л-3, с. 539

27. Як називається речовина яка неспецифічно посилює імунну відповідь на антиген?

-імуноглобулін

-інтерферон

-біостимулятор

+ад’ювант

Л-5, с. 53

28. Як називається стан надзвичайної чутливості організму до повторного парентерального введення гомологічного антигену?

+анафілаксія

-алергія

-анабіоз

-біоценоз

Л-5, с. 55

29. Вкажіть тест-обєкти на яких культивують віруси?

-МПА

-МПБ

+курячі ембріони, культури клітин

-кров’яна сироватка

Л-1, с. 13

30. Зазначте відомі вам форми взаємовідносин мікро та макроорганізмів?

+мутуалізм, коменсалізм, паразитизм

-споріднені

-патогенні

-імуногенні

Л-3, с. 38

31. Порівняно з незаразними хворобами інфекційні мають ряд притаманних лише їм особливостей, вкажіть їх?

+специфічність, контагіозність, стадійність, імунітет

-масовість ураження

-порівняно швидка загибель

-активність

Л-5, с. 75

32. Як називається стан зараженості макроорганізму?

+інфекція

-адаптація

-гомеостазСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика