Тести до теми№ 1,3


Тести до теми: «Сутність та функції фінансів»

Економічні відносини, існування яких пов’язане з розподілом і перерозподілом ВВП:

а)податок;

б) бюджет;

в) фінанси;

г) гроші.

2. Центалізовані фінанси — це:

а) відносини , пов’язані з використанням і формуванням фондів грошових коштів держави ;

б)відносини, пов’язані з координацією діяльності фондів грошових ресурсів;

в) відносини, що забезпечують кругообіг грошових фондів підприємств;

г) відносини, що забезпечують кругообіг грошових фондів держави.

3.Основні функції грошей :

а)засіб платежу, нагромадження, скарбу, кредиту;

б) засіб платежу, нагромадження, скарбу, обміну і обігу;

в) засіб платежу, нагромадження, світові гроші,засіб обміну і обігу;

г) засіб платежу, нагромадження, скарбу, загального еквівалента, обміну.

4. Первинними доходами на стадії розподілу і перерозподілу ВВП є:

а) зарплата, прибуток, прибуток державного сектора, непрямі податки;

б) рента, відсоток, прибуток.

в) відсоток, кредит, обсяг виробництва;

г) прибуток і обсяг виробництва.

5.За рівнем централізації фонди поділяються на:

а)відомчі і корпоративні;

б) відомчі , корпоративні і соціально-культурні;

в)державні, міжнародні і регіональні;

г)загальнодержавні, регіональні, відомчі, корпоративні.

6. Фінансове забезпечення відтворювального процесу:

а) покриття затрат за рахунок фінансових ресурсів акумульованих суб’єктами господарювання і державою;

б)здійснення державних асигнувань державою;

в) державний кредит депресивним підприємствам;

г) сукупність заходів фінансового типу , що забезпечують діяльність підприємств.

7.Самофінансування передбачає:

а) відшкодування видатків суб’єктів господарювання з основної діяльності та її розвитку за рахунок коштів залучених ззовні коштів;

б) фінансування здійснюване підприємством для забезпечення основної діяльності за рахунок кредитних коштів;

в) фінансування здійснюване державою задля стимулювання розвитку депресивних підприємств;

г) відшкодування видатків суб’єктів господарювання з основної діяльності та її розвитку за рахунок власних джерел.

8. Фонди, що включають державні бюджети і фонди цільового призначення :

а) загальнодержавні;

б)відомчі;

в)корпоративні;

г) бюджетні.

9. Соціально-культурні заходи – це:

а) стимулювання розвитку депресивних галузей;

б) складання програм економічного розвитку країни;

в) управління, оборона, виплата пенсій;

г) створення законодавчої бази.

10. Деценталізовані фінанси — це:

а) відносини , пов’язані з використанням і формуванням фондів грошових коштів держави ;

б)відносини, пов’язані з координацією діяльності фондів грошових ресурсів;

в) відносини, що забезпечують кругообіг грошових фондів підприємств;

г) відносини, що забезпечують кругообіг грошових фондів держави.

Ключ до тесту:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

в

а

в

а

г

а

г

а

в

в

Тест до теми: «Податкова система»

Податки за формою оподаткування поділяються на:

а) прямі і децентралізовані;

б) прямі і непрямі;

в) децентралізовані і фіскальні;

г) економічні і фіскальні.

2.Дохід або майно з якого нараховується податок:

а)суб’єкт;

б)об’єкт;

в) джерело;

г) податкова ставка.

3.Прямі податки поділяються на:

а) реальні і особисті;

б)акцизи і митні збори;

в)реальні і нереальні;

г) акцизи і фіскальні монопольні податки.

4. Податок на нерухоме і рухоме майно , відмінне від земельної ділянки — це:

а)місцевий податок;

б)державний податок;

в) регіональний податок;

г) загальний податок.

5.Податок на товари споживання, а також транспортні, культурні та інші послуги , що мають широке розповсюдження:

а)акциз;

б)реальні;

в)особисті;

г)фіскальні.

6. Сукупність податкових зборів, інші податкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку-це:

а)податкова система;

б)фінансова система;

в) бюджетна система;

г) законодавча база.

7. Функції податків:

а) регіональні і державні;

б) фіскальні і соціальні;

в) соціальні і економічні;

г) фіскальна і економічна.

8.Функція податків, що полягає у формуванні грошових доходів держави:

а) економічна;

б)соціальна;

в)фіскальна;

г)політична.

9.Функція податків, що полягає у впливі через податок на суспільне відтворення:

а) економічна;

б)соціальна;

в)фіскальна;

г)політична.

10.Податок, що встановлюється на дохід або власність платника:

а)прямий;

б) непрямий;

в)прогресивний;

г) фіксований.

Ключі до тесту:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б

б

а

а

а

а

г

г

а

а


See also:
Яндекс.Метрика