Тести до теми №1 ЮР Психол


Тести до теми №1 З предмету Юридична психологія

1.»Психологія « походить від :

А) грецького

Б) латинського

В) римського

Г) англійського

2.Психологя – це …?

А) наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності людини

Б) наука про відносини природи з людиною , і їх вазаєморозвитку

В) наука про закономірності розвитку людини і функціонуваня її найважливіших систем

3. Що таке «Юридична психологія» ?

А) самостійна галузь психології, яка займається вивченням психологічних закономірностей і закономірностей розвитку особистості в сфері дії права.

Б) самостійна галузь психології яка вивчає психологічні закономірності розвитку особистості в правовій державі

В) самостійна галузь психології яка вивчає закономірності розвитку

особистості нашому суспільстві

4. Що я предметом Юридичної психології ?

А) різні явища психіки, індивідуально-психологічні особливості особистості учасників правовідносин, залучених до сфери правозастосовчої діяльності, соціально-психологічні закономірності цієї діяльності, що впливає на психіку і поведінку беруть участь у ній людей.

Б) розвиток психіки як особливість розвитку людини , становлення людини в соціумі , її подальший розвиток

В) різні явища психіки , індивідуально психологічні особливості учасників правовідносин , залучених до сфери кримінальної діяльності, соціально – психологічні закономірності цієї діяльності , що впливає на психіку і поведінку .

5.Обєктом Юридичної психології є?

А) особистість і соціальні групи, які є носіями правових відносин,

Б) Особливості соціуму , шо є носієм правових відносин ,

В) особливість суспільства що є рушійним фактором для розвитку всього суспільства

6. Предметом Юридичної психології є ?

А) психологічні механізми, що зумовлюють різні форми правопорушень та поведінку законослухняних громадян, працівників юридичної праці.

Б) різновиди поведінкових механізмів людини в різних ситуаціях

В) Психологічні механізми , що викликають різні форми правопорушень , і описують роботу працівникі юриспруденції

7. Завдання Юридичної психології ?

А) забезпечення правової грамотності і компетентності, корекційно-реабілітаційної роботи серед громадян.

Б) забезпечення правової допомоги , і реабілітаційної роботи громадян

В) забезпечення правової допоги громадян , забезпечення їх правової грамотності

8. Методи Юридичної психології ?

А) методи бесіди та опитування, методи узагальнення та аналізу матеріалів справи і незалежних характеристик, структурного і структурно-генетичного аналізу, біографічний метод, психодіагностичні методи, методи спостереження і експерименту, вивчення результатів діяльності особистості, метод вивчення окремого випадку.

Б) методи бесіди та опитування, методи узагальнення та аналізу матеріалів справи і незалежних характеристик, структурного і структурно-генетичного аналізу, метод дедукції , метод цивільного дослідження

В) біографічний метод, психодіагностичні методи, методи спостереження і експерименту, вивчення результатів діяльності особистості, метод вивчення окремого випадку, структурного і структурно-генетичного аналізу, метод дедукції , метод цивільного дослідження.

9. Психодіагностика це ?

А) галузь психологічної науки, що розробляє методи виявлення і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Б) галузь психології що визначає особливості розвитку людини в соціумі

В) метод вивчення окремого випадку, структурного і структурно-генетичного аналізу,

10. На скільки груп всі психологічні методи можуть бути розділені:

А) 2

Б) 3

В) 4


See also:
Яндекс.Метрика