тести до іспиту охор праці 2013рік


Тести до іспиту з охорони праці.

1.Система правових соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження життя,здоров’я та працездатності людини в процесі її трудової діяльності називається:

А.Праця

Б.Умови праці

В.*Охорона праці

Г.Санітарні правила

Д.Санітарна експертиза

2. Цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої вона впливає на природу і використовує її з метою виробництва матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб,називається:

А.Умови праці

Б.Охорона праці

В.Санітарні правила

Г.*Праця

Д.Санітарна експертиза

3. Вивчення лікарем-гігієністом нового документа(проекту,технологічного регламенту) з метою визначення його відповідності санітарному законодавству,називається:

А.Праця

Б.*Санітарна експертиза

В.Санітарні правила

Г.Умови праці

Д.Охорона праці

4. Сукупність параметрів, що характеризують виробниче середовище, в якому відбувається процес праці і виробниче устаткування, за допомогою яких здійснюється цей процес, називається:

А.Праця

Б.*Умови праці

В.Охорона праці

Г.Санітарні правила

Д.Санітарна експертиза

5. Офіційні документи, якими встановлюються гранично допустимі значення параметрів факторів навколишнього середовища з метою попередження їх шкідливого впливу на здоров’я людини називається:

А.Праця

Б.Умови праці

В.Охорона праці

Г.*Санітарні правила

Д.Санітарна експертиза

6. Явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей називається:

А. Вражаючий фактор

Б. Небезпечний фактор

В. Технічна безпека

Г. Небезпечні обставини

Д.*Небезпека

7. Як називають такі чинники виробництва, які призводять до травм, опіків, обморожень інших пошкоджень організму або окремих його органів і навіть до раптової смерті:

А.Вражаючий фактор

Б.*Небезпечний фактор

В.Небезпека

Г.Технічна безпека

Д.Небезпечні обставини

8. Яка система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих факторів, називається:

А.Вражаючий фактор

Б.Небезпечний фактор

В.Небезпека

Г.*Технічна безпека

Д.Небезпечні обставини

9. Як розуміють такі чинники виробничої системи, які за певних умов завдають шкоди працюючому, призводять до матеріальних збитків, називається:

А.*Вражаючий фактор

Б.Небезпечний фактор

В.Небезпека

Г.Технічна безпека

Д.Небезпечні обставини

10. Обставини, які розкривають дії, стан чи ознаки небезпечного фактора і умови, за яких він діяв на людину,називається:

А.Вражаючий фактор

Б.Небезпечний фактор

В.Небезпека

Г.Технічна безпека

Д.*Небезпечні обставини

11. Хто із нижче перерахованих вчених вивчав «Небезпеку пов’язану з гірничою справою»:

А. Арістотель (384-322 рр до н.е.)

Б. Агрікола (1494-1555 рр)

В. Гіппоерат (460-377 рр до н.е.)

Г. *Парацельс (1493-1541 рр)

Д. Ромаціні (1633-1741 рр)

12. Хто із нижче перерахованих вчених «Заклав основи професійної гігієни»:

А. Арістотель (384-322 рр до н.е.)

Б. Гіппократ(460-377 рр до н.е.)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. Парацельс(1493-1541 рр)

Д. *Ромаціні(1633-1741 рр)

13. Хто із нижче перерахованих вчених написав книгу «Про хвороби ремісників»:

А. *Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Агрікола(1494-1555 рр)

В. Парацельс(1493-1541 рр)

Г. Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Кирпічев В.Л(1845-1913 рр)

14. Хто із нижче перерахованих вчених «Вперше вивчив і описав випадок виділення і вибуху гірничого газу»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. *Агрікола(1494-1555 рр)

В. Парацельс(1493-1541 рр)

Г. Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Кирічов В.Л(1845-1913 рр)

15. Хто із нижче перерахованих вчених вперше «Вивчив і описав умови праці гірників»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Агрікола(1494-1555 рр)

В. Парацельс(1493-1541 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

16. Хто із нижче перерахованих вчених «Розглядав різні питання гігієни праці у гірників»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Парацельс(1493-1541 рр)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

17. Хто із нижче перерахованих вчених «Розглядав і описав безпеку праці гірників»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Парацельс(1493-1541 рр)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

18. Хто із нижче перерахованих вчених «Обґрунтував режим і принципи вентиляції шахт»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Парацельс(1493-1541 рр)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

19. Хто із нижче перерахованих вчених «Розробив пристрої кріплень гірничих виробок, видалення води із шахт»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Парацельс(1493-1541 рр)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

20. Хто із нижче перерахованих вчених видав книгу «Хвороби робітників із зазначенням попереджувальних заходів»:

А. Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Б. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

В. *Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Г. Скочинський А.А(1874-1960 рр)

Д. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

21. Хто із нижче перерахованих вчених «Вивчав проблеми безпеки промислового обладнання»:

А. Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Б. *Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

В. Скочинський А.А(1874-1960 рр)

Г. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Д. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

22. Хто із нижче перерахованих вчених «Зробив значний внесок у розвиток техніки безпеки на вугільних шахтах»:

А. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

Б. *Скочинський А.А(1874-1960 рр)

В. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Г. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

Д. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

23. Хто із нижче перерахованих вчених «Сконструював прилад для контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі»:

А. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

Б. *Скочинський А.А(1874-1960 рр)

В. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Г. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

Д. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

24. Хто із нижче перерахованих вчених написав класичний твір «Професійна гігієна або гігієна фізичної та розумової праці»:

А. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

Б. Скочинський А.А(1874-1960 рр)

В. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Г. *Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

Д. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

25. Хто із нижче перерахованих вчених в праці «Нариси рухів людини під час роботи» обґрунтував необхідність 8-ми годинного робочого часу:

А. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Б. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

В. Скочинський А.А(1874-1960 рр)

Г. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

Д. *Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

26. Хто із нижче перерахованих вчених «Вивчав витрати енергії в процесі роботи і дію на організм промислових отрут»:

А. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

Б. *Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

В. Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

Г. Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Д. Зелінський М.Д(1861-1953 рр)

27. Хто із нижче перерахованих вчених «Вивчив витрати енергії на скорочення м’язів»:

А. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

Б. Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

В. *Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

Г. Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Д. Зелінський М.Д(1861-1953 рр)

28. Хто із нижче перерахованих вчених «Вивчав виробничий травматизм та заходи з профілактики професійних захворювань»:

А. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

Б. Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

В. Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

Г. *Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Д. Зелінський М.Д(1861-1953 рр)

29. Хто із нижче перерахованих вчених «Створив перший в світі протигаз»:

А. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

Б. Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

В. Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

Г. Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Д. *Зелінський М.Д(1861-1953 рр)

30. Хто із нижче перерахованих вчених «Відкрив люмінесцентне освітлення»:

А. Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

Б. Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

В. Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Г. *Вавілов С.І(1891-1951 рр)

Д. Зелінський М.Д(1861-1953 рр)

31. Предметом охорони праці є:

А. Аналіз та прогнозування нещасних випадків, профзахворювань й аварій;

Б. Обґрунтування витрат на заходи щодо охорони праці;

В. Системний підхід до вивчення організації праці з точки зору її безпеки;

Г. *Знання умов праці;

Д. Фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника;

32. Що є об’єктом дослідження охорони праці:

А. Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, соціально-гігієнічних та лікувально-профілактичних засобів та заходів;

Б. *Виробнича система, яка включає людину-машину-середовище в якому здійснюється виробничий процес;

В. Фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника;

Г. Фактор,дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров’я;

Д. Сукупність факторів середовища праці трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини;

33. Методологічною основою охорони праці є:

А. Сукупність факторів середовища праці трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини;

Б. Фактор,дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров’я;

В. *Системний підхід до вивчення організації праці з точки зору її безпеки, функціонування системи «людина-машина-середовище»;

Г. Явище яке виконується машиною, людиною, твариною;

Д. Фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника;

34. Для аналізу і прогнозування нещасних випадків, профзахворювань й аварій, охорона праці використовує дані науки:Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика