тести для опрацювання


275/. Здатність особистості, що характеризує міру можливостей людини ставити і розв’язувати нові завдання у сфері власної суспільно значущої діяльності, називають:

275. Інтелектуальним потенціалом; Б. Духовним потенціалом;

Д Спрямованістю особистості; Г. Творчим потенціалом.

275. Напруга уваги, вразливість, сприйнятливість — це ознаки геніальності, які називають:

А ГІерцептивними; Б. Інтелектуальними; В Характерологічними.

275. Мотивація творчості характеризується як:

А Переважно внутрішня; Б. Переважно зовнішня; в. Внутрішня і зовнішня однаковою мірою.?

275. М. Чиксентмйхалі назвав «потоком»:

А Мотивацію творчості; Б. Пізнавальні мотиви;

В Внутрішню мотивацію; Г. Зовнішню мотивацію.

276. Життпєтворчість особистості пов’язана з таким способам життєздійснення, як:

А. Відсутність стану рефлексії, роздуму над життям, його сенсом ізакономірністю його подій;

Б. Другий спосіб життєздійснення передбачає розвинуту здатнісгі особистості до рефлексії, роздумів над своїм життям, його побудовою на основі власного світогляду.

277. Питання життстворчості розроблялися К.О.Абульхановою Славською у концепції:

а. Життєвих прагнень; Б. Тематичної структуралізації життя; в Теорії особистості як суб’єкта жигтя;

Г. Концепції саморозвитку особистості; Д. Стратегії життя.

278. Питання життстворчості розроблялися Куртом Левінгш у концепції:

А Життєвих прагнень; Б. Тематичної структуралізації життя;

В Теми буття; Г. Життєвої програми особистості; Д. Стратегії життя.

279. Питання життстворчості розроблялися Г.С.Костюком у концепції:

А Теми буття; Б. Життєвих прагнень; В Концепції саморозвитку особистості;

Г. Життєвої програми особистості; Д. Стратегії життя.


See also:
Яндекс.Метрика