тести №3


Тести

Один із типів уроку у сучасній школі?

А) змішані;

Б) комбіновані;

В) практичні.

Які вимоги до уроку виходять на перший план?

А) виховні;

Б)розвиткові;

В) дидактичні.

Що таке нестандартний урок?

А) урок, на якому учні пишуть самостійну роботу.

Б) імпровізоване учбове заняття, що має нетрадиційну структуру.

В) урок, на якому вчитель весь час запитує учнів про уже пройдений матеріал, і не розповідає нічого нового.

Коли доцільно проводити індивідуальну роботу на уроці?

А) на початку уроку.

Б) на всіх етапах уроку.

В) в кінці уроку.

Що таке метод навчання?

А) взаємопов’язана діяльність викладача та учнів.

Б) сукупність конкретних навчальних ситуацій.

В) необхідний чинник засвоєння знань.

Що таке пояснення?

А) послідовне розкриття змісту.

Б) словесне тлумачення понять

В) усний виклад навчального матеріалу.

Що передбачає бесіда?

А) самі запитання.

Б) запитання відповіді

В) викладення певного матеріалу.

Що є невід’ємним структурним компонентом навчального процесу?

А) зворотний зв’язок між учителем та учнями.

Б) вдосконалення змісту, методів навчання.

В) контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів.

Один із методів перевірки знань?

А) тестова, практична, графічна.

Б) тестова, психологічна, графічна.

В) дослідна, письмова, практична.

Основними групами компетенції є?

А) трудові, інформаційні, дидактичні.

Б) полікультурні, національні, соціальні.

В) трудові, інформаційні, соціальні.

Тести

Один із типів уроку у сучасній школі?

А) змішані;

Б) комбіновані;

В) практичні.

Які вимоги до уроку виходять на перший план?

А) виховні;

Б)розвиткові;

В) дидактичні.

Що таке нестандартний урок?

А) урок, на якому учні пишуть самостійну роботу.

Б) імпровізоване учбове заняття, що має нетрадиційну структуру.

В) урок, на якому вчитель весь час запитує учнів про уже пройдений матеріал, і не розповідає нічого нового.

Коли доцільно проводити індивідуальну роботу на уроці?

А) на початку уроку.

Б) на всіх етапах уроку.

В) в кінці уроку.

Що таке метод навчання?

А) взаємопов’язана діяльність викладача та учнів.

Б) сукупність конкретних навчальних ситуацій.

В) необхідний чинник засвоєння знань.

Що таке пояснення?

А) послідовне розкриття змісту.

Б) словесне тлумачення понять

В) усний виклад навчального матеріалу.

Що передбачає бесіда?

А) самі запитання.

Б) запитання – відповіді

В) викладення певного матеріалу.

Що є невід’ємним структурним компонентом навчального процесу?

А) зворотний зв’язок між учителем та учнями.

Б) вдосконалення змісту, методів навчання.

В) контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів.

Один із методів перевірки знань?

А) тестова, практична, графічна.

Б) тестова, психологічна, графічна.

В) дослідна, письмова, практична.

Основними групами компетенції є?

А) трудові, інформаційні, дидактичні.

Б) полікультурні, національні, соціальні.

В) трудові, інформаційні, соціальні.


See also:

Тести 3


Крива «дохід — споживання»:

є вертикальною для нейтральних благ

має від’ємний нахил для нижчих благ

всі відповіді вірні

є висхідною для нормальних благ

Крива «ціна-споживання» сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані:

зі зміною ціни одного з товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту

зі зміною доходу, на її основі будуються криві Енгеля

зі зміною цін обох товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту

зі зміною доходу, на її основі будується крива ринкового попиту

Визначивши свої можливості, споживач згоден заплатити 20 гр. од. за годинник. Коли він прийшов до магазину, то виявив, що може його придбати за 16 гр. од. У цьому випадку споживчий надлишок дорівнюватиме:

4 гр. од.

24 гр. од.

20 гр. од.

16 гр. од.

Надлишок споживача:

є показником добробуту

це різниця між максимальною сумою, яку споживач готовий заплатити за товар, та його ринковою ціною

всі відповіді вірні

вимірює вигоду споживача від придбання товару на конкурентному ринку

Товари, попит на які збільшується при зростанні доходів споживачів:

звичайні

нормальні та нейтральні

нормальні

нейтральні

Яке з тверджень правильне?

зі зниженням ціни товару Гіффена обсяг попиту на нього зростає

зі зниженням ціни товару Гіффена обсяг попиту на нього скорочується

з підвищенням ціни товару Гіффена обсяг попиту на нього скорочується

зміна ціни товару Гіффена не впливає на обсяг попиту на нього

Ефект заміни — це підвищення попиту на товар, що спричинене:

зміною загального рівня цін на всі товари

зміною у вподобаннях споживача, якщо він віддає перевагу товарам-замінникам

зміною у реальному доході, зумовленому зниженням цін на товари, що купуються

жодна з відповідей не є правильною

Ефект доходу виникає за умови:

зменшення ціни певного товару призводить до того, що споживач може купити більшу його кількість, не скорочу­ючи при цьому обсяги споживання інших товарів

при зростанні особистих доходів, певну їх частину споживачі заощаджують

при зростанні доходів споживачів обсяг купівлі деяких товарів скорочується

доходи споживачів знижуються і вони зменшують обсяги купівлі товарів

Зі зниженням ціни одного з благ за інших рівних умов:

зростає обсяг індивідуального попиту на нього

точка рівноваги переміщується на нижчу криву байдужості

бюджетна лінія переміщується паралельно до початкової ліворуч

всі відповіді правильні

Залежність видатків споживачів від доходу для предметів першої та другої необхідності й предметів розкоші описують:

криві Енгеля

криві Торнквіста

крива «дохід — споживання»

крива «ціна — споживання»


See also:
Яндекс.Метрика