тести 2 модуль


Тема 6 Правове регулювання працевлаштування працівників

Тест 1. Визначте, які із зазначених органів належать до Державної служби зайнятості:

А) Державний центр зайнятості;

Б) Центр професійної орієнтації;

В) Центр трудової орієнтації населення;

Г) Центри трудової реабілітації населення;

Д) Навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення;

Ж) Професійні спілки.

Тест 2. До зайнятого населення належать:

А) працюючі за наймом на будь-якому підприємстві;

Б) громадяни які самостійно себе забезпечують роботою;

В) громадяни як проходять службу в Збройних силах;

Г) працюючі громадяни інших країн;

Д) особи, які тимчасово не працюють у зв’язку з відпусткою.

Тест 3. Працевлаштування передбачає:

А)забезпечення працездатного населення інформацією про наявність вільних робочих місць

Б)підшуканні підходящої роботи

В)організація професійної підготовки чи перепідготовки з наступним працевлаштуванням

Г) організація професійної підготовки чи перепідготовки без наступного працевлаштування.

Тема 7 Трудовий договір.

Тест 1. Оберіть правильну відповідь:

А) Трудовий договір укладається як правило в письмовій формі;

Б) Трудовий договір укладається переважно в усній формі;

Г) Трудовий договір укладається в залежності від домовленості сторін;

Д) Трудовий договір укладаєтьсят в окремих випадках обов’язково в письмовій формі.

Тест 2. До обов’язкових умов трудового договору відносяться умови:

А) Про розмір оплати праці;

Б) Про тривалість робочого часу;

В) Про місце роботи та строк договору;

Г) Про трудову функцію працівника;

Д) Про тривалість відпустки.

Тест 3. З наведених визначень оберіть, яке найбільш повно визначає поняття „трудовий договір”:

А) Трудовий договір — це трудові правовідносини, що виникають між працівником та роботодавцем;

Б) Трудовий договір — це основна правова форма виникнення трудових правовідносин;

В) Трудовий договір — це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації,

чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою працівник приймає на

себе зобов’язання виконувати роботу визначену цією угодою;

Г) Трудовий договір — це угода між працівником та власником підприємства, установи, організаціїї, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою вказані особи приймають на себе зобов»язання виплачувати працівникові заробітнку плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи угодою сторін.

Тема 8 Припинення дії та розірвання трудового договору.

Тест 1. Підстави для припинення трудового договору.

А)За угодою сторін трудового договору.

Б)З ініціативи самого працівника.

В)З ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Г)З ініціативи осіб які не стороною трудового договору.

Тест 2. Підстави для припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:

А)Закон передбачає загальні та додаткові підстави.

Б)Залежать від домовленості сторін.

В)Закінчення строку договору або в разі ліквідації підприємства.

Г)Через втрату довіри до окремих працівників.

Тест 3. У разі зміни власника підприємства:

А)Трудові відносини, як правило, припиняються.

Б)Трудовий договір припиняється за скороченням штатів.

В)Дія трудового договору працівника продовжується.

Г)Дія трудового договору переходить у стан тимчасового.

Тест 4. Вид трудового договору, що може припинятися за угодою сторін:

А — Будь-який.

Б — Трудовий, який укладено на невизначений строк.

В — Строковий.

Г — Трудовий з молодим спеціалістом.

Д — Трудовий за суміщенням, сумісництвом і конкурсом.

Тест 5. Вид трудового договору, що може припинятися з ініціативи працівника:

А — Трудовий, який укладено на тимчасову або сезонну роботу.

Б — Трудовий, укладений на час виконання певної роботи.

В)Трудовий, укладений на невизначений строк.

Г)Будь-який за наявності поважних причин.

Д)Про роботу вдома.

Тест 6. Власник або вповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір з таких підстав:

А — Закон передбачає загальні та додаткові підстави

Б — Через прогул.

В — Після закінчення строку договору або в разі ліквідації підприємства.

Г — Через втрату довіри до окремих працівників.

Д — Через недостатню кваліфікацію працівника.

Тест 7. Порядок звільнення працівника з ініціативи власника або ним органу:

А — За обов’язковою попередньою згодою профкому.

Б — За обов’язковою попередньою згодою профспілкового органу, якщо звільняється член профспілки.

В — За попередньою згодою профспілкового органу в разі звільнення члена профспілки за систематичне невиконання трудових обов’язків.

Г — За попередньою згодою профспілкового органу в разі вчинення працівником крадіжки громадського майна.

Д – Без попередньої згоди профспілкового органу в разі незадовільних результатів випробування.

Тест 8. Власник має право розірвати трудовий договір без попередньої згоди профспілкового органу з таких підстав:

А — У разі ліквідації підприємства, установи, організації.

Б — У ризі незадовільного результату випробування, обумовленого під час прийняття на роботу.

В — У разі звільнення з роботи за сумісництвом, коли поновлюється працівник, який раніше виконував цю роботу.

Г — У разі звільнення працівника, який не є членом профспілки, або коли на підприємстві немає профспілкової організації.

Д — У разі звільнення керівних працівників і їх заступників, які обирались, затверджувались або призначались на посаду.

Тест 9. Вид трудового договору, який працівник може розірвати з власної ініціативи:

А — Будь-який.

Б — Строковий.

В — Тимчасовий або сезонний.

Г — На невизначений строк, попередивши власника за два тижні.

Д — Будь-який з поважних причин.

Тест 10. У разі якого звільнення працівника переривається його безперервний трудовий стаж:

А — За прогул.

Б — За власним бажанням двічі в календарному році.

В — За систематичне порушення трудової дисципліни.

Г — За появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсичного сп’яніння.

Д— За вчинення за місцем роботи розкрадання державного чи громадського майна.

Тест 11. Власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника з таких підстав:

А — Законом передбачено дві групи підстав — загальні та додаткові.

Б)Через прогули або систематичне порушення трудової дисципліни.

В)У разі виявлення невідповідності працівника виконуваній роботі або нез’явлення його на роботу більше чотирьох місяців підряд

унаслідок тимчасової непрацездатності.

Г)У разі звільнення через втрату довіри або вчинення аморального проступку.

Д)У разі звільнення за розкрадання за місцем роботи державного чи громадського майна.


See also:
Яндекс.Метрика