Тести 1.2 ст. 19-20 ЛАШТОПА


Тест

1.Яка меристема забезпечує додатковий ріст органів у довжину?

а) апікальна; б) інтеркалярна; в) латеральна; г) травматична.

2. Який розділ біології вивчає тканини тіл організмів?

а) анатомія; б)гістологія; в) ембріологія; г) цитологія.

3. Які рослинні тканини мають великі округлі клітини, з великими міжклітинниками?

а) меристеми; б) паренхіми; в) прозенхіми; г) покривні.

4. Які меристеми забезпечують наростання осьових органів у товщину?

а) апікальні; б) інтеркалярні; в) латеральні; г) травматичні.

5. Яка тканина має сочевички?

а) епіблема; б) епідерма; в) камбій; г) корок.

6. Яка тканина утворює кореневі волоски?

а) епіблема; б) епідерма; в) камбій; г) корок.

7. Яку тканину утворює корковий камбій?

а) епіблему; б) епідерму; в) камбій; г) фелодерму.

8. Вкажіть паренхіму характерну листкам:

а) аеренхіма; б)коленхіма; в) склеренхіма; г)хлоренхіма.

9. Яка тканина служить для накопичення запасних продуктів?

а) епідерма; б) корок; в) паренхіма; г) меристема.

10. Транспорт яких речовин забезпечує низхідна течія по рослині?

а) води; б) мінеральних; в) органічних; г)екскреторних.

11. Вкажіть залози зовнішньої секреції рослин:

а) молочники; б) нектарники; в) лізигенні вмістилища; г)схізогенні вмістилища;

12. Вкажіть механічну тканину з мертвих паренхімних клітин:

а) кутова коленхіма; б) пластинчаста коленхіма; в) лібриформ; г) склереїди.

13. В яких провідних клітинах транспортні речовини рухаються по їх цитоплазмі?

а) ситовидні трубки; б) трахеї; в) трахеїди; г) клітини-супутниці.

14. Які речовини виділяються гідатодами?

а) вода; б) нектар; в) ефірні олії; г) смоли.

15. Яка механічна тканина утворена мертвими прозенхімними клітинами з потовщеними нездерев’янілими стінками?

а) лібриформ; б) луб’яні волокна; в) коленхіма; г) склереїди.

16. Вкажіть провідні елементи, які забезпечують вісхідну течію по рослині:

а) ситовидні трубки; б) трахеї; в) трахеїди; г)клітини-супутниці.

17. Яка механічна тканина характерна для черешків листків?

а) кутова коленхіма; б) пластинчаста коленхіма; в) лібриформ; г) склереїди.

18. Вкажіть клітини, які виробляють і накопичують латекс:

а) молочники; б) нектарники; в) лізигенні вмістилища; г)схізогенні вмістилища.

19. Які пучки містять у своєму складі основні тканини?

а) загальні; б) складні; в) судинно-волокнисті; г) прості.

20. Які провідні пучки здатні до вторинних потовщень?

а) відкриті; б) закриті; в) загальні; г) складні.

21. Який провідний пучок оточений механічною тканиною?

а) загальний; б) простий; в) складний; г) судинно-волокнистий.

22. Які гістологічні елементи містить флоема пучка:

а) волокна деревини; б) волокна лубу; в) лібриформ; г) луб’яна паренхіма; д) паренхіма деревини; е) ситовидні трубки; є) судини; ж)клітини-супутниці.

23. Які гістологічні елементи містить ксилема пучка:

а) трахеїди; б) волокна лубу; в) лібриформ; г) луб’яна паренхіма; д) паренхіма деревини; е) ситовидні трубки; є) судини; ж) клітини-супутниці.


See also:
Яндекс.Метрика