тест тригонометрия (1)


Ф.И.О._____________________________________________________________________

Тест (тригонометрия)

Синус суммы:

Косинус двойного аргумента:

Тангенс суммы:

Косинус разности:

Синус двойного аргумента:

Тангенс через косинус:

Произведение косинусов:

Сумма синусов:

Косинус суммы:

Тангенс двойного аргумента:

Разность синусов:

Синус разности:

Произведение синусов:

Сумма косинусов:

Произведение синуса на косинус:

Синус двойного аргумента

через тангенс одинарного:

Синус тройного аргумента:

Тангенс разности:

Котангенс через синус:

Косинус тройного аргумента:

Косинус двойного аргумента

через тангенс одинарного:

Тангенс половинного аргумента

через синус и косинус одинарного:

Разность косинусов:

Решить:

Решить:

Решить:

Решить:

Решить:

Решить:

Решить:


See also:
Яндекс.Метрика