тест до лабораторної роботи №2


Тест до лабораторної роботи №2

1. Мережа – це 1) зв’язок між папками комп’ютера; 2) сукупність файлів і папок до яких має доступ довільний користувач; 3) сукупність об’єктів, що мають певні спільні ознаки й певним чином пов’язані між собою.

2. Як називається обладнання та середовище розповсюдження, за допомогою яких комп’ютери об’єднано в мережу та які забезпечують передавання повідомлень від відправника до одержувача?

3. Вкажіть правильність наступних тверджень: 1) У клієнт-серверних мережах комп’ютери – робочі станції, є клієнтами, тобто споживачами послуг серверів;

2) У клієнт-серверних мережах одні, потужніші комп’ютери відіграють роль серверів;

3) У клієнт-серверних мережах усі комп’ютери рівноправні;

4) У клієнт-серверних мережах одні, потужніші комп’ютери забезпечують надання певних послуг(служб).

4. Вкажіть правильність наступних тверджень.

1) На клієнтах(робочих станціях) встановлюють серверну операційну систему;

2) На клієнтах(робочих станціях) встановлюють прикладне програмне забезпечення, необхідне користувачеві для доступу до серверних служб;

3) На клієнтах(робочих станціях) встановлюють настільні операційні системи.

5. Якого типу мережа, що надає доступ до Інтернету?

1) Локальна;3) Персональна;

2) Міська;4) Глобальна.

6. Вкажіть приклади не мережної комп’ютерної комунікації.

1) передача інформації з комп’ютера на комп’ютер по радіоканалу;

2) передача інформації з комп’ютера на комп’ютер за допомогою флеш накопичувача;

3) передача інформації з комп’ютера на комп’ютер по дротовому з’єднанні;

4) передача інформації з комп’ютера на комп’ютер за допомогою дискети.

7. Запишіть назви локальних мереж.

8. Робоча група – це…

1) об’єднання мереж; 3) невеликі організації;

2) набір комп’ютерів, об’єднаних у мережу.

9. Процес керування мережею називається……

10. Адміністратор мережі – це…

1) комп’ютер;3) програма;

2) людина;4) файл.

11. Перелічіть функції мережної операційної системи.

12. Доступ користувача до мережних ресурсів відбувається відповідно до його…

1) паспортних даних;3) вікових особливостей;

2) рівня освіти;4) облікового запису.

13. Вкажіть назви правил, що визначають, як мають взаємодіяти пристрої мережі

1) виборчі програми;3) комунікаційні протоколи;

2) мережні протоколи;4) файлові протоколи.

14. Що таке доменне ім’я комп’ютера?

1) адреса файлу на сервері;

2) послідовність чотирьох чисел, записаних через крапку;

3) послідовність розділених крапками слів, яка зіставляється з певною IP-адресою.

15. Домен – це

1) користувач;

2) група комп’ютерів із загальним ім’ям та централізованим адмініструванням;

3) комп’ютер.

16. Вкажіть можливості обмеженого доступу до диска

1) Переглядати вміст диска або папки;

2) Робити зміни в документах.

3) Створювати нові файли на диску або папці.

4 Вилучати файли з диска або папки.

5) Переглядати файли у папці «Спільні документи».

6) Копіювати вміст диску або папки на свій комп’ютер.

7) Друкувати відкриті документи.

17. Як класифікуються протоколи?

18. Де можуть міститися значки мережних папок?

1) Серед запропонованих відповідей правильної немає.

2) У вікні будь-якої папки.

3) У вікні «Мережне оточення».

4) На Робочому столі.

19. З якою метою підключають комп’ютери до мережі?

1) Отримати доступ до мережних папок на інших комп’ютерах мережі.

2) Отримати доступ до всіх принтерів комп’ютерної мережі.

3) Отримати доступ до мережних принтерів комп’ютерної мережі.

4) Отримати доступ до всіх папок на інших комп’ютерах мережі.

5) Отримати доступ до серверних програм.

20. Що із наведеного відноситься до поняття «комунікація»

1) нафтопровід;3) телефонний зв’язок;

2) комп’ютерний зв’язок;4) книга.

21. Який тип об’єкту має програма Мережне оточення?

1) Файл;3) Системна папка;

2) Диск;4) Програма.

22. Щоб зареєструватися в операційній системі, зазвичай користувач вводить:

1) ім’я (логін);2) пароль;3) рік народження.

23. Якого типу мережа між комп’ютерами в комп’ютерному класі школи?

1) Персональна;2) Міська;3) Локальна;4) Глобальна,

24. Які із названих середовищ передавання використовують у комп’ютерних мережах?

1) мідні кабелі коаксіальні;

2) Вода;

3) оптоволоконні кабелі;

4) мідні кабелі «кручена пара»;

5) Повітря.

25. Протоколи що забезпечують взаємодію програм і обмін даними різних форматів називаються….. У цей рівень включені протоколи …….

26. Протоколи що підтримують сеанси зв’язку між комп’ютерами та гарантують надійний обмін між даними називаються ….. У цей рівень включені протоколи…

27. Протоколи які розраховують оптимальний шлях транспортування, розбиття пакету на мені пакети, доставки їх за призначенням називаються ….. До нього належить….

28. Протоколи що забезпечують послуги зв’язку називаються …

29. Що таке мережний принтер?

30. Що таке однорангова мережа?


See also:
Яндекс.Метрика