тест — 3 рівень


червоний – вірна відповідь; синій – сумнівна.

Тести: ПРАВОЗНАВСТВО

3 рівень складності

237. Що з нижченаведеного відноситься до органів виконавчої влади:

1) уряд;

2) міністерства;

3) парламент;

4) місцеві суди;

5) місцеві державні адміністрації.

238. Назвіть форми державного устрою:

1) монархія;

2) унітарна держава;

3) республіка;

4) федерація;

5) імперія;

6) теократія.

239. Основними ознаками демократичного державного режиму є:

1) вільне існування усіх форм власності;

2) розмежування політичних сил і приналежність влади одній партії;

3) влада не контролюється населенням;

4) пріоритет загальнолюдських цінностей;

5) життєдіяльність суспільства абсолютно регламентована;

6) демократизм правосуддя;

7) рівноправність людей у здійсненні прав і виконанні обов’язків.

240. Оборонна функція держави реалізується у таких напрямках:

1) участь у міжнародному співробітництві;

2) участь у розв’язанні наукових проблем;

3) охорона державних кордонів;

4) організація цивільної оборони;

5) вдосконалення збройних сил;

6) участь у боротьбі з міжнародним тероризмом;

7) допомога населенню інших країн у разі стихійного лиха.

241. Влада у первісному соціально однорідному суспільстві, на відміну від держави, відзначається такими характеристиками:

1) носії влади не утворюють соціально відокремлених груп;

2) суспільні відносини регламентуються соціальними нормами;

3) влада поширюється на все населення незалежно від місця перебування;

4) функції влади підлягають поділу на певні види;

5) влада відображає інтереси всіх членів суспільства;

6) населення не піддається оподаткуванню;

7) носії влади організаційно відокремлені.

242. До загальних ознак правової держави належать:

1) особливо високе становище у суспільному житті судових органів;

2) панування законів, які виражають волю окремої групи населення;

3) виконання нормативних актів лише державними органами;

4) наявність юридичних знань у населення;

5) врегулювання відносин між особою і державою на основі загально дозвільних принципів;

6) закріплення основних прав і свобод в Конституції;

7) відсутність засобів юридичного захисту особи.

243. Основними критеріями класифікації державних органів на види є:

1) за складом;

2) за способом діяльності;

3) за часом функціонування;

4) за особливостями діяльності;

5) за змістом діяльності;

6) за процесом діяльності;

7) за місцем діяльності.

244. У парламентських республіках:

1) президент обирається парламентом;

2) президент обирається всенародно або за особливою процедурою;

3) уряд формується з представників партій, що мають більшість у парламенті;

4) уряд підзвітний парламентові;

5) главою держави є монарх;

6) президент здійснює виконавчу владу;

7) парламент може висловити урядові недовіру, що тягне за собою його відставку.

245. У президентських республіках:

1) президент обирається парламентом;

2) президент обирається всенародно або за особливою процедурою;

3) уряд формується з представників партій, що мають більшість у парламенті;

4) уряд підзвітний парламентові;

5) главою держави є президент;

6) президент здійснює виконавчу владу;

7) парламент може висловити урядові недовіру, що тягне за собою його відставку.

246. Видами нормативно-правових актів є:

1) закон;

2) вирок;

3) указ;

4) звід;

5) інструкція.

247. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у таких випадках:

1) визнання його судом недієздатним;

2) визнання його судом безвісно відсутнім;

3) зміни ним постійного місця проживання;

4) позбавлення його громадянства;

5) виходу народного депутата із складу депутатської фракції.

248. Якими видами суспільно корисної діяльності не може займатися народний депутат України?

1) науковою діяльністю;

2) діяльністю в якості депутата місцевої ради;

3) викладати у вищому навчальному закладі;

4) командувати військовою частиною;

5) очолювати обласну державну адміністрацію.

249. Які види суспільно корисної діяльності сумісні з мандатом народного депутата України?

1) наукова діяльність;

2) діяльність в якості депутата місцевої ради;

3) викладацька діяльність у вищому навчальному закладі ;

4) діяльність в якості міського голови;

5) створення музичних творів.

250. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) визначення засад внутрішньої політики;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань зміни території;

3) призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;

4) призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України;

5) визначення засад зовнішньої політики.

251. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) прийняття Регламенту Кабінету Міністрів України;

2) усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

3) перейменування населених пунктів і районів;

4) затвердження загальнодержавних програм охорони довкілля;

5) вибори Конституційного Суду.

252. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) затвердження указів Президента України;

2) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;

4) затвердження загальнодержавних програм соціального розвитку;

5) вибори Вищої ради юстиції.

253. Призначення яких осіб належить до повноважень ВРУ?

1) Уповноваженого ВРУ з прав людини

2) Голови Рахункової палати

3) Міністра закордонних справ України

4) Голови Антимонопольного комітету України

5) Голови Національного банку України

254. Призначення яких осіб є виключною компетенцією Верховної Ради України?

1) третини складу Конституційного суду;

2) Голови Фонду державного майна;

3) Голови Рахункової палати;

4) Членів Верховного Суду України;

5) Половини складу Ради національного банку України;

255. Призначення яких осіб є виключною компетенцією Верховної Ради України?

1) суддів судів загальної юрисдикції;

2) половини складу Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення;

3) Голови Рахункової палати;

4) членів Кабінету Міністрів України;

5) керівника апарату Верховної Ради України.

256. Звільнення яких осіб є виключною компетенцією Верховної Ради України?

1) третини складу Конституційного суду;

2) Голови Фонду державного майна;

3) Голови Рахункової палати;

4) Членів Верховного Суду України;

5) Половини складу Ради національного банку України.

257. Верховна Рада України затверджує укази Президента України про:

1) введення надзвичайного стану в Україні;

2) часткову мобілізацію;

3) локальну мобілізацію;

4) призначення керівника апарату Верховної Ради України;

5) введення воєнного стану в окремих місцевостях України.

258. Що входить до складу адміністративно-правових відносин:

1) об’єкт;

2) юридичні факти;

3) суб’єкт;

4) суб’єктивна сторона;

5) зміст правових відносин;

6) об’єктивна сторона.

259. Які з нижченаведених видів адміністративних стягнень можуть застосовуватись як основні та додаткові:

1) штраф;

2) виправні роботи;

3) адміністративний арешт;

4) конфіскація;

5) позбавлення спеціального права;

6) оплатне вилучення предмета.

260. Що входить до складу адміністративного правопорушення:

1) об’єкт;

2) юридичні факти;

3) суб’єкт;

4) суб’єктивна сторона;

5) зміст правових відносин;

6) об’єктивна сторона.

261. За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

1) виправні роботи

2) попердження

3) громадські роботи

4) догана або сувора догана

5) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого

6) штраф

262. Що з нижченаведеного являється об’єктом особистих немайнових відносин:

1) здоров’я;

2) цінні папери;

3) ділова репутація;

4) речі;

5) фірмове найменування;

6) гроші.

263. Що з нижченаведеного являється об’єктом майнових відносин:

1) здоров’я;

2) цінні папери;

3) ділова репутація;

4) речі;

5) фірмове найменування;

6) гроші.

264. Хто має право у першу чергу на спадкування за законом:

1) батьки спадкодавця;

2) рідні брати та сестри спадкодавця;

3) діти спадкодавця;

4) один з подружжя (чоловік або жінка);

5) рідні дід та баба спадкодавця.

265. При посвідченні заповіту свідками не можуть бути:

1) спадкоємці за заповітом

2) спадкоємці за законом

3) члени сім’ї спадкоємців за законом

4) близькі родичі спадкоємців за законом

5) особи, які не можуть підписати заповітСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика