тест 2013г_2


1

Саясаттану ғылымының зерттейтіні

+

адамзат қоғамының саяси саласының жалпы заңдылықтары мен ұйымдасу принціптері және қызмет етуі

2

Саясаттану ғылымының объектісі

+

қоғамның саяси жүйесі мен өмірі

3

Саясаттану – пәні

 +

саяси биліктің қалыптасуының , қызмет етуінің және өзгеруінің заңдылықтары, саяси процестердің дамуы

4

Саяси процестердің олардың кеңістік жағдайымен, аймақтық, климаттық және басқа да табиғи факторлармен өзара байланысын зерттейтін саясаттанудағы бағыт

саяси география

5

Саяси ғылымдардың Халықаралық ассоциациясы қай жылы құрылды

 +

1949

6

Саясатты оқып — білуді жеке адамдар мен топтардың алуан түрлі мінез-құлқын нақтылы зерттеу арқылы іске асыратын саясаттанулық әдіс:

бихевиористік

7

Саяси құбылыстарды мерзімі жағынан дәйекті, заманына қарай, өткендегі, қазіргі және болашақтағы байланысымен айқындай отырып қарастыратын саясаттану әдісі:

 +

тарихи

8

Түрлі елдердегі саяси құбылыстарды өзара салыстырып, олардың жалпы ортақ және жеке ерекшеліктерін ажыратуға оны танып білуге мүмкіндік беретін саясаттанудың әдісі:

салыстырмалы

9

Саясаттанудың функциянын атаңыз:

 +

гносеологиялық (танымдық)

10

Тоталитаризмнің идеялық негізін қалаушы:

Платон

11

Шығыстың ойшылы, «Мейірімді қала туралы трактат» атты еңбектің авторы:

 +

Әл-Фараби

12

Аристотельдің пікірі бойынша басқарудың аса жетілген түрі:

 +

полития

13

Биліктің патерналистік тұжырымдамасының авторы:

 +

Конфуций

14

Саяси ғылым негіздері туралы ең алғаш жүйелі мазмұндама берген ойшыл?

 +

Аристотель

15

Утопиялық социализм теориясының негізін салушы:

 +

Т.Мор

16

Егемендік тұжырымдамасының авторы:

 +

Ж.Боден

17

«Сот реформасы жайындағы хат» шығармасының авторы кім?

Ш.Уәлиханов

18

Билікті заң шығарушы, атқарушы және сот билігі деп жіктейтін теорияның авторы:

 +

Ш.Монтескье

 

Э.Дюркгейм

 

 

19

Мемлекеттің қызметі дегеніміз:

 +

мемлекеттің алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерді шешуге бағытталған барлық мемлекеттік органдардың іс-әрекетінің негізгі бағыттары

20

Басқа билік түрлері үшін жоғары болып табылатын билік түрі:

 +

саяси

21

Саяси биліктің негізгі көздерін атаңыз:

 +

байлық, білім, ұйымдар

22

Билікке оң баға беру, оның заңдылығын, басқару құқын мойындау және бағынуға келісушілік:

 +

легитимділік

23

Мемлекеттің әлеуметтік қызметі – бұл:

 +

әлеуметтік қатынастарды реттеу, азаматтардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету

24

ҚР Конституциясы бойынша Үкімет мүшелерінің кандидатурасын кім ұсынады?

 +

Премьер-министр

25

Нарық еркіндігі мен кәсіпкерлікті қолдайтын саяси идеология:

 +

либерализм

26

Саясаттың алғашқы субъектісі – бұл:

 +

тұлға

27

Бір аймақта тұратын, мәдениеті, тілі, сана-сезімі, психологиялық құрылымы ортақ, экономикалық қауымдасумен және мемлекеттің ортақтығымен сипатталатын, даму үрдісінде тарихи қалыптасқан адамдардың тұрақты қауымдастығы:

 +

ұлт

28

Саяси жүйелер теориясының негізін салған:

 +

Д.Истон

29

Саяси жүйе орындайтын саяси әлеуметтендіру қызметінің мәні:

 +

қоғам мүшелерін саяси қызметіке тарту

30

Саяси жүйе атқаратын саяси коммуникация қызметінің мәні:

 +

саяси жүйенің әр-түрлі бөлшектерінің өзара әрекеті

31

Саяси жүйенің институционалдық жүйешесі:

 +

мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық – саяси ұйымдар мен қозғалыстар

32

Саяси мәдениет типіне байланысты саяси жүйелердің қандай түрлері ажыратылады:

 +

ағылшын-американдық, континентальды-еуропалық, индустрияландыруға дейінгі (жартылай индустрияландырылған), тоталитарлық

33

Биліктің шоғырлануына және бөлінісіне қарай саяси жүйелер мынандай болып жіктеледі:

 +

орталықтандырылған және орталықтандырылмаған

34

Саяси режимнің сипатына қарай саяси жүйелер мынандай болып бөлінеді:

 +

авторитарлық, тоталитарлық, демократиялық

35

Әлеуметтік – экономикалық құрылым формациясы мен сипатының типіне сәйкес саяси жүйелер мынандай болады:

 +

құл иеленушлілік, феодалдық, буржуазиялық, социалистік

36

Саяси ұйымдасқан қоғамды анықтау үшін «мемлекет» терминін алғаш қолданған кім?

 +

Н.Макиавелли

37

Әр-түрлі саяси ілімдерде ең жақсылар билік ететін мемлекеттің түрі:

 +

аристократия

38

Аристотель бойынша көпшілік билейтін идеалды мемлекеттің түрі:

 +

полития

39

Мемлекеттің құдайдың қалауымен құрылғанын түсіндіретін тұжырымдама

 +

теократиялық

40

Мемлекеттің шығуын басқарушы мен азаматтардың арасындағы келісімінен деп түсіндіретін тұжырымдама:

 +

келісім-шарттық

41

Қай елдерде абсолюттік монархия орын алған:

Сауд Аравиясы, Катар, Оман, БАЭ

42

Мемлекетті басқару түрі ретінде президенттік республика алғаш қай елде енгізілді?

 +

АҚШ

43

Бірнеше егеменді мемлекеттік құрылымдар бір одақтық мемлекетке бірігетін мемлекеттік құрылыс формасы:

федерация

44

Мемлекет территориясы құрамында федеративтік бөліктер болмайтын, оның орнына, әкімшілік-аймақтық бөліктерге бөлінетін құрылыс формасы:

 +

унитарлық мемлекет

45

Мемлекеттердің, өз тәуелсізідктерін сақтай отырып қандай да бір мәселелерді (саяси, экономикалық, әскери) шешу үшін уақытша біріккен құрылым формасы:

 +

конфедерация

46

Азаматтық қоғам – бұл:

 +

мемлекеттен дербес және тәуелсіз қоғамдық институттар мен қатынастардың жүйесі

47

«Азаматтық қоғам» ұғымы қай кезде шықты?

 +

антикалық дәуірде

48

Төменде көрсетілген белгілердің қайсысы құқықты мемлекетке қатысты?

 +

адам құқығының мемлекеттік заңдардан басым, жоғары тұруы

49

Саяси режим дегеніміз:

 +Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика