Тематический план в 4 классе по татарскому языку на татарском языке


Бүлекләр

Дәрес темасы

Сәг.

саны

Дәрес

төре

Тикшерү

төре

Үтәлү вакыты

план

факт

1

2

3

4

5

6

1.

3 нче сыйныфта үткәннәрне

кабатлау.

(7с.)

Сузык һәм тартык авазлар.

1с.

Катнаш

Фронталь

тикшерү.

2.

Иҗек.

1с.

Катнаш

Агымдагы

3.

Алфавит.

1с.

Катнаш

Агымдагы

4.

Алынма сүзләр.

1с.

Катнаш

Агымдагы

5.

Һ,х хәрефләрен язу.

1с.

Катнаш

Агымдагы

6.

Сүзләрне юлдан юлга күчерү.

1с.

Катнаш

Агымдагы

7.

Контроль күчереп язу.”Безнең мәктәп бакчабыз”

1с.

Контроль

һәм белемнә-

рен тикшерү

Текст

1.

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы.

(10с.)

Сүз төзелеше һәм ясалышы. Хаталар өстендә эш.

2с.

Катнаш

Хаталар өстендә эш.

Агымдагы.

2.

Тамыр һәм ясалма сүзләр.

1с.

Катнаш

Агымдагы

3.

Кушма сүзләр.

2с.

Катнаш

Агымдагы

4.

Изложение “Казлар”.

1с.

Белемнә-

рен тикшерү

Изложение

5.

Парлы сүзләр. Хаталар өстендә эш.

1с.

Катнаш

Хаталар әстендә эш

6.

Тезмә сүзләр.

2с.

Катнаш

Агымдагы

7.

Искәртмәле диктант ”Төнбоек”.

1с.

Белемне практика-

да куллану

Диктант

1.

Сүз

(11с.)

Сүзнең мәгънәсе. Хаталар өстендә эш.

1с.

Катнаш

Хаталар өстендә эш

2.

Сүзлек төрләре.

1с.

Катнаш

Агымдагы

3.

Бер һәм күпмәгънәле сүзләр.

1с.

Катнаш

Агымдагы

4.

Күпмәгънәле сүзләр.

1с.

Катнаш

Агымдагы

5.

Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәсе.

2с.

Катнаш

Агымдагы

6.

Синонимнар, антонимнар, омонимнар.

1с.

Катнаш

Агымдагы

7.

Искергән һәм яңа сүзләр.

1с.

Катнаш

Агымдагы

8.

Контроль диктант “ “.

1с.

Белемне практика-

да куллану

Диктант

9.

Сүзнең мәгънәсен кабатлау. Хаталар өстендә эш.

1с.

Катнаш

Индивидуаль

эш

10.

Инша “Каникулның кызыклы бер көне”.

1с.

Белемне практика-

да куллану

Инша

1.

Сүз төркемнәре

(28с.)

Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр.

2с.

Уен –

дәрес

Фронталь

тикшерү.

2.

Берлек һәм күплек сандагы мсемнәр.

1с.

Катнаш

Сүзлек диктанты

3.

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше.

1с.

Катнаш

Агымдагы

4.

Баш килеш.

1с.

Катнаш

Агымдагы

5.

Рәсем буенча хикәя төзү.

1с.

Белемне практика-

да куллану

Рәсем

6.

Иялек килеше.

1с.

Катнаш

Агымдагы

7.

Юнәлеш килеше.

1с.

Катнаш

Агымдагы

8.

Төшем килеше.

1с.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика