татар теленнэн тестлар


Тест. Кисәкчә. 3 кл. Укучы__________________

1. Кисәкчәләр ничек языла?

а) аерым б) кушылып в) сызыкча аша

2. Бирелгән сүзләрнеӊ кайсы рәте кисәкчә?

а) бала, мәктәп, сандугач б) да, гына, үк, бик в) ләкин, һәм, ә

3. Бирелгән мәкальләрне дөрес итеп яз.

-Антны бирә (дә) бел, үти (дә) бел.

-Алты (да) белгән ана телеӊ алтмыш (та) (да) онытылмас.

-Ил өстен (дә) илле дустыӊ булсын.

-Аз(да) җитә, күп (тә) бетә, бергә булганга ни җитә.

4. Тексттан кисәкчәләрне тап, астына бер сызык сыз.

-Әллә үпкәләттеӊме үзен?

Гүзәл ни дияргә дә белмәде. Бары шунда гына әтисе әйткәнне исенә төшерде. «Иптәшләреӊ белән бергәләп уйнарсыз», — дигән иде бит.

Гүзәл курчагыныӊ чәченнән йомшак кына сыйпап алды:

— Син ачуланма инде, икенче тапкыр сине дә дусларым янына алып чыгармын, — диде.

Айсылу әйтерсеӊ лә шуны гына көтеп торган, ул зәӊәр күк йөзе шикелле күзләрен ачып җибәрде.

Тест. Җөмлә. 3 кл.

Укучы ___________________________________

1. Тәмамланган уйны белдерә торган сүз яки сүзләр тезмәсе … дип атала.

а) җөмлә ә) сүзтезмә б) хәбәр

2. Бу нинди җөмлә?

Син дәресләреӊне әзерләдеӊме?

а) хикәя җөмлә ә) боерык җөмлә б) сорау җөмлә

3. Җөмләнеӊ баш кисәкләре

а)хәл, хәбәр ә) ия һәм хәбәр б) аергыч һәм ия

4. Баш кисәкләре дөрес билгеләнгән җөмләләрне күрсәтегез.

а)Без ашыкмыйча гына атлыйбыз.

ә) Укучылар китап-дәфтәрләрен алдылар.

5. Ия … соравына җавап бирә.

а) кем? нәрсә? ә) нишли? б) ничә?

6. Җөмләнеӊ ия турында хәбәр итә торган баш кисәге:

а) тәмамлык ә) хәбәр б) аергыч

7. Бу нинди җөмлә?

Эт өрә.

а) җәенке ә) җыйнак б) дөрес җавап бирелмәгән


See also:
Яндекс.Метрика