Шаттық-4сурак Дастана агайдан тест)


Жолдиева Шаттық

1.Геометириялық қарастыру қанша түрлі кеңістікті тор бар екенін көрсетеді:

A) 14 B)15 C)18 Д)20 E)21

2.Барлық кристалдар элементар ұяшықтарының нүктелік симметриясына байланысты қанша сингонияға бөлінеді:

A)7 B) 3 C) 5 Д)2 E)6

3. а вc, қандай сингонияны сипаттайды?

A) кубтық B)тетрогональдық С)ромбтық Д) үшклиндік Е) моноклиндік

4. а вc, қандай сингонияны сипаттайды?

A) гексогональдік B) үшклиндік С)ромбтық Д)кубтық Е) моноклиндік


See also:
Яндекс.Метрика