рабочая программа по ОРКиСЭ


Балтач муниципаль районы

Муниципаль бюджет гомумбелем бирү учреждениесе

“Алан төп гомуми белем бирү мәктәбе”

Каралды: Килешенде: Раслыйм:

МБ җитәкчесе укыту- тәрбия эшләре буенча Мәктәп директоры ______ / Бәдретдинов Р.Ф. /

_____/Хабибуллина Т.М./ директор урынбасары

____________/ХайруллинаР.Р./ “__” _____________2013 ел Беркетмә №____

“___”__________ 2013 ел Приказ № ___

“ __” ________2013 ел

Россия халыкларының дини мәдәнияты фәне буенча 2 нче сыйныф өчен эшче программа

Төзеде: башлангыч сыйныфлар укытучысы

Хабибуллина Т.М

Педагогик совет утырышында каралды

Беркетмә №______

“____” ____________ 2013ел

2013-2014 нче уку елы

Аңлатма язуы

Программаның исеме: Россия халыкларының дини мәдәнияте

Программа ничә сәгатькә исәпләнелгән: атнага 1 сәгать вакыт каралган. Барлыгы 34 сәгать.

Дәреслек: дүртьеллык башлангыч татар мәктәбенең 4 нче сыйныфы өчен дәреслек. А. Н. Сахаров , К. А. Кочегаров “Россия халыкларының дини мәдәнияте “ . Тәрҗемә Татарстан Республикасы Мǝгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган. “Хәтер”нәшрияты, Казан, 2011ел.

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә башлангыч белем алу стандартлары салынды.

Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды:

1. “Мәгариф турында” Россия Федерациясенең Законы (“Закон об образовании” Закон Российской Федерации)

2. “Мәгариф турында” Татарстан Республикасы Законы.

3. Башлангыч гомуми белем бирү Федераль компонент дәүләт стандарты. Мәскәү: “Дрофа” 2008.

Программа дәрәҗәсе: база дәрәҗәсендә

Нинди укучыларга төзелгән: уртача укый торган балаларны исәпкә алып төзелгән.

Программа нинди яшь үзенчәлекләрен күздә тотып төзелә: 4 нче класс балалары өчен 10- 11 яшьлек балаларга төзелгән.

Башка предметлар белән бәйләнеше: программа татар теле, табигать белеме, тарих фәннәре белән һәм туган як төбәге белән бәйләнештә төзелгән.

Программаның характерлы яклары (аерым яклары):

Типик, авторлык һәм башкалар: программа ТР мәктәпләре укытучыларыныкы үрнәгендә төзелде, типик.

“Россия халыкларының дини мәдәнияты һәм дөньяви этика нигезләре” курсын укытуның максаты:

-Россиядәге традицион диннәрнең барлыкка килүе һәм үсеше, аларның әхлакый идеаллары, гореф-гадәтләре һәм йолалары турында гомуми күзаллау булдыру.

Бурычлары:

Россиядәге традицион диннәрнең уртаклыкларын белү ;

-барлык диннәрне, дини йолаларны хөрмәт итәргә өйрәтү.

Курсның төп эчтәлеге:

Россия — безнең Ватаныбыз. Мәдәният һәм дин. Беренчел диннәр. Диннәр һәм аларга нигез салучылар. Изге китаплар. Пәйгамбәрләр. Кеше тормышында дин. Изге корылмалар. Дини мәдәниятьтә сәнгать. Россиядә диннәр. Дин һәм әхлак. Диннәрдә әхлак кануннары. Дини ритуаллар. Йолалар һәм гореф-гадәтләр. Сәнгатьтә дини ритуаллар. Дини календарьлар. Дини бәйрәмнәр. Гаилә һәм гаилә кыйммәтләре, традицияләре. Бурыч, ирек, җаваплылык, уку һәм хезмәт

Программаны тормышка ашыру шартлары:

Каралган барлык теоретик материалны өйрәнү һәм өстәмә материаллар куллану

Һәр балага индивидуаль якын килү, һәр балага шәхес итеп карау.

Барлык дидактик материалдан һәм информацион — коммуникатив технология чараларыннан файдалану.

Эшчәнлекнең формалары:

әңгәмәләр;

анкеталар;

тестлар;

экскурсияләр;

очрашулар.

Эшчәнлекнең нәтиҗәсе:

Укучыларда Россия халыклыры мәдәниятенә карата хөрмәт хисе булдыру.

Диннәрдәге уртак , аермалы яклар турында төшенү.

Барлык диннәрн,е дини йолаларны хөрмәт итәргә өйрәнү.

Программа эчтәлеге

Христиан дине

Кереш. Илаһи көч.Христианнарның борынгы риваятьләре.Христиан дине барлыкка килү.Христиан Чиркәве. Русьта һәм Россиядә христиан дине. Рус чиркәве изгеләре һәм изге дип аталган нәрсәләр. Христиан бәйрәмнәре һәм махсус йолалар.

Ислам дине

Мөхәммәд пәйгәмбәр. Пәйгәмбәргә иңдерелгән беренче вәхи һәм ислам диненең таралуы. Мөселманнарның изге китабы. Мөселманнар тормышының биш кагыйдәсе. Мөселманнар нәрсәгә инаналар. Мөселман бәйрәмнәре һәм истәлекле көннәре. Иудаизм дине

Иудаизм –яһүдләрнең борынгы дине.

Яһүдиләрнең инанулары. Яһүдиләрнең йолалары һәм гореф-гадәтләре.

Будда дине

Кем ул Будда? Будддачыларның инанулары. Будда диненең юнәлешләре һәм йолалары.

Тематик планлаштыру

Тема

Сәг. саны

1

Христиан дине

14

2

Ислам дине

11

3

Иудаизм

4

4

Буддизм

5

Барлыгы

34

Календарь – тематик планлаштыру

№п/п

Уку материалы эчтәлеге

Сәгать саны

Кѳтелгән нәтиҗә

Үткәрү вакыты

Искәрмә

План буенча

фактта

1.

1. Христиан дине барлыкка килү.

Кереш дәрес

1

Борынгы ышанулар, диннәр барлыкка килү турында күзаллау булдыру

2.

Христианнарның борынгы риваятьләре

1

Дини риваятьләрнең барлыкка килүләре белән таныштыру

3.

Библиядәге риваятьләр

1

Яхшылык һәм явызлык төшенчәләренең асылына төшендерү. Бәхет төшенчәсен аңлату

4.

Христиан дине барлыкка килү.

1

Христиан дине барлыкка килү тарихы белән таныштыру

5.

Иисус Христосның тууы

1

Иисус Христосның тууы, җиргә нинди максат белән җибәрелүе турында белү.

6.

Христиан Чиркәве.

1

Христиан Чиркәве белән таныштыру

7.

Чиркәү идарәсе

1

Чиркәү идарәсе нең нәрсә икәнен ачыклау

8.

“Христиан дине барлыкка килү” темасын йомгаклау

1

Белем күнекмәләрне бәяләү.

9.

Русьта һәм Россиядә христиан дине.

1

Католик һәм Православие чиркәүләре барлыкка килү.

10.

Рус чиркәве изгеләре һәм изге дип танылган нәрсәләр.

1

Рус чиркәве изгеләре белән танышу.

11.

Икона нәрсә ул.? Иконалар белән танышу.

1

Икона төшенчәсен аңлату. Укучыларны иконалар белән таныштыру.

12.

Христиан бәйрәмнәре.

1

Христиан бәйрәмнәре белән танышу , асылына төшенү.

13.

Христианнарда махсус йолалар

1

Христиан йолалары белән танышу ,асылына төшенү.

14.

1, 2 бүлекне йомгаклау

1

Белем , күнекмәләрне бәяләү.

15.

Ислам. Мөхәммәд Пәйгамбәр.

1

Мөхәммәд Пәйгамбәр турында төшенчә бирү.

16.

Пәйгамбәргә иңдерелгән беренче Вәхи һәм ислам диненең таралуы.

1

Пәйгамбәргә иңдерелгән беренче фикерләр белән танышу.

17.

Мөхәммәд Пәйгамбәрнең сәяхәте.

1

Мөхәммәд Пәйгамбәрнең Мәккәдән Мәдинәгә һиҗрәт кылуы белән танышу

18.

Мөселманнарның изге китабы –Коръән.

1

Коръән китабы белән танышу.

19.

Коръән сүрәләре .

1

Коръән сүрәләре .белән танышу

20.

Мөселманнар тормышының биш кагыйдәсе

1

Мөселман булган кеше үтәргә тиешле биш кагыйдә белән танышу.

21.

Хаҗ кылу . Аның йолалары

1

Хаҗ кылу йолалары белән танышу.

22.

Мөселманнар нәрсәгә инаналар.

1

Мөселманнарның инанулары турында белү.

23.

Мөселман бәйрәмнәре.

1

Мөселман бәйрәмнәре белән тирәнтен танышу

24.

Мөселманнарның истәлекле көннәре

1

Мөселманнарның истәлекле көннәре турында белү.

25.

Белемнәрне бәяләү.

1

Белем, күнекмәләрне бәяләү.

26.

Иудаизм һәм буддизм . Иудаизм –яһүдләрнең борынгы дине

1

Яһүдләрнең дине белән танышу

27.

Яһүдиләрнең инанулары

1

Яһүдиләрнең инануларыСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика