патф тест


«Эндокрин жүйесі»

1. Парагипофиздік реттелу бұзылысының себебі

ТШҚҰ- синдромы кезіндегі гипофиздің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы

нейрогипофиздің зақымдануы

гипоталамустың нейросөлденістік жасушаларының уыттанулық иммундық зақымдануы

гипофиздің өспесі

+жүйкелік өткізгіштердің зақымдануы

2.Трансгипофиздік реттелу бұзылысының себебі

қалқанша бездің аденомасы

нейрогипофиздің зақымдануы

жүйкелік өткізгіштердің зақымдануы

+аденогипофиздің өспесі

орхит

3. Трансгипофиздік реттелу, негізгі болып табылады

+А) бүйрек үсті безінің қыртысының шоғырлы аймағына

В) ұйқы безіне

С) бүйрек үсті безінің шумақты аймағына

D) қалқанша маңы безіне

Е) айырша безіне

4. Трансгипофиздік реттелудің бұзылысы, қызметінің төмендеуін тудырады

нейрогипофиздің

ұйқы безінің

+жыныс безінің

қалқанша маңы безінің

эпифиздің

5. Кері байланыс тетігінің бұзылысының негізінде жатады

+қандағы гормондар мөлшерінің өзгерісін қабылдайтын гипоталамус орталықтары сезімталдығының төмендеуі

тропты гормондар өндірілуінің жоғарылауына жауап ретінде либериндер өндірілуі азаюы

шеткері бездердегі гормондарының деңгейі жоғарылағандықтан статиндер өндірілуінің артуы

либериндер өндірілуі жоғарылағандықтан аденогипофиз гормондары өндірілуінің артуы

тропты гормондар өндірілуінің төмендеуінен либериндер өндірілуінің артуы

6. Кері байланыс тетігінің бұзылысы байқалады

тропты гормондар мөлшері төмендегендіктен, статиндер өндірілуінің азаюында

шеткі бездегі гормондар деңгейінің жоғарылауынан либериндер өндірілуінің азаюы

+шеткі бездердің аденомасында

шеткі бездердегі гормондар мөлшері азаюынан аденогипофиз гормондары өндірілуі артуында

психикалық қозу кезінде либериндер өндірілуінің артуы

7. Гормондар белсенділігінің шеткері, безден тыс тетіктерінің бұзылысына жатады

бездердің өспесі

без гормондарының биосинтезі бұзылысы

бездің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылысы

без дамуының туа пайда болған ақауы

+гормондық қабылдағыштардың бөгелуі

8. Эндокриндік бездер қызметінің алғашқы бүлінісіне әкелуі мүмкін

нысана жасушаларда гормонды қабылдағыштар санының азаюы

+бездің қабынуы

глюкокортикоидтардың қолдаушы (пермиссивті) әсерінің бұзылысы

айналымдағы гормонның бөгелуі

гормондардың әсерсізденуінің бұзылысы

9. Без гипофункциясына әкелуі мүмкін

гипоталамус либериндерінің тым артық өндірілуі

без аденомасы

+бездің карциномасы

гипоталамус либериндері сөлденісінің жоғарылауы

нәруыздар мен гормондар байланысуының төмендеуі

10. Бездер гиперфункциясының көріністерін дамытады

+прогормонның гормонға тым артық айналуы

гормондық қабылдағыштардың бөгелуі

гипофиздің тропты гормондарының сөлденісі төмендеуі

бездің қабынуы

бездің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылысы

11. Гиперкортизолизм кезінде нәруыз алмасуы бұзылуының салдары болады

A) антиденелер өндірілуінің жоғарылауы

B) +бұлшықет атрофиясы, остеопороз

C) глюконеогенездің төмендеуі

D) қандағы қалдық азоттың төмендеуі

E) жұқпаларға төзімділіктің жоғарылауы

12. Гиперкортизолизм кезіндегі гипергликемияның патогенезінде маңызы бар

+глюконеогенездің әсерленуі

липогенездің әсерленуі

гликогеногенездің әсерленуі

гликогенолиздің тежелуі

липолиздің тежелуі

13. Гиперкортизолизм кезіндегі су-электролит алмасуының бұзылысына жатады

+гипернатриемия, гипокалиемия, ішекте кәлций сіңірілуінің тежелуі

гипонатриемия, гиперкалиемия, АҚК-нің (ОЦК) жоғарылауы

гиперкәлциемия, АҚК-нің азаюы

гиповолемия

гиперкалиемия, гиперволемия

14. Гиперкортизолизм көрінісіне жатады

артериялық гипотензия

жүдеу

аяқтарда майдың жиналуы

гипогликемия

+іштің, иықтың, санның терісінде жолақтардың пайда болуы

15. Гиперкортизолизмге тән

артериялық гипотензия

жүдеу

+майдың бет, мойын, іште жиналуы

толық және жартылай салданулар

экзофтальм

16. Бүйрек үсті бездерінің жіті жеткіліксіздігінің себебі болуы мүмкін

бүйрек үсті бездері қыртысты қабатының аутоиммундық зақымдануы

бүйрек үсті бездерінің туберкулезі

бүйрек үсті бездерінің қыртысына өспелердің метастаз беруі

+ТШҚҰ-синдромы кезінде бүйрек үсті бездері артерияларының тромбозы

бүйрек үсті бездерінің туа біткен гипоплазиясы

17. Аддисон ауруына тән

+A) терінің гиперпигментациясы, гипонатриемия, гиперкалиемия

B) терінің гиперпигментациясы, гипернатриемия, гипокалиемия

C) тырысулар

D) артериялық гипертензия

E) семіру

18. Аддисон ауруы кезіндегі тері және шырышты қабықтар гиперпигментациясы патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:

Кортизол тапшылығы → кері байланыс тетігі бойынша ? өндірілуінің артуы → тері және

шырышты қабықтарда меланин жиналуының жоғарылауы → гиперпигментация

+АКТГ

АДГ

СТГ

ТТГ

ГТГ

19. Бүйрек үсті бездерінің созылмалы жеткіліксіздігінің себебі болуы мүмкін

+бүйрек үсті бездерінің туберкулезі

бүйрек үсті бездері қыртысты қабатына қан құйылу

ТШҚҰ-синдромы кезінде бүйрек үсті бездері артерияларының тромбозы

глюкокортикоидтармен емдеудегі доғару синдромы

екі жақты адреналэктомия

20. Бүйрек үсті бездерінің жіті жеткіліксіздігіне тән

артериялық гипертензия

гипернатриемия

гипокалиемия

гипергликемия

+артериялық гипотензия

21. Аденогипофиз қызметінің толық жеткіліксіздігінен дамитын эндокринопатия

A) Конн синдромы

B) Иценко-Кушинг синдромы

C) Симмондс ауруы

D) Аддисон ауруы

E) адреногениталды синдром

22. Гипотиреоз кезінде, сөлденісінің жеткіліксіздігі дамиды

A) +тироксин, трийодтирониннің

B) АКТГ

С) ДҚГ

D) СТГ

E) глюкагонның

23. Гипотиреоз көрінісіне жататыны

негізгі алмасудың жоғарылауы, жүдеу

дене қызымының жоғарылауы, тершеңдік

+гиперхолестеринемия, дене температурасының төмен болуы

тахикардия, артериялық гипертензия

қалқанша безінің ұлғаюы, экзофтальм

24. Гипертиреоздың себебі болуы мүмкін

Хашимото тиреоидиті

+Тиреотропиномалар

тағаммен йодтың жеткіліксіз түсуі

струмэктомия

қалқанша безінің даму ақауы

25. Тиреоидты гормондардың жеткіліксіздігінен дамиды

гиперкинездік диарея

+дисметаболизмдік кардиомиопатия

тахикардия

холестерин деңгейінің төмендеуі

гипергликемия

26. Гипотиреоз кезінде қанда тиреотропты гормон мөлшерінің жоғарылауы, дерттік үрдістің орналасқанын көрсетеді

гипофизде

гипоталамуста

мый қыртысында

таламуста

+қалқанша безде

27. Гипотиреоз кезінде қанда тиреотропты гормон мөлшерінің азаюы, дерттік үрдістің орналасқанын көрсетеді

+аденогипофизде

қалқанша безде

бүйрек үсті безінде

нейрогипофизде

таламуста

28. Эндемиялық жемсау патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:

Йод тапшылығы тиреоидты гормондардың3, Т4) түзілуінің төмендеуі қанда Т3, Т4 мөлшерінің азаюы ? қалқанша безінің гиперплазиясы

+ТТГ (тиреотропин) сөлденісінің жоғарылауы

соматостатин сөлденісінің жоғарылауы

соматомединдер сөлденісінің жоғарылауы

тиреолиберин сөлденісінің азаюы

кортиколиберин сөлденісінің төмендеуі

29. Балалық шақтағы қалқанша бездің гипофункциясына жататыны

+ақыл-ой дамуының идиотияға (кретинизм) дейінгі кемістігі

гипергликемия

оң азотты тепе-теңдік

организмнің сусыздануы

жыныстық ерте жетілу

30. Гипертиреоз дамуы мүмкін

АКТГ-ның артық сөлденісінде

нейрогипофиздің аденомасында

тиреостатин артық сөлденісінде

организмге глюкокортикоидтарды енгізгенде

+тиреоынталандыратын иммуноглобулиндердің түзілгенінде

31. Гипертиреоз кезінде зат алмасу өзгерістеріне жатады

Тотығу-тотықсыздану үрдістерінің қарқыны төмендеуі

АҮФ түзілуінің күшеюі

6негізгі алмасудың жоғарылауы

гиперхолестеринемия

липогенездің әсерленуі

32. Гипертиреоздың көріністеріне жататыны

+қалқанша безінің ұлғаюы, экзофтальм, тахикардия

қалқанша безінің ұлғаюы, микседема, брадикардия

қалқанша безінің ұлғаюы, шаштың түсуі, терінің құрғауы

қалқанша безінің ұлғаюы, іш қатуы, іштің кебуі

сүт тістері алмасуының кідіруі, физикалық және ақыл-ой дамуының кешеуілдеуі

33. Қантты диабеттің I түріне тән

+инсулиннің ұйқы бездік жеткіліксіздігі, HLA антигендерімен бірігуіСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика