місцеві фінанси тест 3


Тестові завдання для перевірки знань

1. Що не належить до фінансової основи місцевого самоврядування:

1) доходи місцевих бюджетів;

2) об’єкти комунальної власності;

3) кошти цільових фондів;

4) кошти державного бюджету.

2. Фінансова незалежність місцевого самоврядування — це:

1) незалежність органів місцевого самоврядування від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем за наявності забезпечення їх вирішення відповідними коштами;

2) незалежність органів місцевого самоврядування від ріщень загальнодержавних органів влади;

3) право органів місцевого самоврядування самостійно приймати рішення в сфері місцевих фінансів;

4) залежність органів місцевого самоврядування від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем за наявності забезпечення їх вирішення відповідними коштами.

3. Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики:

1) органи місцевого самоврядування;

2) Верховна Рада України;

3) міські ради;

4)обласні ради.

4. Комунальний кредит — це:

1) сукупність економічних відносин між міжнародними фінансовими інститутами та органами місцевого самоврядування, за яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора

2) сукупність економічних відносин між органами державної влади та управління на місцях, з одного боку, та фізичними і юридичними особами — з другого, при яких перші виступають як позичальник, кредитор і гарант;

3) сукупність економічних відносин між органами місцевого самоврядування, з одного боку, та фізичними і і юридичними особами — з другого, при яких перші виступають найчастіше як позичальник, рідше — кредитор;

4) сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу і перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

5. Що з наведеного не є формою комунального кредиту:

1) муніципальна позика;

2) загальнодержавні грошово-речові лотереї;

3) комунальний банківський кредит;

4) місцеві грошово-речові лотереї.

6. Залежно від мети випуску, муніципальні позики бувають:

1) проектні;

2) загальні;

3) прибуткові;

4) усі відповіді правильні

7. Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення:

1) понад 500 тис. осіб;

2) понад 800 тис. осіб;

3) понад1 млн. осіб;

4) до 100 тис. осіб.

8 Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати:

1)20% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету;

2)10% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету;

3)50% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету;

4)30 видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету.

9. Що не входить до складу стадій життєвого циклу облігації муніципальної позики:

1) емісія;

2) збереження;

3) розміщення;

4) обіг.

10. Чи мають право органи місцевого самоврядування, згідно з Бюджетним кодексом України, створювати позабюджетні та валютні фонди:

1) так;

2) ні;

3) у виняткових випадках, передбачених законодавством;

4) мали право до 01.01.2000 р.

11.Відповідальність за зобов’язаннями за запозиченнями до місцевих бюджетів:

1) держава не несе;

2) держава несе;

3) покладається на вищі органи місцевої влади, а в разі їх відсутності — на державу;

4) при виникненні надзвичайних обставин держава може солідарно розподілити відповідальність із відповідним органом місцевого самоврядування.

12. Головною ознакою фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є:

1) володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами розмір яких відповідає функціям і завданням, що на них покладаються;

2) встановлення місцевих податків і зборів та їх ставок у межах визначених законодавством;

в) рухоме та нерухоме майно, яке знаходиться у комунальн4 власності;

3)усі відповіді правильні.

13. Місцеві позики для обслуговування загальних або поточних потреб — це:

1 ) прибуткові;

2) неприбуткові;

3) загальні;

4) часткові.

14. Місцеві фінансові ресурси — це:

1) сукупність засобів, що перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування;

2) сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі, розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць;

3) сукупність економічних відносин між міжнародними фінансовими інститутами та органами місцевого самоврядування, при яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора;

4) сукупність економічних відносин між органами державної влади та управління на місцях, з одного боку, та фізичними І юридичними особами — з другого, при яких перші виступають як позичальник, кредитор і гарант.

15. Що не належить до фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування:

1) доходи місцевих бюджетів;

2) фінансові ресурси підприємств комунальної власності;

3) видатки місцевих бюджетів;

4) благодійні, спонсорські внески, пожертвування?

16. Згідно з Бюджетним кодексом України, чи мають право органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України:

1) так;

2) ні;

3) у виняткових випадках, передбачених законодавством;

4) мали право до 01.01.2000 р.?

17. Місцеві позики, що випускаються під конкретний прибутковий проект, — це:

1) прибуткові;

2) неприбуткові;

3) загальні;

4) часткові.

18. Органи місцевого самоврядування відповідальність за зобов’язаннями та запозиченнями держави:

1) несуть;

2) не несуть;

3) покладається на вищі органи місцевої влади;

4) несуть при виникненні надзвичайних обставин.

19. Згідно з Бюджетним кодексом України, чи мають право органи місцевого самоврядування самостійно розглядати і затверджувати відповідні місцеві бюджети:

1) так;

2) ні;

3) у виняткових випадках, передбачених законодавством;

4) мали право до 01.01.2000р.

20. Місцеві позики для фінансування капіталомістких проектів, погашення яких проводиться за рахунок місцевих надходжень і держбюджету, — це:

1) прибуткові;

2) неприбуткові;

3) проектні;

4) поточні.


See also:
Яндекс.Метрика